Palmepristagare får Nobels fredspris

2023-10-06

Den 1 februari tilldelades Narges Mohammadi 2023 års Olof Palmepris tillsammans med Marta Chumalo, Ukraina och Eren Kerskin, Turkiet.

Idag har hon fått Nobels fredpris och minnesfonden gratulerar till ännu ett erkännande för den viktiga och modiga kampen för kvinnors rättigheter i Iran.

Narges Mohammadi, The Olof Palme Prize 2023

On February 1, Narges Mohammadi was awarded the 2023 Olof Palme Prize together with Marta Chumalo, Ukraine and Eren Kerskin, Türkiye.

Today, she has received the Nobel Peace Prize and the memorial fund congratulates another recognition for the important and courageous fight for women’s rights in Iran.