Pristagare

2020 – Black Lives Matter Global Network Foundation

2020 års Olof Palme pris tilldelas den internationella medborgarrättsrörelsen Black Lives Matter Global Network Foundation som har sina rötter i den Black Lives Matter (BLM) rörelse som grundades av Patrisse Cullors,  Alicia Garza, och Opal Tometi. Black Lives Matter Global Network Foundation verkar för fredlig civil olydnad mot polisbrutalitet och rasistiskt våld över hela världen. BLM rörelsen i vid mening har på ett unikt sätt synliggjort den afro-amerikanska minoritetens utsatthet, smärta och vrede över att inte värderas lika med människor som har annan hudfärg.
Läs mer >

2019 – David Cornwell / John le Carré

2019 års Olof Palmepris tilldelas David Cornwell, också känd som författaren John le Carré, för sin engagerande och humanistiska opinionsbildning i litterär form kring frågor rörande individens frihet och mänsklighetens ödesfrågor. Som författare väcker han återkommande världsvid uppmärksamhet och manar oss till diskussion kring stormakternas cyniska maktspel, de globala storföretagens rofferi, korrupta politikers lek med människors […]
Läs mer >

2018 – Daniel Ellsberg

När Daniel Ellsberg i början av 1970-talet avslöjade den amerikanska statsledningens hemliga planer för kriget i Vietnam, var den förre militäranalytikern - världens viktigaste visselblåsare - väl medveten om risken för ett långvarigt fängelsestraff och en krossad karriär. I spåren avsattes en lögnaktig regering, ett folkrättsvidrigt krig förkortades och otaliga människoliv räddades. Fyra årtionden senare går Daniel Ellsberg åter till storms mot Pentagons hemliga krigsplaner. Han varnar för en global nukleär förintelse som en konsekvens av de nio kärnvapenstaternas vägran att efterfölja NPT-avtalets påbud om nukleär nedrustning med sikte på en kärnvapenfri värld. För sin djupa humanism och sitt storartade mod tilldelas Daniel Ellsberg 2018 års Olof Palmepris.
Läs mer >

2017 – Hédi Fried och Emerich Roth

Olof Palmepriset 2017 tilldelas Hédi Fried och Emerich Roth för oförtröttliga insatser som försvarare av alla människors lika värde samt för ett livslångt och enastående upplysningsarbete mot nazism och rasism, våld och fördomar. Präglade av den ohyggliga erfarenheten av Förintelsen, har de som många judar och andra överlevare från nazismens utrotningsläger levt ett liv i spänningen mellan ett överväldigande trauma och en stark livsvilja att berätta om sina erfarenheter, för att nya generationer ska kunna undvika humanitetens och demokratins sammanbrott.
Läs mer >

2016 – Spyridon Galinos och Giusi Nicolini

Olof Palmepriset 2016 tilldelas de två borgmästarna Spyridon Galinos, Lesbos, och Giusi Nicolini, Lampedusa och Linosa, för att med ett inspirerande ledarskap i en av vår samtids svåraste stunder ha räddat tusentals liv och därmed ingett hopp och framtidstro. Tillsammans med sina medborgare öppnade de sina sinnen och samhällen för flyktingar undan krig, terror och misär. I en allt farligare och grymmare värld har de understrukit det humanistiska imperativet: det är viktigare att skydda människor än gränser.
Läs mer >
Gideon Levy och Mitri Raheb

2015 – Gideon Levy och Mitri Raheb

2015 års Olof Palmepris tilldelas den palestinske kyrkoherden i Betlehem Mitri Raheb och den israeliske journalisten Gideon Levy för deras modiga och oförtröttliga kamp mot våld och ockupation och för ett framtida Mellanöstern präglat av fredlig samlevnad och lika medborgerliga rättigheter för alla. Tillsammans bringar de med sin gärning en strimma av hopp till en konflikt som alltför länge plågat och plågar miljontals människor och påverkar världsfreden.
Läs mer >

2014 – Xu Youyu

2014 års Olof Palme pris tilldelas den kinesiske filosofiprofessorn Xu Youyu för hans principfasta arbete för demokrati och yttrandefrihet. Xu Youyus argumentation för frihet, social rättvisa och mänskliga rättigheter är en kamp han för i Kina men vars betydelse är universell.
Läs mer >

2013 – Rosa Taikon

Rosa Taikon tilldelas 2013 års Olof Palmepris för sin livslånga kamp för mänskliga rättigheter. Under tider som präglats och fortsätter att plågas av främlingsfientlighet har hon kompromisslöst stått upp för alla människors lika värde. Rosa Taikon personifierar samtidigt fem decennier av kamp för romernas kultur och medborgerliga rättigheter. Genom sitt arbete i Sverige och utomlands har hon visat att också enskilda människor kan påverka samhällsutvecklingen. Genom sitt konstnärskap har hon berikat samhället.
Läs mer >

2012 – Radhia Nasraoui och Waleed Sami Abu al-Khair

Radhia Nasraoui har som advokat i över trettio år under hårt tryck försvarat mänskliga rättigheter i sitt hemland under devisen "Att inte använda våra röster gör oss till förtryckets medbrottslingar". Waleed Sami Abu al-Khair tilldelas Olof Palmepriset för en uthållig och rakryggad insats till försvar för mänskliga och medborgerliga rättigheter för såväl män som kvinnor i Saudiarabien.
Läs mer >

2011 – Lydia Cacho och Roberto Saviano

För deras oförtröttliga, uppoffrande och ofta ensamma kamp för sina ideal och medmänniskor. De är individer med ovanligt stort mod som engagerat verkar med risk för sina liv. De påminner oss om nödvändigheten att rikta fokus också på länder som vi annars betraktar som demokratier, länder där särskilt kvinnor och barn utnyttjas på det grövsta, förslavas och förstörs med hjälp av globaliserade kriminella nätverk som i sin tur också hotar själva demokratin som system.
Läs mer >