Olof Palmepriset

Fondstyrelsen beslutade den 6 februari 1987 att inrätta ett Olof Palmepris. Priset delas ut årligen för en särskilt betydande insats i Olof Palmes anda. Priset utdelas, när så är möjligt, på Olof Palmes födelsedag den 30 januari.

Olof Palmepriset består av ett diplom och en prissumma på 100 000 US dollar.

 

Olof Palmepriset 2019 till David Cornwell / John le Carré.
Prisceremonin 30 januari 2020. Tal och bilder. Se hela ceremonin.

Foto: Björn Qvarfordt

Palmepristagare
Nominering till Olof Palmepriset

In English