Sachsenhausen - en resa för ökad tolerans och medmänsklighet

Stipendiat
Svensgårdsskolan

Stipendiebelopp
20000 kr

Sammanfattning
Syftet och målet är att motverka en snabbt växande strömning av rasism och antisemitism i vårt samhälle, samt att ge en djupare förståelse för hur propaganda och missledande information påverkar oss. Många ungdomar har svårt att ta till sig en teoretisk undervisning, därför hoppas vi att ett besök på Sachsenhausen ökar deras förståelse för faran med att dela in ett samhälle i "vi" och "dem" och ge dem erfarenheter som gör dem mer toleranta och förstående mot alla människor.

Uppdatering
Idén är att öka elevernas medvetenhet om strömningar i samhället som potentiellt kan vara skadliga för ett demokratiskt och tolerant samhälle. Genom att levandegöra en fruktansvärd tid i historien då eleverna får besöka platser där det faktiskt hände, hoppas vi även öka elevernas förståelse för hur nazisterna lyckades dela upp en befolkning i ”vi ” och ”dem”.

Målet är att motverka en snabbt växande strömning av rasism och antisemitism i vårt samhälle, samt att ge en djupare förståelse för hur propaganda och missledande information påverkar oss. Många ungdomar har svårt att ta till sig en teoretisk undervisning, därför hoppas vi att ett besök på Sachsenhausen ökar deras förståelse för hur människor med hjälp av skrämselpropaganda och avhumanisering kan begå fruktansvärda brott och därmed ge våra elever erfarenheter som gör dem mer toleranta och förstående mot alla människor.

Tillbaka