Beviljade stipendier

BEVILJADE STIPENDIER – VÅREN - 2021

Olof Palmes Internationella Center, Stockholm, 150000kr
Common Security in a multipolar world
The goal is to mark the 40th anniversary of the publication of the Palme Report on Common Security: A Blueprint for Survival. The anniversary brings with it the opportunity to launch a public policy debate on the critical need for a new understanding of Common Security in a troubled world that is retreating from global cooperation at a time when it is most required. Through a series of digital round tables the concept and new aspects of common security in our time will be discussed.

SSU Gävleborg, Gävle, 90000kr
Training for Trainers
SSU Gävleborg har för avsikt att hålla i en Training for Trainers i 4 dagar dvs en avancerad handledarutbildning för aktivister som driver folkbildning inom ungdomsorganisationer med fokus på konceptet non-formal education. Tillsammans med medlemmar i SSU samt från våra partnerorganisationer i Belarus, Turkiet och Tyskland vill vi dela med oss av erfarenheter och utveckla nya metoder och verktyg för att folkbilda unga om ämnen som fred, feminism, antirasism, demokrati och hbtq-rättigheter.

Oscar Martinsson Holzwart, Berlin, 7000kr
Health promotion and intercultural dialogue among LGBTIQ teenagers in Western Balkans.
Jag ska göra praktik på ERA, en HBTQ-organisation på Västra Balkan, och kombinera den med min masteruppsats om konsekvenser av implementeringen av EU:s HBTQ-policies har för ungdomar. Jag vill se på vilket sätt EU kan sensibilisera sitt arbete i framtiden för ökad internationell förståelse. Vi ska jobba tillsammans på ett projekt för att förstärkt nå ut till HBTQ-ungdomar och fokusera på mental och sexuell hälsa och bygga broar mellan olika etniska grupper.

Klass 9c Mjällby skola Sölvesborg, Bromölla, 50000kr
Låt oss minnas
Vi arbetar utifrån tanken att världen måste få komma in i skolan och skolan måste komma ut i världen. Alla har möjlighet att se bilder på allt, men få har möjlighet att faktiskt uppleva och känna. När man gör det når man fram genom åsiktskorridorer och filter. Syftet med resan är att medvetandegöra den historia som ligger så nära oss samtidigt vi ämnar problematisera och resonera med eleverna kring hot mot demokratin och värdegrundsfrågor.

Toleransprojektet på Sannerudsskolan i Kil, Kil, 100000kr
Jerusalem 3.1
Vi vill arbeta för att utveckla ett kulturellt utbyte mellan ungdomar i Kils kommun och ungdomar i Israel-Palestina. Ett genomgående tema i vårt toleransarbete är att motverka indelningen av människor i ett VI och DEM, och att eleverna ska kunna använda det i sin egen hemmiljö. I projektet får deltagarna möta jämnåriga från både den israeliska och Palestinska sidan och se komplexiteten i konflikten mellan judar och muslimer, men också vad konflikten innebär för den enskilda människan.

Hjo Folkhögskola, Hjo, 70000kr
Resa till förintelsens och antisemitismens minnesplatser med syftet att motverka antisemitismen i nutid.
Under sex år har en integrationsassistentutbildning med syftet att utbilda ungdomar och vuxna främst med utländsk bakgrund, för att dessa ska bli en integrerande brygga mellan nyanlända och det övriga svenska samhället. Utifrån detta har behovet av en fördjupningskurs växt fram med "demokratin mot extremism och antisemitism" i fokus. På kursen behandlas rasismens och antisemitismens historia vilket skapat ett behov att resa till Polen och se förintelsens platser för att ge en djupare förståelse.

Tanja Holm, HÄGERSTEN, 15000kr
Jemenfreden
Dokumentärfilm som skildrar en kaotisk vecka i december 2018, då Sverige stod värd för FN:s fredssamtal om Jemen. Två förhandlingsdelegationer anlände från Arabiska halvön till Johannesberg utanför Stockholm, liksom dussintals reportrar. Här är en berättelse om en kuslig konflikt som gjort Jemen till världens största humanitära katastrof, berättad av mig som följt landet i ett drygt decennium, varav fem på plats inne i Jemen.

Föreningen Paideia folkhögskola, Stockholm, 63000kr
Temaarbete och studieresa i Förintelsens spår med deltagare från Paideia folkhögskola
Projektet syftar till att öka förståelsen för Förintelsen, arbeta med temat antisemitism och mänskliga rättigheter samt att ge deltagarna verktyg för att motverka rasism i Sverige idag. Projektets mål är att: - 40 deltagare på allmän kurs i åldern 18-30 år ska genomföra ett temaarbete om Förintelsen, mänskliga rättigheter och hur det påverkar oss idag. - 10-15 deltagare på allmän kurs i åldern 18-30 år och 2 pedagoger ska genomföra en studieresa i Förintelsens spår till bland annat Auschwitz.

Demokratiklubben, Nya Läroverket Bergnäset, Luleå, 50000kr
Demokratiklubben - alla kan göra skillnad!
Vårt projekt "Demokratiklubben" har som syfte att göra våra ungdomar till aktiva, solidariska och empatiska samhällsmedborgare som lär sig använda sin demokratiska förslags- och yttranderätt. Klubben ger våra ungdomar möjlighet att genom föreläsningar, övningar och samtal utveckla sina egna åsikter och ta del av andras erfarenheter. Därtill är klubben en viktig social mötesplats i anslutning till skoldagen. Slutmålet med projektet är en studieresa till Auschwitz.

Teater Martin Mutter/Martin Mutter produktion ek. förening, Örebro, 50000kr
Jag, mamma och förintelsen fas 2
Genom att turnera med teaterföreställningen Jag, mamma och Förintelsen och skapa en kortfilm om den vill vi berätta om Förintelsen och dess konsekvenser för både första och andra generationen i syfte att motverka antisemitism, rasism och främlingsfientlighet. Med projektet vill vi öka förståelsen för alla människor som utsatts för förföljelse, krig, och flykt. Målgruppen är åk 8, 9 samt gymnasiet. Detta är ett samarbete mellan TMM, skådespelaren Eva Dällerud och filmregissören Marcus Carlsson.

Wallbergsskolan, Halmstad, 44000kr
Ökad internationell förståelse hos Wallbergsskolans elever för att i framtiden bli bättre världsmedborgare
Wallbergsskolan planerar ett projekt för nästa års niondeklass. Syftet med projektet är dels att öka kunskapen om den grymma historien som utspelat sig i vår närhet för mindre än åttio år sedan och dels sprida dessa kunskaper och erfarenheter för att i framtiden minska risken för både fördomar och konflikter. Målsättningen är att eleverna ska få en ökad insikt och en bättre internationell förståelse för varandras olikheter samt att eleverna i framtiden ska bli bra världsmedborgare.

Getingeskolan, Getinge, 70000kr
Studieresa till Auschwitz-Birkenau
Syftet med projektet är att samtliga elever i årskurs 9 på Getingeskolan ska få en djupare insikt i Förintelsen samt hur främlingsfientlighet och rasism kan få konsekvenser som raserar såväl den enskilda människans liv som det demokratiska samhällets grundvalar. I projektet ingår att arbeta med detta i skolan och att åka på en studieresa till Krakow med ett besök på koncentrationslägren Auschwitz och Birkenau. Målet är således att motverka rasism och främlingsfientlighet. .

Fusion, Göteborg, 70000kr
En resa genom historien
Syftet är att förmedla kunskap till dagens romer om romers utsatthet under andravärdskriget. Det finns en stor brist av Romernas utsatthet under förintelsen. När man hör eller läser om förintelsen, vare sig i skola eller annan form av information, är romer inte särskilt nämnda i detta sammanhang. Målet är att målgruppen får kunskap och egna upplevelser om hur romer behandlades under kriget för att sedan Reflektera kring hädelsen under andra världskriget, anteckna och dokumentera känslor, upplevelse, omgivning m.m som ska sedan informeras genom föreläsningar till samhället, och att romer har brutalt torterats under andra världskriget, detta för att motverka rasism och utanförskap. Delmålen är även att bevara historier från kvarlevande äldre romer från förintelsen, detta för att romer saknar skriftspråk och stor brist om historia finns nerskriven med romer under andra världskriget.

Sammilsdalsskolan, Leksand, Leksand, 50000kr
Demokratiresan för att uppmärksamma och motarbeta främlingsfientliga krafter och ökad polarisering
Demokratiresan uppkom som ett svar och en reaktion på de främlingsfientliga krafter som sågs sprida sig i samhället i början av 2000-talet. Vi föräldrar och elever känner att detta är ytterst relevant även idag då vi ser en fortsatt ökad polarisering i samhället både här i Sverige och övriga världen. Vi vill genom demokratiresan inte bara låta barnen få ta del av ett historisk skeende utan genom denna resa belysa vikten av demokrati och demokratiska principer. Därigenom ge ökad förståelse

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne, Helsingborg, 70000kr
Antirasistiska Filmdagar Norra Skåne
Antirasistiska Filmdagar Norra Skånes syfte är att genom film och samtal starta processer som motverkar intolerans och rasism. Vi har i flera år bedrivit ARF Helsingborg, och vill nu ta konceptet på turné i norra Skåne under hösten 2021. Piloten kommer att, beroende på utfall i sökt finansiering, ta plats i mellan 4 och 8 kommuner, och genomföras som en heldag för gymnasieungdomar i respektive kommun med filmvisningar samt efterföljande samtal på temat antidiskriminering, rasism och demokrati.

Skärgårdsstadsskolan, Åkersberga, 70000kr
Värdegrundsresa till Colombia
Syfte: Att ge våra elever en förståelse för människors villkor i livet samt att bygga en skola för ursprungsinvånare i Colombia. Vi hoppas ge våra elever en bild av hur livet fungerar i andra delar av världen. Mål: Uppföra en skolbyggnad i Colombia i samarbete med Saturnusstiftelsen. Lära eleverna om insamling till välgörande ändamål. Ge eleverna en upplevelse för livet och därigenom få dom att engagera sig i liknande projekt för internationell förståelse i framtiden.

Manar Khudur, Billesholm, 15000kr
Utbytesstudier inom fred och konfliktstudier
Jag söker stipendiet då jag blivit tilldelad en utbytesplats hösten 2021 vid Korea University i Seoul. Mitt framtida mål är att jobba med frågor som rör fred och säkerhet globalt. Därför vill jag genom mitt utbyte få ökad internationell erfarenhet samt bredda mina kunskaper och ta vidare det till andra. Att utse mig som stipendiat vore en stor investering i min framtida karriär där jag förhoppningsvis kan få arbeta med frågor konflikthantering och på så sätt bidra till mer fred och stabilitet.

BEVILJADE STIPENDIER – HÖSTEN - 2020

Adam Bülow, Ebba Rubensson, Alma Olsson, Alice Andersson , Malmö, 19000kr
Malmö Pula Music Exchange project
Syftet med projektet är att utbyta erfarenheter av aktivism och musik med kören Zbor Praksa I Pula i Kroatien. Målet är att lära oss om skillnader och likheter mellan politiska rörelser i Kroatien och i Sverige idag och historiskt samt hur man kan använda musik som ett verktyg för att kämpa mot rasism och nazism i våra respektive länder. Vi vill utforska hur musiken kan vara ett verktyg för att hitta kopplingar mellan historiska protestsånger och nutida demokratiska rörelser.

Simon Revilla, Stockholm, 15000kr
Dokumentär om Argentinas stulna barn
Under den Argentinska militärdiktaturen blev hundratals spädbarn födda i fångenskap bortadopterade i hemlighet. Än idag är de flesta fallen olösta. Svensk-argentinska musikern Natalie misstänks vara ett av de stulna barnen, och ska resa tillbaka för att söka sina rötter. Resan kommer att resultera i en dokumentär som utforskar Argentinas historiska människorättsbrott och dess konsekvenser som känns än idag.

Katedralskolan , Lund, 50000kr
Ravensbrück - vi levande
Levandegöra, föra vidare och berätta. Det är de ledorden som vi har och kommer att arbeta efter i projektet ”Ravensbrück – vi levande”, som syftar till att låta elever själva, med professionell handledning, gestalta Förintelsens ögonvittnen. Målet är att skapa en ljud- och videoutställning där ögonvittnenas röster och upplevelser i lägret står i fokus. För att sprida vittnesbörden bortom själva utställningen kommer vi även skapa en hemsida där gestaltningar kommer att nås.

SSU Gävleborg, Gävle, 25000kr
Universal human rights - Youth Participation and care
Med projekt vill vi utbyta och utveckla nya idéer för hur vi kan stärka tonåringar och unga vuxnas deltagande och engagemang i civilsamhället samt politiken. Tillsammans med andra deltagare runt om i Europa och Mellanöstern vill vi öppna upp för nya målgrupper och format som gör engagemanget mer diversifierat och inkluderade både internt och externt för att även lyckas organisera ungdomsgrupper som annars inte skulle engagera sig. Vi vill göra detta med folkbildningen som medel.

Lisa Buijsse, Hägersten, 15000kr
Facket som aktiv förändringsaktör för jämställdhet på arbetsplatser i Kenya
Jämställdhet är en demokratifråga och viktigt för ekonomisk utveckling. I Kenya präglas kvinnors arbete av otrygga anställningsvillkor och av höga risker, exempelvis sexuella trakasserier och våld på arbetsplatsen. Landet har även inskränkta fackliga rättigheter. Hur kan facket stärka arbetet för jämställdhet i denna kontext? Mitt projekt syftar till att öka förståelsen för hur fackligt arbete fungerar som en aktiv kraft för jämställda villkor i ett land som präglas av dessa utmaningar.

Broskolan, Upplands-Bro kommun, Uppsala, 50000kr
Resa till Auschwitz och Schindlers museum - besök på historiska platser för att uppmärksamma Förintelsen och motverka rasism
Syftet med projektet är att resa till Krakow på våren 2021 för att fördjupa elevers förståelse av Förintelsen och de krafter som verkade för att nazisternas alla brott kunde hända. Som historielärare på Broskolan märker jag av rasism dagligen och jag hör elever berätta om hur deras föräldrar påstår att Förintelsen aldrig har ägt rum. Det är förskräckligt att höra. Målet är därför att resa med en årskurs nio, 27 elever, och fördjupa och sprida kunskaperna vidare på vår skola och i kommunen.

Pakhiwas Cultural Exchange, Linköping, 17000kr
Bok-och teaterprojekt för att bryta fördomar och skapa förståelse för minoritetsgrupper och olika kulturer
Med barnboken “Paaro och Noshi” som utgångspunkt kommer vi hålla i olika teateraktiviteter och workshops med barn och ungdomar i Norrköping med närområde för att öppna dörrar mellan olika kulturer och livsstilar. Deltagarna kommer undersöka likheter och utmaningar de delar med bokens huvudpersoner, två romska barn från Pakistan, trots deras olika levnadsvillkor. Vi vill bryta fördomar, rasism och diskriminering och inspirera till nyfikenhet och förståelse för olika kulturer.

Scouterna, Västerås, 66000kr
Scouterna bevakar FN:s klimatmöte COP26
Målet är att göra det möjligt för unga att delta i FN:s klimatförhandlingar COP26 hösten 2021 och att nå ut med information om ungas levnadsvillkor runt om i världen till 400 makthavare och 10 000 ungdomar. Projektet har följande syften: Möjliggöra för unga att vara med och informera makthavare om ungas levnadsvillkor runt om i världen. Ur ett ungdomligt perspektiv rapportera från klimatförhandlingarna i media. Ge unga erfarenhet av att delta i förhandlingar och påverkansarbete.

Wisbygymnasiet, Visby, 50000kr
Toleransprojekt med yrkeselever
Syftet med vår studieresa med yrkeselever från Wisbygymnasiet till Polen är bland annat att: • motverka främlingsfientlighet och antisemitism, genom att t ex besöka platser såsom Auschwitz • besöka polska skolor med yrkesinriktningar för att lära känna ungdomar från andra kulturer • genomföra ett välgörenhets yrkesprojekt med polska elever • ta del av den polska yrkesskolan och göra jämförelser med skolan i Sverige. • skapa djupare förståelse och tolerans för kulturell mångfald. • få ta del av den polska kulturen och det polska vardagslivet. • eleverna får uppleva att bo hos polska elever och att de kan kommunicera på engelska samt ta till sig historiska fakta. • eleverna känner sig säkrare inför egna resor utomlands.

Föreningen Rävlyan, Väse, 70000kr
Toleransprojektet Väse
Genom lektioner, studieresa till Förintelseläger i Polen och efterarbete som verktyg ta hjälp av historien för att öka kunskapen och stärka individen inför framtiden. Att öka insikterna i vad som sker runt om i världen idag samt att använda var och ens förmåga att agera och reagera. Byggstenarna i projektet är mänskliga rättigheter, alla människors lika värde och demokrati. Den primära målgruppen är ungdomar och vårdnadshavare i Karlstad kommun. Därtill kommer de skolor och människor som kommer nås i efterarbetes föredrag och utställning.

Svenska Läkare mot Kärnvapen, Stockholm, 70000kr
Gendering nuclear disarmament – en feministisk analys av svensk nedrustningspolitik under kalla kriget
Vi vill ta fram en populärvetenskaplig version av Emma Rosengrens avhandling Gendering Nuclear Disarmament - Identity and Disarmament in Sweden during the Cold War. Avhandlingen visar hur svensk nedrustningspolitik tog form som en prioritering inom socialdemokratin, och om hur föreställningar om genus har präglat nedrustningspolitiken. Vi vill göra avhandlingen tillgänglig för en bredare allmänhet och fredsrörelsen. Vi ser att det finns många historiska lärdomar att dra. Vi hoppas nå studiecirklar.

Unga Örnar Stockholm, Stockholm, 50000kr
Internationell ledarutbildning
Vi ska (när man väl får mötas fysiskt igen) sammanföra tonåringar från Unga Örnar Sthlm och Unga Örnar Borlänge. Vid två tillfällen - en gång i Borlänge och en gång i Sthlm - arrangerar vi ledarutbildning med fokus på internationell solidaritet. Vi väljer att fokusera på internationell solidaritet för att vi vet att unga människor ofta brinner för att bedriva internationella projekt. Vi hoppas att projektet ska leda till att få igång fortsatt global verksamhet i både Borlänge och Sthlm.

Sundsgårdens folkhögskola, Helsingborg, 70000kr
Building democracy through empowerment and friendship
Projektet är ett utbyte mellan Sundsgårdens folkhögskola och New Epoch Center, Albanen. Syftet är att stärka deltagarnas förmåga att agera som demokratiska medborgare, deras egenkraft och möjlighet att verka för förändring, i en tid då demokratin ifrågasätts. Metoden är Forumteater, som ger möjlighet att arbeta med komplexa samhällsfrågor på ett interaktivt sätt. Målet är också ökad förståelse för ungdomars förutsättningar och möjligheter i de båda länderna och att vänskapsband knyts.

Kannebäckskolan , Västra Frölunda, 35000kr
Resa till Auschwitz-Birkenaw/ Rabka
Ett syfte är att elever från de fyra spåren får samverka, genomföra en resa gemensamt och dra lärdom av varandras styrkor. Olikheter kan vara mycket berikande. Den andra är kunskapsmässigt genom att vara innovativ och uppfinningsrik i undervisningen och göra ett besök i historien tror vi på en djup förståelse för de kunskapsmål som vi strävar mot. Jag vill inte lära ut att 6 miljoner judar mördades under andra världskriget utan nå en förståelse för att varje siffra är en individ och dess öde.

Rättighetscentrum Dalarna, Falun, 50000kr
Hatets Röst - en teaterföreställning
Teaterföreställningen ”Hatets röst” riktas till gymnasieelever (unga vuxna) i Dalarna län, med målsättningen att teaterföreställningen genomförs i alla 15 kommuner, 20 föreställningar. Vi anser oss ha en skyldighet att värna vår demokrati och att ständigt hålla diskussionen levande om nazistiska rörelser. Vi ser en påvisad ökning av rasism, normalisering av rasism och extremism. Människor som står på tröskeln in i vuxenvärlden, och snart ska göra sitt första politiska val, är vår framtid.

Amanda Wimmer, Mölndal, 10000kr
Taiwans självständighet, eller inte?
Taiwan har varit "på pappret" självständigt sedan 1949, nu vill Kina att Taiwan skall återföras till fastlandet och ena Kina. Taiwans självständighet är en stor fråga i den politiska debatten och även en vattendelare mellan de två största partierna. Kina har uttryckligen hotat med militärt ingripande om taiwaneserna förklarar Taiwan självständigt. Jag kommer ingå ett projekt med internationella studenter där vi kommer se vad befolkningen tycker i frågan samt hur en återförening hade sett ut.

Fanny Arendt, Vellinge, 8000kr
Universitetsstudenter förebygger våldsbejakande extremsim in Asien
Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur framför allt unga män och kvinnor kan bidra till att förebygga våldsbejakande extremism. Projektet utgår ifrån Bangladesh och Filippinerna och förhoppningen är att kunna dra lärdomar utifrån dessa fall till andra delar av världen. Målet är således att bidra till utökad kännedom med evidensbaserad strategier om olika sätt att reducera risken för radikalisering och extremism i Bangladesh och Filippinerna i synnerhet, och i världen i allmänhet.

Rikstens skola, Tullinge, 50000kr
Resa till Auschwitz med årskurs 9 elever
Jag har under det senaste decenniet undervisat om Förintelsen på högstadiet och även haft förmånen att åka till Auschwitz vid fyra olika tillfällen. Numera arbetar jag i en relativt nystartad skola som saknar erfarenheter av större projekt. Syftet med detta projekt är därför att öka våra ungdomars kunskaper om solidaritet, antirasism och alla människors lika värde. En resa till Auschwitz skulle i allra högsta grad bidra till att öka förståelsen för alla människors lika värde.

BEVILJADE STIPENDIER – VÅREN - 2020

Unga Örnar Stockholms Län, Stockholm, 40000kr
Våra Drömmars Stad
Syftet med projektet är att skapa en djupare förståelse mellan ungdomar från olika bostadsområden och deras förutsättningar Primärt är målet att skapa en mötesplats för ungdomar från olika delar av Stockholm att träffas och reflektera över identitet och hur viktigt boendet är för den egna identiteten. Deltagarna kommer att bygga en förståelse för varandras olikheter och vi kommer bekämpa fördomar som finns om olika bostadsområden i StorStockholm.

Eira Arb Zackrisson, Vaxholm, 15000kr
Praktik vid Centro de los Derechos del Migrante (Centrum for migranters rättigheter, Mexico City, Mexiko
Syftet med projektet är dels att bidra till organisationens arbete mot exploatering av mexikanska migrantarbetare i USA, dels att själv få erfarenhet av att arbeta med målgruppens intressen inom ramen för en effektiv intresseorganisation. Det skulle vara särskilt värdefullt att få erfarenhet av arbete det arbete som bedrivs för migranters rättigheter i deras hemland, då jag tror att detta medför viktiga lärdomar att ta hem till Sverige.

Elise Brune , Lund , 15000kr
Fältstudie för att minska främlingsfientlighet i Jordanien
Projektets övergripande syfte är att bidra till fred. Målet är att ge den yngre generationen erfarenheter som kan hjälpa dem att själva bryta segregerande processer. Jag vill öka möjligheterna för att barn och ungdomar från olika kulturer att mötas, spela fotboll tillsammans och lära av varandra. Min hypotes är att lagsport kan bidra till att minska diskriminering och fördomar. Fältstudien kommer ske i Jordanien i samarbete med organisationen Right to Play.

Nora Bougern, Sollentuna, 15000kr
Praktik på Sveriges Ambassad i Tunisien
Tunisien är en av få, eller snarare det enda arabiska landet som har fått igång en demokratisk process efter den arabiska våren 2011. Syftet med praktikperioden på Sveriges Ambassad är få ökad förståelse om hur Sverige hjälper till i demokratibildandet och hur Sverigefrämjande hänger ihop med dessa processer. I och med arbetet kommer jag få praktisk erfarenhet om Sveriges arbete med fredspåverkan i utvecklingsländer. Målet är att få djupgående förståelse som kan användas i min kand.uppsats.

Svalövs gymnasium arbetslag NA-SA, Svalöv, 80000kr
Resa till Polen och Auscwitz- Birkenau - historisk medvetenhet som verktyg mot intolerans
Syftet med resan och projektet kring rasismens historia är att fördjupa förståelsen för de mekanismer som låg bakom förintelsen. Målet med resan är att levandegöra den historiska erfarenheten. Vi tror att detta är en nödvändighet i tider då högerextremism och intolerans är på framfart i både Sverige och Europa. Skolan har ett uppdrag att motverka rasism och intolerans och att värna om alla människors rättigheter. De erfarenheter som eleverna får kommer att resultera i en utställning på skolan.

Arbetarnas Bildningsförbund - Förbundsexpeditionen , Stockholm, 50000kr
En global utbildning - Youth Globalisation Awarness Program
Trots rådande Corona-tider planerar och ämnar ABFs förbundsexpedition i samverkan med IFWEA (International Federation of Worker’s Federation) att genomföra en global utbildning de två sista veckorna i oktober. Syftet med utbildningen är att låta deltagaren få nya eller fördjupade kunskaper inom internationellt arbete. Att skapa möten med andra organisationer som alla jobbar kring samma mål om en bättre värld. Tillsammans under resans gång bygger vi en global kunskapsbank och låter nya idéer utvecklas kring arbetarrörelsens fortsatta arbete både i norr, söder, öst och väst. Målgruppen är unga inom den globala arbetarrörelsen och rekryteras dels genom IFWEAs medlemsorganisationer dels genom ABFs medlems-och samverkansorganisationer. Vi planerar kursen utifrån ett deltagarantal om 25 folkbildare, förtroendevalda, fackliga och politiskt aktiva från den globala arbetarrörelsen.

Isak Lundholm, Umeå, 15000kr
Interreligiös dialog och fredsbyggande i Libanon
Trettio år efter inbördeskrigets slut och folket i Libanon är fortfarande starkt uppdelat mellan etnoreligiösa gränser. Kriget skulle leda till en etnisk rening som resulterade i religiösa enklaver i ett land som tidigare var blandat. Försök har gjorts för att motverka denna uppdelning och möjliggöra att fördrivna grupper kan återvända hem. Mitt projekt syftar till att studera hur interreligiös dialog kan användas som verktyg för att återintegrera religiösa grupper i Libanon.

Korsängsskolan, Enköping, Enköping, 75000kr
Tolerans-projekt 2020
Syftet med detta toleransprojekt är att sprida kunskap och förståelse kring mänskliga rättigheter, samt att på sikt ge eleverna redskap för att hantera och motverka främlingsfientlighet, rasism och intolerans i ett demokratiskt samhälle. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

S-studenters Burma-nätverk, Göteborg, 45000kr
Strengthening Democracy in Myanmar by Capacitating
 Ethnic Youth Leaders on Politic, Human Rights, Rule of Law, Peace and Democratic Values
Vi planerar för att 3 personer från SYCB ska hälsa på i Sverige 26 september - 4 oktober 2020. Målet är att bidra till ett mer jämlikt utbyte mellan oss samt kunskapsutbyte, nätverksbyggande och kapacitetsutveckling genom relevanta möten och workshops. Syftet är att SYCB ska få en ökad kunskap om bl.a demokrati, fred, jämställdhet, hållbarhet, processledning och påverkansarbete, och att kunskapen sen ska spridas genom organisationen. Vi vill även öka kunskapen om Myanmar inom S-studenter.

Unga Örnar Jämtland, Orrviken, 58000kr
Auschwitz läger
Vi vill planera och genomföra ett läger för våra ungdomar för att skaffa ökad förståelse för bl'a andra världskriget då det är extremt viktigt i vår samtid, när högerextrema vindar blåser i Europa. Efter detta besök i förintelselägret vill vi att gruppen kommer hem till Sverige med ökade kunskaper om antisemitism – och en vilja att dela med sig. När intolerans dyker upp bland skolkamraterna hoppas vi att våra ungdomar skapar diskussion utifrån demokratibegreppet och alla människors lika värde.

LajvVerkstaden, Västerås, 30000kr
Tidshjältarna
Syftet är att lära barn på ett lustfyllt sätt om Västerås historia av arbetsinvandring och hur viktigt det har varit för stadens tillväxt och mångfald. Syftet är att motverka rasism och främlingsfientlighet samt öka Västeråsarnas internationella förståelse. Målen är att barn ska få delta på ett gratis lajv “Tidshjältarna” där de får möta och lära sig av historiska personer som förbättrat staden. Vi ska genomföra 2 lajvdagar under jullovet 2020.

Vasagymnasiet, Arboga kommun, Arboga, 50000kr
Projekt tolka
Vi vill blanda elevgrupper där elever som läser kursen Idrott 2 och elever som läser språkintroduktionsprogrammet. Redan nu har elever som läser Idrott 2 omsatt de kunskaper de har fått i sin kurs till aktiviteter ihop med eleverna i språkintroduktionsprogrammet. Vi skulle vilja kunna ta med eleverna på en resa med övernattning där kunskaperna verkligen sätts på prov.

Catrin Martinelle, Lund, 10000kr
Utbytesresa till Kapstaden
Jag söker bidrag då jag blivit tilldelad en utbytesplats i på Tygerberg Hospital utanför Kapstaden. Mitt framtida mål som läkare är att någon gång jobba med humanitära frågor globalt. Därför vill jag genom mitt utbyte få ökad internationell erfarenhet, chansen att uppleva en annan sjukhuskontext och samtidigt synliggöra vilka samhälleliga strukturer som påverkar människors hälsa i ett annat land och i en annan kultur. Jag är säker på att detta kommer berika min utbildning och framtida karriär.

Rädda Barnens lokalförening i Lund, Lund, 23000kr
Tjej till tjej
Tjej till tjej är ett mycket uppskattat integrationsprojekt för nyanlända tjejer 10-18 år i Lund. Vi erbjuder en trygg mötesplats som underlättar deras väg in i samhället genom vänskap, gemensamt skapande, lärande och lek. Stor vikt läggs på erfarenheter, självkännedom och själv-förverkligande. Kulturellt utbyte och ömsesidig förståelse är centrala i projektet. Målen är att förse deltagarna med egna verktygslådor att bemöta svårigheter med och bli välorienterade om sina möjligheter i samhället.

Rutsborgsskolan, klass 8 (A, B och C). Totalt 80 elever. , Bjärred, 41000kr
Studieresa Berlin/Sachsenhausen.
Ett syfte är att ge eleverna en ökad förståelse av förintelsen samt historisk påverkan av andra världskriget. Med tanke på samhällets generella utveckling när det gäller rasism/främlingsfientlighet är detta ett mycket viktigt ämne att föra vidare till våra elever och även framtida generationer. Det är möjligt att läsa sig teoretiskt via litteratur men det är helt annat att uppleva på plats, där det har hänt. Målet är att se och uppleva historien med sina egna sinnen. Ett annat syfte med resan är att eleverna ska diskutera rasism, antisemitism och främlingsfientlighet och kunna reflektera och ta ställning i svåra frågor om folkmord, krig, olika diktaturer och politiska system.

Falkenberg gymnasieskola, Falkenberg, 25000kr
I folkmordens fotspår
Syftet och mål med projektet är att utvidga lärarnas och elevernas perspektiv på folkmord genom att besöka och uppleva historiska platser som Srebrenica där ett folkmord ägde rum 1995. På så sätt vill vi också sprida kunskaper om folkmord som värsta brott mot mänskligheten samt arbeta aktivt mot alla former av rasism, diskriminering, främlingsfientlighet och intolerans. Målet är också att öka elevernas förståelse för andra kulturer och få kunskaper om samhällen som gått genom krig.

Klass 7B NLV Bergviken Luleå, Luleå, 70000kr
Auschwitz - ett projekt för lyfta allas lika värde
Syftet med vårt projekt och resa till Auschwitz är att tillsammans arbeta för att göra skillnad och bidra till en bättre värld genom fördjupade kunskaper om konsekvenserna av att värderingar som människors lika värde, jämlikhet och solidaritet sätts ur spel och att sprida vidare denna kunskap. Att på plats få ta in den hemska händelsen och därefter bearbeta och sprida vidare kunskapen. Att visa att vi kan göra skillnad genom att jobba tillsammans mot ett mål om en medmänskligare värld.

Malmö Borgarskola, Malmö, 50000kr
Reservsjukhuset Malmö Borgarskola
Vi vill att Per Albin Hanssons tidigare skola, Malmö Borgarskola, i samarbete med Malmö Museer kan modernisera den idag lilla och alltför anspråkslösa elevutställningen och uppmärksamma det kulturhistoriska värdet i vår byggnad som användes som sjukhus för totalt 1031 f.d. koncentrationslägerfångar i samarbete med Malmö Museer.

Ensamkommandes förbund i Växjö, Växjö, 20000kr
Sommarverksamhet i Växjö
Under sommarmånaderna finns ett stort behov av sysselsättning för både ungdomar och vuxna och vi vill skapa mötesplatser i Centrum, Araby och Teleborg i Växjö dit man kan komma varje dag, träffa människor, fika, prata och vara med på olika aktiviteter. Vi kör cykelkurser på flera platser under terminerna och skulle vilja utveckla detta till ett rullande språkcafé med roterande schema i sommar, utöver fasta mötesplatser. Syftet är att få människor att mötas och utvecklas tillsammans.

BEVILJADE STIPENDIER – HÖSTEN - 2019

Karina Bråth, Hägersten, 15000kr
Mediala skildringar, aktivism och politiskt inflytande i Ryssland idag
Under 2019 skedde de mest omfattade protesterna i Moskva på flera år. Hur kan vi bättre förstå den auktoritära miljö som civilsamhällesaktivister i Ryssland verkar i? Det här projektet syftar till att öka förståelsen för politiskt inflytande i Ryssland idag och hur mediala skildringar påverkar aktivister som kämpar för att skapa ett bättre samhälle. Målet sammanfatta detta i min masteruppsats efter inhämtning av data genom intervjuer med aktivister i Moskva &kombinera det hela med en medieanalys

Azerbaijan National Committee of Helsinki Citizens’ Assembly , Baku, Azerbaijan, 70000kr
Peace Concept for South Caucasus
Aim of proposed project is to understand and overcome the causes of the crisis in peace process in South Caucasus.We are planing to study the reasons of the current crisis. And through our study to develop effective proposals for international intergovernmental organizations involved in conflict transformation to create an enabling environment with eventual aim to prepare populations of region for peace.

Hanna Strid, Enskede, 14000kr
Unga flyktingaktivisters roll i Europa - fokus Grekland
Projektets syfte är att fördjupa mina kunskaper om unga flyktingaktivisters roll och inflytande i Europa efter 2015. Det kommer jag göra genom att besöka de grekiska öarna Lesbos, Chios och Samos som är några av de platser dit flest flyktingar de senaste åren anlänt. Tusentals unga volontärer och aktivister från hela världen har som svar på det samlats här för att hjälpa till. Vänskaper och nätverk har tagit form. Denna solidaritetsrörelse och dess betydelse vill jag lära mig mer om.

Maria Yartseva, Lund, 15000kr
Sustainable Development Goals från global till lokal nivå: hur lokala NGO's i Indonesien implementerar SDG-målen i sitt arbete för att stärka kvinnor
Mitt projekt är en fältstudie som görs i samband med min masteruppsats i vilken jag har valt att fokusera på Sustainable Development Goals och på de mål där kvinnor är i fokus. Mitt mål är att ta reda på hur globala mål blir implementerade på lokal nivå samt kvinnors roll för samhället och utveckling och mitt fokus-område kommer att vara Indonesien och hur lokala NGO's implementerar de globala SDG-målen i sitt jobb för att stärka kvinnor som startar eget företag i landet.

Carlforsska gymnasiet , Västerås, 70000kr
Balkanresan - konflikt och försoning
En fältstudieresa genom Balkan med fokus på Serbien och Bosnien och Hersegovina. Resan studerar konflikt och försoning utifrån inbördeskriget i forna Jugoslavien och hur det fortfarande har bäring i dagens politik och händelser i regionen och för ett närmande till Europeiska Unionen. Utgångspunkt är FNs Globala mål och mänskliga rättigheter.

Stenkulans skola , Stenkullen, 70000kr
Stenkulan till Krakow
Projektet ska ge eleverna möjlighet att arbeta med frågor kring alla människors lika värde och på så sätt kunna ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling. Genom studieresan till Krakow och besök på Auschwitz-Birkenau vill vi hålla minnet av förintelsen vid liv så att ”det aldrig händer igen” och att våra ungdomar sprider sina kunskaper vidare. Ytterligare syfte med resan är att skapa kontakter, utbyte och förståelse mellan våra ungdomar och polska ungdomar.

Ragna Stertman , Sigtuna, 10000kr
Utbytesstudier i fred och konflikt, Colombia
Projektet utgörs av en termins studier vid Pontificia Universidad Javeriana i Bogotá, Colombia, inom ramen för min utbildning i fred och utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet. Syftet med utbytet är att fördjupa mina kunskaper inom våldsförebyggande insatser och konflikthantering, både i den colombianska kontexten men också internationellt. Min ambition är att på sikt kunna arbeta med internationell konflikthantering och på så sätt bidra till mer fred och stabilitet globalt.

Child Rights Eurasia , ENSKEDEDALEN, 31000kr
En hyllning till att Barnkonventionen blir svensk lag - Storytelling om flickors förutsättningar från två sidor av världen
Syftet är att föra samman tjejer från två motpoler d.v.s. Pakistan och Sverige för att bygga upp ett internationellt och solidariskt medsysterskap för tjejer som kommer från förorter. Detta bidrar till att förortstjejer kan lära sig om varandras förutsättningar och diskutera lösningar på internationella problem utifrån Agenda 2030 och Barnkonventionen. Det i sig bidrar till nationell och internationell förståelse för varandras likheter men också olika förutsättningar samt nya perspektiv.

Tornedalsskolan , Haparanda, 90000kr
Europa igår och idag. Vi gör en tidsresa för att påminna oss om demokratins viktiga värden och vilken betydelse det har för Europas folk och världens fred.
Syftet med denna resa är att eleverna ska få fördjupade kunskaper om Europas historia och vad icke demokratiska värden kan leda till. Vi anser det särskilt viktigt i den tid vi lever i, med en framväxande och ökad populism i världen. Vi vill stärka elevernas värdegrund och sin förmåga att göra etiska överväganden. Förhoppningen är att de efter en resa till Auschwitz ska förstå vad rasism och främlingsfientlighet kan leda till och hur politiska beslut och ställningstaganden påverkar oss människor enskilt och globalt, och vilka konsekvenser det kan få för en hel värld.

Föreningen Norden International, Stockholm , 97000kr
Ludvika-modellen: en metod för att skapa demokratiaktivister
Från 2017 till 2018 drev vi ett projekt i Ludvika för att rädda bygden från nynazister, NMR. Det gick mycket bra och flera tusen demokratiaktivister skapades på bara ett år. Arbetet leddes av Hédi Fried, förintelseöverlevande, Gabriel Ehrling, Dalarnas Tidningar, och professor Per Ödling. Vi vill nu prova metoden på tre orter till för att se om den fungerar där med. Vi har fått medel från Kungliga Patriotiska Sällskapet för en ort, vi söker nu för ytterligare en ort från Er.

Krungårdsskolan, Blomstermåla, 50000kr
Gå i 1900-talets dramatiska fotspår: världskrig, folkmord och järnridån
Med studieresan för alla årskurs 9 elever till Berlin och KZ Sachsenhausen får deltagarna under läsåret 2019/20 en unik möjlighet att öka sina kunskaper om olika samhällspolitiska händelser under nazisttiden, andra världskriget, ”kalla kriget” och Europas utveckling efter murens fall. Tanken med resan är att eleverna ska diskutera rasism, antisemitism och främlingsfientlighet och kunna reflektera och ta ställning i svåra frågor om folkmord, krig, olika diktaturer och politiska system.

Ängås skola, Svanesund, 80000kr
Återbesök av polsk klass
17 september kommer min klass och jag åka till Krakow i Polen. Vi kommer gå till Auschwitz och Saltgruvan men dessutom är vi 18 sept inbjudna till en polsk skola i området Nowa Huta. Vi har under våren och hösten haft mailkontakt med en klass där. Nowa Huta är en förort 30 min utanför Krakow. Mina kollegor som besökte dem förra hösten (utan elever) säger att det är en typisk arbetarklass område där delar av den tunga industrin fanns förr. Numera är det ett rätt fattigt område. Syfte se utförande

Anna Hedin, Stockholm, 10000kr
Reflection for Action? A Study of Popular Education Schemes and Indigenous Women's Organization in Ecuador
Syftet med projektet är att genom fältstudier i Ecuador bidra till det internationella arbetet med att främja marginaliserade gruppers organisering och demokratiska deltagande. Projektet skulle innebära genomförandet av en fallstudie för att förstå vilka svårigheter som kvinnor inom bananindustrin möter i organiseringen för fackliga och mänskliga rättigheter, hur dessa hinder kan bemötas, samt vilken roll som utomstående stödorganisationer kan spela.

Kommissionen Fred och Försoning, Stockholm, 100000kr
Nakba - berättelser från 1948
Kommissionen för fred och försoning tänker skapa en fortsättning på podcasten Överlevarna, som Palmefonden stött, där Hermele intervjuade 130 överlevande från Förintelsen. Den nya podcasten heter "Nakba- berättelser från 1948". Den ska dokumentera minst 100 fördrivna palestiniers berättelser. De bor i såväl i Palestina/Israel, Libanon och Jordanien, som i Sverige.

Fäladsgården Lund, Lund, 30000kr
Resa till koncentrationslägret Sachsenhausen
Vi ser en ökad okunskap om andra världskriget och förintelsen hos våra elever. Hos elever med föräldrar födda i utomeuropeiska länder är frågan vad andra världskriget är, inte ovanlig. Många elever känner inte heller till något om förintelsen. Att historeberättandet skiljer sig åt beroende på i vilket samhälle man växer upp och går i skolan, är ingen överraskning. Men att elever som går i svenska skola inte har samma referenser är oroväckande. Här har vi ett kompensatoriskt uppdrag.

Kommunal sektion Mölndal, Västra Frölunda, 77000kr
Internationellt samarbete för att stärka HBTQ personers rättigheter
Vi skulle vilja åka till Barcelona för att se hur de har implementerat de reformer som kom 2015 som skall stärka HBTQ personers rättigheter. Vi vill se hur vår fackliga morsvarighet på plats arbetar med dessa frågor. Syftet är kunskapsutbyte och uppstart av ett internationellt samarbete för att motverka krafter som diskriminerar och minimerar personer som inte faller under deras tolkning av vad normen är. Vi vill ha fler verktyg för att kunna utbilda våra ombud kring allas lika värde.

BEVILJADE STIPENDIER – VÅREN - 2019

Västbergaskolan klass 8c, Hägersten, 70000kr
Resa till Auschwitz Förintelseläger
Under högstadiet har skolan arbetat med mänskliga rättigheter och försökt skapa förståelse för varför arbetet kring detta måste fortgå hela tiden. Hur stoppar vi rasism, hat, intolerans och våld? För att få våra elever att förstå vad som kan hända om man låter mörka krafter få för stort inflytande och för att få dem förstå vad krig och propaganda kan åstadkomma vill vi kombinera studierna av andra världskriget i nian med ett besök till ett förintelseläger i Polen.

Adriano Mérola Marotta, Lund, 15000kr
Kvinnors roll i främjandet av fred och demokrati: En resa till krisens Venezuela
Projektet är en studieresa till Venezuela för att undersöka kvinnors roll i landets civilsamhälle. Utblicken är den nuvarande humanitära krisen i landet, och de freds- och demokrati-rörelser som verkar för nå en hållbar övergång ur det kritiska läget. Projektet kommer att leda till en kortare dokumentär om vardagslivet i Venezuela med fokus på kvinnors gräsrotsinitiativ som främjar dialog, solidaritet och förståelse, bland landets fattigaste invånare

Olof Palmes Internationella Center, Stockholm, 69000kr
Falling in love with a politician
Olof Palmes Internationella Center delfinansierar dokumentärfilmen "Falling in Love with a Politician". Filmen följer Knessetledamoten Dov Chenin som är den enda israel som valts in i parlamentet på den arabisk/judiskalistan, en människorättsjurist. Oförtröttligt arbetar han för demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i ett politiskt hårdnande klimat. Genom stöd från Olof Palmes Minnesfond vill Palmecentret visa filmen och genomföra en samtalsserie om den politiska utvecklingen i Israel.

SSU Dalarna, Borlänge, 77000kr
Lära känna och förstå unga palestinier och israeler
Projektet ”Lära känna och förstå unga palestinier och israeler” syftar till att 1) öka kunskap i SSU och i övriga arbetarrörelsen i Dalarna om situationen för israeler och palestinier i Israel, på Västbanken och i Gaza, 2) stödja individer och organisationer, både israeliska och palestinska, som arbetar för mänskliga rättigheter och folkrätten, 3) deltagarna ska analysera och agera med ledning av det man erfarit på resan samt sprida kunskap, 4) SSU Dalarna avser att fortsätta engagera sig i Palestina-Israel under de närmaste åren med resor, besök och stöd till projekt.

Mikael Karl Olof Sahlberg, NORRKÖPING, 15000kr
Har islam en plats i framtidens politik?
Projektet består i en studieresa till Tunisiens huvudstad Tunis, där jag runt valet hösten 2019 ska göra efterforskningar som ska ligga till grund för en masteruppsats. Uppsatsen ska handla om Ennahda, ett s.k. islamistiskt parti i ett demokratiskt system, om dess förändring sedan revolutionen 2011 och attityder gentemot partiet. Jag hoppas att arbetet ska främja förståelsen av demokratisk utveckling och möjligheten att integrera islam politiskt i ett demokratiskt system.

Daniella Karlsson, Linköping, 15000kr
Läkarkandidat på klinisk praktik inom Gynekologi och obstretik i Ghana
Syftet med projektet är att bidra till ökad internationell förståelse genom ett medicinskt utbyte. Mitt främsta mål är att bli en bättre läkarkandidat och framtida läkare, genom att lära mig om medicin och sjukvård i ett land väldigt olikt mitt eget. Jag önskar också lära mig om Ghana och postkolonialism. Mitt långsiktiga mål är att arbeta vidare med global hälsa, vilket jag hoppas denna resa kan vara startskottet för.

Unga örnars Jönköpingsdistrikt, Jönköping, 15000kr
Möten mellan ungdomar i Albanien och Sverige
Unga Örnar i Jönköpings län har arbetat med barns rättigheter och demokrati. Önskar nu utveckla detta i möten med ungdomar i Albanien och senare tillsammans med barn och unga i Sverige. Vår samarbetspartner är Epoka i Fier Albanien som arbetar med demokrati och barnrättsfrågor. Syftet med projektet är -att skapa kontakt mellan ungdomar mellan ungdomar i olika delar av Europa - skapa förståelse för varandras olika situationer - lära av varandras likheter och olikheter

Operation 1325, Stockholm, 40000kr
Unga som verkar för fred och säkerhet- Turkiets fredsprocess
Ungas möjlighet att höja sina röster i Turkiet är begränsad i samband med ett krympande demokratiskt utrymme och brist på respekt för mänskliga rättigheter. Vi syftar att synliggöra och stärka ungas inflytande i fredsprocessen. Vårt fokus är på flickor och kvinnor och deras perspektiv kring hållbar fred. Genom informationsspridning av ungas perspektiv av fredsprocessen möjliggör vi för ett ökat utrymme för deras åsikter och i ett större perspektiv, ökade möjligheter för en hållbar fred.

Östra grundskolan, Huddinge, Skogås, 60000kr
Resa till Auschwitz
Vi har läst om förintelsen i skolan samt fått besök av en överlevare. Vi är mycket engagerade i detta ämne och av den fasta övertygelsen att detta illdåd aldrig får glömmas. Vi vill nu befästa våra kunskaper ännu mer genom att åka på en studieresa till Auschwitz. Detta skulle vara en fin avslutning på våra tre år tillsammans som klass där vi ständigt oh tysligt har tagit avstånd från alla typer av hat.

Clowner utan Gränser, Stockholm, 40000kr
Leading through Laughter
Leading through laughter är ett nytt utbildningskoncept inom Clowner utan Gränser som syftar till att samla de unika metoder och ledarskap som Clowner utan Gränser använder i arbete med att barn och unga i humanitära kontexter. Det övergripande målet med projektet är att stärka fredsfrämjande arbete genom skratt och kultur, genom att utveckla en gemensam metod och ledarskap som genomsyras av kvalité, hållbarhet och en demokratisk värdegrund.

ABF Malmö, Malmö, 50000kr
Lab: Nationalism
Lab: Nationalism är en serie events och workshops där nationalism undersöks ur olika perspektiv. Film och konst används för att väcka engagemang, föreläsningar och samtal för att fördjupa och bredda kunskap. I workshops inventeras, utvecklas och praktiseras metoder. Syftet är att unga som är eller vill bli engagerade i demokratiseringsarbete ska bredda och fördjupa sin kunskap och inspireras att utveckla metoder. Målet är att fler engagerar sig och fler samarbeten sker i antirasistiskt arbete.

Elisa Kellomäki, Umeå, 10000kr
Kliniskt utbyte på ett sjukhus i Indonesien
Organisationen IFMSA ordnar utbyte för läkarstudenter runt om världen. Jag har blivit nominerat till ett kliniskt utbyte SCOPE i Indonesien.I praktiken innebär det att jag kommer att jobba på ett sjukhus där tillsammans med lokala sjukvårdspersonalen. Syftet med utbytet är att lära sig hur vården fungerar i värdlandet och fördjupa sig i den lokala kulturen. Upplevelsen kommer förhoppningsvis att ge mig ett nytt perspektiv och hjälpa mig bemöta patienter med utländsk bakgrund i mitt framtida yrke

ABF Jönköpings län, Jönköping, 60000kr
Historien som inte får glömmas.
En studieresa för engagerade ungdomar inom arbetarrörelsen skall få en större historisk inblick i vad som hände i Tyskland och Polen under 30- och 40-talet. Målet är att 20 ungdomar från Jönköpings län deltar, som inte annars hade haft möjlighet att åka på en liknande studieresa. Dessa ungdomar som är arbetarrörelsens framtid kommer få en ökad förståelse varför antirasism är en viktig del att arbeta gemensamt om. Studieresan är en avslutning på en utbildning i studiecirkelform, som pågår före.

Spectrum, Tegnérskolan, Högstadieskola. , Säffle, 60000kr
Mer förståelse för mänskliga rättigheter & förintelsen
Syfte & mål är att bredda kunskap och förståelsen till denna fruktansvärda händelse som inte får glömmas. Vi i personalstyrkan har själva varit i Auschwitz och berättat vilket gjort att våra elever fattat ytterligare intresse utöver skolmålen för detta och har en stor önskan att besöka platsen på riktigt. Många av våra elever har inte möjligheten att varken resa från kommun eller andra länder. Vi anser att sprida kunskap och viktiga budskap i detta ämne är extremt vitalt för våra elever.

Läredaskolan 7-9, Hässleholm, Hässleholm, 30000kr
Internationellt utbyte - Sarajevo
Projektets syfte är att våra elever ska få en djupare förståelse för hur skolans verksamhet ser ut i Sarajevo, skillnader i kultur och seder, samt utbyta erfarenheter med andra elever. Vi tänker samarbeta med en skola i Sarajevo som heter Silvie Strahimir Kranjcevic Skola. Deras elever kommer sedan att besöka vår skola för att i exakt samma syfte utbyta erfarenheter om kultur etc.

Elin Christina Prestgaard, Lund, 15000kr
Summer course: Armed Conflict, Peace Processes and the Challenges of Peacebuilding in Colombia
Kursen utgör ett viktigt och givande komplement till mina Freds och Konfliktstudier vid Lunds Universitet. Jag strävar efter att i tillägg till min utbildning ta del av olika typer av kulturella och akademiska utbyten för att få praktiska insikter i komplexa frågor rörande internationellt samarbete. Som student av fredsfrågor anser jag det också vara ett medföljande ansvar att ta del av praktiska upplevelser som denna sommarkurs för att kunna göra ett bra och legitimt jobb i en framtida karriär.

Louise Warvsten c/o Robert Warvsten, Bromma, 15000kr
Peacebuilding in Colombia Academic Summer Course
Projektet avser en sommarkurs, `Peacebuilding in Colombia´, förlagd i Bogota i Colombia. Syftet och målet med kursen är att få en utökad förståelse för fredsbyggande i praktiken, samt att få en bredare erfarenhet av internationella miljöer och skilda kulturella kontexter. Kursen är tänkt som ett komplement till min nuvarande utbildning i juridik och freds- och konfliktvetenskap, då min förhoppning är att i framtiden kunna arbeta med dessa frågor i internationella sammanhang.

Eleverna i klass 8 Lerbergskolan, Lerberget, 15000kr
Toleransresa till Auschwitz
Syftet med resan är att skapa kunskap och förståelse om mänskliga rättigheter genom att på plats uppleva historiens mörka sidor kring förintelsen. Då våra ungdomar ständigt i vardagen möter rasism och främlingsfientlighet ser både vi föräldrar och ungdomarna det som viktig att koppla samman det vi upplever i dag med den mörka historia som utspelade sig under andra världskriget. Målet är att öka kunskapen om vad rasism står för och vad det kan leda till samt att öka respekten för allas lika värde

Montessoriskolan Floda allé 2, Floda, 30000kr
Mänskliga rättigheter, fake news och påverkan
Projektet syftar till att ge eleverna en upplevelse och lärdom för livet. Att de skall få se och uppleva historiska händelser och skeenden. Att inhämta kunskap och resonera kring dessa både före och efter själva resan till koncentrationslägret i Auschwitz. Projektet har som mål att göra historien levande för att ta lärdom inför framtiden. Målet är att ingjuta demokratiska principer hos eleverna.

Unga Örnar i Stokcholms län och Blekinge, Stockholm, 40000kr
Civilkurage, inte utan min kompis
Projektet är en fortsättning från utbildningen vi genomförde i januari. Den här gången är det deltagarna ifrån första utbildningen som arrangerar en diskussionshelg i Blekinge. Syftet är att fördjupa kunskaperna och de egna verktygen för hur vi kan minska extremhögerns inflyttande över ungas vardag. Målet är att gruppen kommer göra en Zine med konkreta tips på vad en kan göra för att ifrågasätta rasism i sin vardag som vi kan sprida i sociala medier och ge ut till makthavare & lokalavdelningar.

Nyhamnsskolan klass 8A och 8B, Höganäs kommun , Nyhamnsläge, Höganäs kommun, 70000kr
Toleransresa till Auschwitz hösten 2019
Toleransresan är en avgörande möjlighet att vidga sin kunskap om upprinnelsen till, liksom omfattningen och konsekvenserna av Förintelsen. Elevernas erfarenheter från resan ökar och förstärker deras förståelse för vikten av tolerans och medmänsklighet. Lärdomarna från de gemensamma upplevelserna och egna iakttagelserna förbereder dem för att i vardagen identifiera extremism och fientlighet, och genom insikten om vad dessa kan leda till, uppbåda mod att försvara människors lika värde.

Unga Örnar Väst, Trollhättan, 50000kr
Globalskola
Nu vill vi utöka vårt arbete för att få en ökad internationell förståelse mellan ungdomar i Namibia och Sverige, vi har tittat på det framgångsrika arbetet som man gjort i Blekinge med Globalskolor och vill testa det i Västsverige oxå. Syftet är att tonåringar i Västsverige och Namibia ska få en ökad internationell förståelse och målet är att minst 30 tonåringar under 2019 få möjlighet att delta i Globalskolan i Sverige och Namibia

Unga Örnar Blekinge, Kista, 40000kr
Globalskola
Unga Örnar Blekinge har under några år bedrivit en globalskola i Karlskrona och Zimbabwe. Varje år sammanför vi tonåringar från de båda ställena, en gång i Sverige och en gång i Zimbabwe. Vid varje tillfälle genomförs en ledarutbildning innehållande ledarskap, barns rättigheter, projektledning, demokrati och folkhälsa. Projektet finansieras via Olof Palmes Internationella Center och vi går nu in i vårt sista projektår.