2021

2022-01-24

Minnesfonden har beslutat att ändra ordningen för benämnandet av årtalet för
Olof Palmepriset så att årtalet för priset överensstämmer med det år som det delas ut.
Av den anledningen så blir årets pristagare, som med tidigare ordning skulle blivit Palmepristagare 2021, istället Palmepristagare 2022. Det finns således inte något glapp
vad gäller pristagare, priset delas ut varje år.