Med kunskap kan vi rädda världen

Stipendiat
Svenska Läkare mot Kärnvapen

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
När vi nu träder in i Nato behöver allmänheten kunskap om och varför det är viktigt att Sverige behålls kärnvapenfritt och om Nato. Vår informationsdatabas Lär om Kärnvapen finns idag på svenska, engelska, norska och ryska. Till detta hör även en lärarhandledning för både undervisning och studiecirklar. Målet är att allmänheten och unga vet var de kan vända sig med funderingar och frågor om kärnvapen för att kunna påverka regeringen för en nedrustningsvänlig politik, även som Natomedlem.

Uppdatering
När Sverige nu trätt in i Nato behövs kunskap om vad det innebär att vi är med i en kärnvapenallians, och varför det är viktigt att Sverige förblir kärnvapenfritt. Alltsedan Rysslands invasion av Ukraina har vi sett såväl en ökad oro för att kärnvapen ska användas som en ökad efterfrågan på information. Därför satsar Svenska Läkare mot Kärnvapen på att nå ut till unga, genom skolor, med utbildningsmaterial om kärnvapen och dess konsekvenser.

Vår plattform Lär om Kärnvapen är en digital databas med bred och djup information om kärnvapen: var de finns, hur de skapas, vilka som har dem, dess konsekvenser, om avtal och begränsningar etc. Den första tiden efter Rysslands invasion av Ukraina toppade besöken på plattformen, då vi hade över 800 000 unika besökare år 2022 jämfört med runt 32 000 unika besökare år 2021.

Till databasen hör även ett utbildningsmaterial som kan användas av både skolor och i studiecirklar. Detta har vi under 2024 uppdaterat och gett en ny, mer lättillgänglig layout. Vi har tilldelats medel från Olof Palmens Minnesfond för att sprida utbildningsmaterialet ytterligare. Vi hoppas att vi med stödet ska kunna möta ungas i deras frågor genom tillgången till saklig och faktabaserad information.

Tillbaka