Pristagare

Eliot Higgins Bellingcat

2024 – Bellingcat

2024 års Olof Palme-pris går till den oberoende grävande journalistgruppen Bellingcat.
I en tid där förmedlingen av nyheter och fakta hotar att eroderas av en allt stridare ström av desinformation från olika aktörer, inklusive nationalstater, står Bellingcat för en lika nödvändig som välkommen granskning av dessa flöden utifrån vad som finns tillgängligt i öppna källor. Bellingcat bedriver dessutom ett veritabelt detektivarbete i syfte att dokumentera vem som utfört olika brott vare sig det handlar om mord, mordförsök, olaglig handel eller terrorhandlingar.
Läs mer >
Olof Palmepriset 2023

2023 – Marta Chumalo, Eren Keskin och Narges Mohammadi

2023 års Olof Palmepris går till: Marta Chumalo, Ukraina, Eren Keskin, Turkiet och Narges Mohammadi, Iran För deras kamp för kvinnors frihet, i en tid då mänskliga rättigheter hotas av krig, våld och förtryck. Med sina liv och sina handlingar har dessa tre kvinnor tillsammans med många medsystrar inspirerat andra och genom sitt engagemang har de gått före och banat väg för de modiga unga kvinnor och män som nu tar kampen vidare för allas våra grundläggande mänskliga rättigheter.
Läs mer >
Patricia Gualinga

2022 – Patricia Gualinga

Olof Palmepriset 2022 går till Patricia Gualinga, ledare för Kichwa-folket i Sarayaku i Amazonas, Ecuador. Hon prisas för sitt modiga ledarskap för urfolkens livsvillkor och naturens rättigheter samt för sin kamp för överlevnaden av Amazonas, världens största regnskog. I en tid då den biologiska mångfalden hotas och klimatförändringarna kräver stora omställningar är urfolken särskilt utsatta. Genom sin relation till mark och natur visar Patricia Gualinga vägen till hållbara samhällen och att vi alla måste lära oss att leva med naturen och inte mot den. Urfolkens kamp för överlevnad är därmed också mänsklighetens. Patricia Gualingas och hennes medkämpars röst är ovärderliga i det ekologiska katastrofläge som världen befinner sig i.
Läs mer >
Olof Palme

2021

Minnesfonden har beslutat att ändra ordningen för benämnandet av årtalet för Olof Palmepriset så att årtalet för priset överensstämmer med det år som det delas ut. Av den anledningen så blir årets pristagare, som med tidigare ordning skulle blivit Palmepristagare 2021, istället Palmepristagare 2022. Det finns således inte något glapp vad gäller pristagare, priset delas ut varje år.
Läs mer >

2020 – Black Lives Matter Global Network Foundation

2020 års Olof Palme pris tilldelas den internationella medborgarrättsrörelsen Black Lives Matter Global Network Foundation som har sina rötter i den Black Lives Matter (BLM) rörelse som grundades av Patrisse Cullors,  Alicia Garza, och Opal Tometi. Black Lives Matter Global Network Foundation verkar för fredlig civil olydnad mot polisbrutalitet och rasistiskt våld över hela världen. BLM rörelsen i vid mening har på ett unikt sätt synliggjort den afro-amerikanska minoritetens utsatthet, smärta och vrede över att inte värderas lika med människor som har annan hudfärg.
Läs mer >

2019 – David Cornwell / John le Carré

2019 års Olof Palmepris tilldelas David Cornwell, också känd som författaren John le Carré, för sin engagerande och humanistiska opinionsbildning i litterär form kring frågor rörande individens frihet och mänsklighetens ödesfrågor. Som författare väcker han återkommande världsvid uppmärksamhet och manar oss till diskussion kring stormakternas cyniska maktspel, de globala storföretagens rofferi, korrupta politikers lek med människors […]
Läs mer >

2018 – Daniel Ellsberg

När Daniel Ellsberg i början av 1970-talet avslöjade den amerikanska statsledningens hemliga planer för kriget i Vietnam, var den förre militäranalytikern - världens viktigaste visselblåsare - väl medveten om risken för ett långvarigt fängelsestraff och en krossad karriär. I spåren avsattes en lögnaktig regering, ett folkrättsvidrigt krig förkortades och otaliga människoliv räddades. Fyra årtionden senare går Daniel Ellsberg åter till storms mot Pentagons hemliga krigsplaner. Han varnar för en global nukleär förintelse som en konsekvens av de nio kärnvapenstaternas vägran att efterfölja NPT-avtalets påbud om nukleär nedrustning med sikte på en kärnvapenfri värld. För sin djupa humanism och sitt storartade mod tilldelas Daniel Ellsberg 2018 års Olof Palmepris.
Läs mer >

2017 – Hédi Fried och Emerich Roth

Olof Palmepriset 2017 tilldelas Hédi Fried och Emerich Roth för oförtröttliga insatser som försvarare av alla människors lika värde samt för ett livslångt och enastående upplysningsarbete mot nazism och rasism, våld och fördomar. Präglade av den ohyggliga erfarenheten av Förintelsen, har de som många judar och andra överlevare från nazismens utrotningsläger levt ett liv i spänningen mellan ett överväldigande trauma och en stark livsvilja att berätta om sina erfarenheter, för att nya generationer ska kunna undvika humanitetens och demokratins sammanbrott.
Läs mer >

2016 – Spyridon Galinos och Giusi Nicolini

Olof Palmepriset 2016 tilldelas de två borgmästarna Spyridon Galinos, Lesbos, och Giusi Nicolini, Lampedusa och Linosa, för att med ett inspirerande ledarskap i en av vår samtids svåraste stunder ha räddat tusentals liv och därmed ingett hopp och framtidstro. Tillsammans med sina medborgare öppnade de sina sinnen och samhällen för flyktingar undan krig, terror och misär. I en allt farligare och grymmare värld har de understrukit det humanistiska imperativet: det är viktigare att skydda människor än gränser.
Läs mer >
Gideon Levy och Mitri Raheb

2015 – Gideon Levy och Mitri Raheb

2015 års Olof Palmepris tilldelas den palestinske kyrkoherden i Betlehem Mitri Raheb och den israeliske journalisten Gideon Levy för deras modiga och oförtröttliga kamp mot våld och ockupation och för ett framtida Mellanöstern präglat av fredlig samlevnad och lika medborgerliga rättigheter för alla. Tillsammans bringar de med sin gärning en strimma av hopp till en konflikt som alltför länge plågat och plågar miljontals människor och påverkar världsfreden.
Läs mer >