Aktuell information

Styrelsen har den 10 maj 2023 tagit beslut om hösten stipendiater som tilldelas totalt 780 000 kronor.

Klicka här för att läsa mer om Palmestipendiaterna.
Vårens stipendiater redovisas under rubriken BEVILJADE STIPENDIER – VÅREN – 2023

Under 2023 har fonden även beviljat 50 000 kronor till Olof Palmes Internationella Center för projekt rörande arbete för fackliga rättigheter i Sydafrika.

Fonden tilldelar stipendium utifrån den utdelningsbudget som finns att tillgå.
Vi tackar alla som sökt stipendium från Olof Palmes minnesfond.