Demokratiresan Sammilsdalskolan

Stipendiat
Föräldraföreningen Demokratiresan Leksand (Sammilsdalskolan)

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning
Projektet går ut på en resa för högstadieungdomar till Polen/Tyskland med besök på olika koncentrationsläger. Syftet är att skapa en ökad förståelse för förintelsen, vad som ledde fram till den och vilka konsekvenser den fick. Vi ser det som oerhört viktigt att ungdomarna får kunskap om detta så mörka kapitel i vår historia. Den här resan innebär att ungdomarna på ett konkret sätt får komma i kontakt med historien och genom ökad förståelse kan se till att förintelsens minne hålls levande.

Uppdatering
Föräldraföreningen Demokratiresan i Leksand är ett årligt projekt där ungdomar i klass 8 på Sammilsdalskolan, som anmält sig till resan, samlar in pengar för att i början på nian åka till Polen och Tyskland, bland annat med besök på olika koncentrationsläger.
Syftet med resan är att skapa en ökad förståelse för förintelsen, vad som ledde fram till den och vilka konsekvenser den fick. Vi anser att det är oerhört viktigt att ungdomarna får kunskap om detta mörka kapitel i vår historia. Resan gör att ungdomarna på ett konkret sätt får komma i kontakt med historien och en ökad förståelse för varför det är viktigt att hålla minnet av förintelsen levande.
Sammanlagt är det 81 ungdomar och 23 vuxna anmälda till årets resa. Den beräknas kosta cirka en miljon kronor och pengarna samlas in via olika försäljningar och arbeten där ungdomarna får bidra själva så mycket som möjligt, och leds av en styrgrupp bestående av engagerade föräldrar.
Palmefondens beviljade 50.000 kr är ett mycket välkommet tillskott till insamlingen för en resa som går helt i linje med Olof Palmes ideologi om att motverka rasism och främlingsfientlighet.

Tillbaka