Aktuell information

Styrelsen har den 11 maj 2021 tagit beslut om vårens stipendiater som tilldelas totalt 1034 000 kronor.

Klicka här för att läsa mer om Palmestipendiaterna våren 2021!
Vårens stipendiater redovisas under rubriken BEVILJADE STIPENDIER – VÅREN – 2021

Fonden tilldelar stipendium utifrån den utdelningsbudget som finns att tillgå.
Vi tackar alla som sökt stipendium från Olof Palmes minnesfond.

Nästa tillfälle att söka stipendium från Palmefonden är hösten 2021 med sista ansökningsdatum 20 september.

Välkommen med din ansökan!