2018 – Daniel Ellsberg

2019-01-09

När Daniel Ellsberg i början av 1970-talet avslöjade den amerikanska statsledningens hemliga planer för kriget i Vietnam, var den förre militäranalytikern – världens viktigaste visselblåsare – väl medveten om risken för ett långvarigt fängelsestraff och en krossad karriär. I spåren avsattes en lögnaktig regering, ett folkrättsvidrigt krig förkortades och otaliga människoliv räddades.

Fyra årtionden senare går Daniel Ellsberg åter till storms mot Pentagons hemliga krigsplaner. Han varnar för en global nukleär förintelse som en konsekvens av de nio kärnvapenstaternas vägran att efterfölja NPT-avtalets påbud om nukleär nedrustning med sikte på en kärnvapenfri värld.

För sin djupa humanism och sitt storartade mod tilldelas Daniel Ellsberg 2018 års Olof Palmepris.

 

Prisceremonin ägde rum i Stockholm onsdagen den 30 januari 2019.

Bilder från prisceremonin
Välkomsttal av Pierre Schori, ordförande Olof Palmes minnesfond

Prisceremonin i Stockholms Konserthus, den 30 januari 2019

In English