Aktuell information

Styrelsen har den 11 november 2022 tagit beslut om hösten stipendiater som tilldelas totalt 655 000 kronor.

Klicka här för att läsa mer om Palmestipendiaterna.
Höstens stipendiater redovisas under rubriken BEVILJADE STIPENDIER – HÖSTEN – 2022

Under 2022 har fonden även beviljat 50 000 kronor till Olof Palmes Internationella Center
för projekt rörande arbete för fackliga rättigheter i Sydafrika, samt 65 000 kronor till Arzu Abdullayeva, Azerbajdzjan för fredsbyggande arbete ”Cooperation of peace activists and trusted Think tanks from South Caucasus countries and Sweden for Peace”.

Fonden tilldelar stipendium utifrån den utdelningsbudget som finns att tillgå.
Vi tackar alla som sökt stipendium från Olof Palmes minnesfond.

Nästa tillfälle att söka stipendium från Palmefonden är våren 2023 med sista ansökningsdatum 20 september.

Välkommen med din ansökan!