Minnesfonden uppmärksammar

Sommar 2024

2024-06-24
Minnesfondens kansli stänger för semester under juli månad. Kansliet är delvis bemannat under första halvan av augusti och vi är åter fullt ut från och med vecka 34. Gåvobevis kan fås via e-post genom vår gåvosida. Vi önskar alla en fin sommar! Läs mer >

Brev till Irans ambassad

2023-11-07
Med anledning av Palmepristagaren Narges Mohammadis allvarliga hälsoproblem har minnesfonden via dess ordförande Stefan Löfven och vice ordförande Joakim Palme idag skickat följande brev till Irans ambassad och dess ambassadör Ahmad Masoumi Far: Läs mer >

Palmepristagaren Narges Mohammadi nekas vård

2023-11-02
Mottagaren av Palmeriset 2023, journalisten och människorättsaktivisten Narges Mohammadi från Iran, har en vacklande hälsa. Hon lider av bland annat hjärtproblem, rapporterar hennes svenske förläggare Massood Mafan och fortsätter: - Hon behöver komma till sjukhus, men för att få det så måste hon sätta på sig en slöja vilket hon vägrar så hon får inte den vård hon behöver. Läs mer >

Palmepristagare får Nobels fredspris

2023-10-06
Den 1 februari tilldelades Narges Mohammadi 2023 års Olof Palmepris tillsammans med Marta Chumalo, Ukraina och Eren Kerskin, Turkiet. Idag har hon fått Nobels fredpris och minnesfonden gratulerar till ännu ett erkännande för den viktiga och modiga kampen för kvinnors rättigheter i Iran. Läs mer >

SOMMAR 2023

2023-07-04
Från och med fredag den 7 juli är fondens kansli stängt för semester. Vi är åter från och med vecka 32. Vi önskar alla en fin sommar! Läs mer >

Tillkännagivande Olof Palmepriset 2023

2023-01-09
2023 års Olof Palmepris går till Marta Chumalo, Ukraina, Eren Keskin, Turkiet och Narges Mohammadi, Iran För deras kamp för kvinnors frihet, i en tid då mänskliga rättigheter hotas av krig, våld och förtryck. Läs mer >

Minnesfonden sörjer Hédi Fried

2022-11-20
Hédi Fried blev 98 år. Tillsammans med Emerich Roth mottog hon 2017 års Olof Palmepris. Minnesfonden sörjer en fantastisk pristagare, en förintelseöverlevare och människorättsförkämpe som vigde stor del av sitt liv åt att upplysa om nazism och rasism, våld och fördomar. Läs mer >

Palmestipendiet hösten 2022

2022-11-11
Styrelsen har den 11 november 2022 tagit beslut om hösten stipendiater som tilldelas totalt 655 000 kronor. Fonden tilldelar stipendium utifrån en utdelningsbudget som för 2022 uppgått till totalt 1 750 000 kronor. Läs mer >