Länkar

olofpalme.org

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har i samarbete med Olof Palmes minnesfond och familjen Palme påbörjat uppbyggnaden av denna hemsida.
olofpalme.org tillgänliggör Olof Palmes arkiv på nätet. Här kommer material ur Olof Palmes arkiv successivt att göras tillgängligt. Därmed kan forskare, studerande och andra intresserade använda Internet för att studera originaldokument som tidigare endast funnits hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

ARAB är en fristående stiftelse med LO och SAP som huvudmän. Arkiven dokumenterar hela den svenska arbetarrörelsens historia genom sina drygt 5 000 arkiv från politiska, fackliga och andra organisationer och en mängd personarkiv från personer verksamma inom arbetarrörelsen.

Olof Palmes Internationella Center

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning kring internationella och säkerhetspolitiska frågor.

Socialdemokratiska arbetarepartiet (SAP)

www.olof-palme-friedenspreis.de