Toleransresa till Berlin och Auschwitz

Stipendiat
Tornlyckeskolan

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
Syftet med toleransresan med stopp i Berlin kopplat till Förintelsen är att öka medvetenheten och förståelsen för historiska händelser, samt att främja tolerans, empati och respekt för människors olikheter. Målen inkluderar att ge deltagarna möjlighet att besöka minnesplatser och lära sig om Förintelsens fasor, att reflektera över dess konsekvenser och att inspirera till handling för att motverka intolerans och främja mänskliga rättigheter. Speciellt viktigt i dessa dagar.

Uppdatering
Vi på Tornlyckeskolan är glada att meddela att vi har fått 70 000 kronor från Olof Palmes minnesfond för att kunna genomföra vår kommande Toleransresa till Berlin och Krakow ht-2024, med syfte att öka medvetenheten om Förintelsen och främja tolerans och mänskliga rättigheter.
Under resan kommer eleverna att besöka platser av stor historisk betydelse, såsom en djupare förståelse för de konsekvenser som följer av fördomar och brist på tolerans. Med det rådande världsläget, är det ännu viktigare att utbilda alla våra elever oberoende av tro eller etnisk härkomst om vår historia.
Vi är en mångkulturell skola och vi hoppas att våra elever genom sina upplevelser kommer att utbildas och inspireras att agera för en mer inkluderande och rättvis värld.

Tillbaka