Aktuell information

Styrelsen har den 19 november 2020 tagit beslut om höstens stipendiater som tilldelas totalt 720 000 kronor.

Klicka här för att läsa mer om Palmestipendiaterna hösten 2020!
Höstens stipendiater redovisas under rubriken BEVILJADE STIPENDIER – HÖSTEN – 2020

Fonden tilldelar stipendium utifrån den utdelningsbudget som finns att tillgå.
Vi tackar alla som sökt stipendium från Olof Palmes minnesfond.

Nästa tillfälle att söka stipendium från Palmefonden är våren 2021 med sista ansökningsdatum 20 mars.

Välkommen med din ansökan!