Ge en gåva

  • 1. Val av gåva
  • 2. Lämna uppgifter
  • 3. Bekräfta
  • 4. Betala
  • 5. Kvittens

Gåva

Stora som små - alla gåvor är välkomna

Minnesgåva - "Till minne av"

Ett fint sätt att hedra minnet av en avliden är att skänka en minnesgåva.

Gratulationsgåva – "För att hylla"

Du kan skicka ett gratulationskort på högtidsdagen genom att ge en gåva till Palmefonden.

Allmän gåva – "Med anledning av"

Du kan skicka ett gåvobrev med anledning av någon händelse värd att uppmärksamma.

Nästa >