Byggprogrammet bygger skola

Stipendiat
Söderslättsgymnasiet

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning
Vi har två syften med resan till Zambia. Vårt ena syfte är att förvandla en äldre byggnad som idag används som lagerlokal till en skollokal. Huvudbyggnaden på skolan i Kakoma, en by tre timmars bilfärd ut på landsbygden, har renoverats av våra elever under tidigare resor till byn. I Zambia fungerar det så att om byn har möjlighet att ha en skolbyggnad och en lärarbostad så tillsätter staten en lärare. Om byn inte har möjlighet, finansiella medel och/ eller ekonomiska förutsättning att tillse en sådan byggnad så tillsätts ingen lärare. Innan pandemin hjälpte vi byborna att skapa en skolbyggnad och lärarbostad. Detta har gjort att många av barnen i byn fått möjlighet till skola. Men alla får inte plats och fler önskar möjligheten till lärande. ZASP ber oss därför att bygga om en lagerlokal för att ge fler barn möjlighet till skolgång.
Vårt andra syfte är att ge våra elever en möjlighet att utvecklas som människor genom att se andra delar av världen och för att få med sig känsla av att hjälpa någon som behöver det. Vi har sett de tidigare år vi åkt ner att vi lämnar Sverige med tonåringar och kommer hem med vuxna killar och tjejer som själva beskriver att detta gav dem kunskaper, insikter och förståelse på ett vis de aldrig kunnat ana. Vi ser att de sprider sin nyvunna förståelse både i våra planerade forum men också i sina egna sociala sammanhang.

Uppdatering
Bygg och anläggningsprogrammet på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg har fått ett stipendium på 50.000 kronor från Palmfonden. Stipendiet skapar möjlighet för skolans yrkeselever att göra enorm skillnad för andra barn och unga. .
-Vi är hedrade och tacksamma. Dessa pengar bidrar till att duktiga hantverkselever, genom volontärarbete på landsbygden i Zambia, kan bygga om en lagerlokal till två klassrum. Våra elever kommer på så sätt ge fattiga lantbrukarbarn i området Kakoma chansen att lära sig läsa, räkna och skriva – helt enkelt möjlighet till utbildning som vi ser som en självklarhet, säger Lasse Svensson, en av initiativtagarna.
Projektet ger gymnasieeleverna i Trelleborg en ovärderlig inblick och förståelse för hur livssituationen är i en annan del av världen. Eleverna kommer att bo i byn, mitt i lokalbefolkningens vardag och uppleva de orättvisor och den ojämlikhet som finns där.
Samtidigt får de använda sina hantverksfärdigheter och bygga om en lokal till skolsalar, vilket bidrar till en positiv förändring i byn. Det ska sättas in fönster, dörrar, gjutas golv, putsas väggar och målas.
Eleverna som medverkar i volontärarbetet har utmärkt sig i sitt karaktärsämne. Genom projektet blir de ambassadörer för volontärarbete, skolan och kommunen.
-Vi ser att vi kan stärka dem, när det gäller både självkänsla och val av yrke. Det är viktigt både för den enskilda individen och för branschen då Sverige har brist på yrkesarbetare, säger rektor Andreas Berntsen.
Arbetet i Kakoma, Zambia, genomförs under en 16 dagar lång vistelse, med avresa i oktober 2024.

Tillbaka