Studieresa mot främligsfientlighet

Stipendiat
Montessoriskolan Floda Säteri

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning
Projektets syfte är att öka kunskapen om främlingsfientlighet, både genom historien men även i nutid och att ge en ökad förståelse för människors olikheter, och acceptans att vara olika. Den ökade förståelsen ger eleverna verktyg och perspektiv på hur de kan hjälpa människor i framtiden som utsätts för orättvis behandling. Målet är att öka elevernas kunskaper & förståelse för vår mörka historia men samtidigt ge dem verktygen och förutsättningarna för att göra världen till en bättre plats.

Uppdatering
Syftet med resan är att ge eleverna en ökad förståelse för människors olikheter, och acceptans att vara olika. Den ökade förståelsen ger eleverna verktyg och perspektiv på hur de kan hjälpa människor i framtiden som utsätts för orättvis behandling. Människans värde är okränkbart och det är yttersta vikt att undervisa kommande generationer om den delen av historien som många vill blunda för i dagens samhälle, där främlingsfientligheten och rasismen växer sig allt starkare.

Målet med projektet är att öka elevernas kunskaper och förståelse för människans mörka historia, men samtidigt ge dem verktygen och förutsättningarna för att göra världen till en bättre plats, genom att de får lära sig om vikten av förståelse för människors olikheter och dess acceptans.

Slutrapport
Kort beskrivning av vi gjort:
Vi har i vårt förarbete genom olika typer av ämnesöverskridande projekt behandlat ämnen som krig, fred, mänskliga rättigheter och förintelsen. Vi har läst två olika böcker i bokcirklar: Pojken i randig pyjamas och tatueraren i Auschwitz i svenskan. Eleverna fick även besök av Michael Ben-Menachem, en överlevare från förintelsen, som berättade om hans upplevelse som ung pojke i Ungern under andra världskriget. 1

Vi har under vår skolresa i Berlin gjort tre väsentliga saker. Det första och främsta besöket var på koncentrationslägret Sachsenhausen tillsammans med en svensk guide.2 Det andra besöket var på Topografins terror där eleverna fick lära sig mer om förintelsen och hur människor från olika länder utsattes, men även om människors utsatthet efter kriget. Det sista besöket var en vandring där vi besökte snubbelstenar i de gamla judiska kvarteren i Berlin. 3 Vi gjorde i samband med detta en uppgift i SO/Bild där eleverna fick dokumentera de platserna där judar bott tidigare. 4

En beskrivning av av hur projektet gått med konkreta resultat, om hur våra förväntningar infriades, samt om hur vi arbetade/förväntas arbeta med dessa frågor:

I det nuvarande efterarbetet har eleverna fortsatt arbeta med förintelsen och FN:s arbete med de mänskliga rättigheterna, och i samband med vårt årliga firande av FN-dagen. Fyra av eleverna höll tal om skolresan och FN:s arbete för elever i årkurs F-9, skolpersonal och besökare. 5 Eleverna berättade om vikten av FN:s arbete om de mänskliga rättigheterna, samt om de globala målen för att skapa fredliga samhällen. Den sistnämda har diskuterats frekvent den senaste tiden, med tanke på den fruktansvärda utvecklingen i Israel/Palestina konflikten. Det har inte bara gett eleverna en förståelse för den historiska antisemitismen, men också den samtida antisemitismen som ibland glöms bort att prata om i skolans värld. Ofta när man pratar om judarnas utsatthet så refererar lärarna tillbaka till en tid och plats som är okänd för eleverna, då kontexten är långt borta, både historiskt och geografiskt, men denna typen av samtal som uppstår nu ger möjlighet att ge eleverna en mer samtid syn på problemen i samhället, från olika typer av perspektiv.

Förväntningarna som vi hade på både före-, under och efter arbetet infriades, då samtalstonen med eleverna förändrades, kunskapen ökade och reaktionen utifrån kom in med positiv respons på vårt arbete. Eleverna var förväntansfulla på skolresan, vilket går att läsa om i Lerums tidning. 6 Elever som tidigare uttryckt rasistiska eller antisemitiska kommentarer har inte sedan arbetets början uttryckt dessa kommentarer igen, vilket vi anser är en stor vinst.

Vi kommer fortsätta att arbeta med de mänskliga rättigheterna genom att göra en workshop tillsammans med Lerums Gymnasium den 30:e november, där eleverna diskuterar komplexa dilemman och utmanas i sitt tänkande. Eleverna lär varandra vid denna workshop, och sprider kunskap till varandra. I början på december har skolan sitt årliga nobelfirande, då vi också uppmärksammar Nobels fredspris, där vi pratar om vikten av fred från ett annat perspektiv, men som också är viktigt. Eleverna kommer inom olika ämnen jobba vidare med den samtida antisemitismen och rasismen, då det inte enbart är ett aktuellt ämne i media idag, men för att det alltid är ett viktigt ämne att prata om och det ingår i den svenska skolplanen att undervisa om. Detta kommer vi bland annat göra under vår temavecka i februari, där vi pratar om vikten av att behandla alla människor lika.

Kort reflektion kring hur arbetet har bidragit till den internationella förståelsen, det antirasistiska arbetet och den gemensamma säkerheten för fred:

Alla tre delarna har varit väsentliga i arbetet mot främst det antirasistiska arbetet och den internationella förståelsen. Under vår FN samling hade vi besök från USA, Bosnien och Kina, där två länder har helt olika syn gällande människors rättigheter. Det var viktigt för oss att länderna på vårt viktiga arbete, dels för att kunna sprida våra upplevelser, men också för att kunna öka förståelsen av vikten av arbete mot diskriminering, antisemitism och rasism. Förintelseöverlevaren och besöket på Sachsenhausen var de två saker som satte de djupaste spåren och fick den största spridningen, för det var det eleverna pratade mest om, både med oss pedagoger men också hemma. Båda delarna har bidragit på de sättet att de har gett kunskap om ett massmord som i elevernas värld varit svårt att greppa, men genom samtal och besök så tar det dem närmare verkligheten, även om det fortfarande är svårt att förstå hur någonting sådant har kunnat ske.

https://www.lerumstidning.se/nyheter/skolklass-far-50-000-kronor-av-olof-palmes-minnesfond.dd531c6a-b068-4fee-8522-a2dc4c2ea862

Tillbaka