2022 – Patricia Gualinga

2022-01-24

Olof Palmepriset 2022 går till Patricia Gualinga, ledare för Kichwa-folket i Sarayaku i Amazonas, Ecuador. Hon prisas för sitt modiga ledarskap för urfolkens livsvillkor och naturens rättigheter samt för sin kamp för överlevnaden av Amazonas, världens största regnskog.

I en tid då den biologiska mångfalden hotas och klimatförändringarna kräver stora omställningar är urfolken särskilt utsatta. Genom sin relation till mark och natur visar Patricia Gualinga vägen till hållbara samhällen och att vi alla måste lära oss att leva med naturen och inte mot den. Urfolkens kamp för överlevnad är därmed också mänsklighetens. Patricia Gualingas och hennes medkämpars röst är ovärderliga i det ekologiska katastrofläge som världen befinner sig i.

Klicka här och se prisceremonin för Olof Palmepriset 2022
Ceremonin sändes live söndag den 30 januari 2022.

Välkomsttal Pierre Schori
Welcome speech Pierre Schori
Discurso pronunciado Pierre Schori

Ponencia Patricia Gualinga
Tacktal Patricia Gualinga
Speech Patricia Gualinga

In English
En Español