Studieresa mot främligsfientlighet

Stipendiat
Montessoriskolan Floda Säteri

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning
Projektets syfte är att öka kunskapen om främlingsfientlighet, både genom historien men även i nutid och att ge en ökad förståelse för människors olikheter, och acceptans att vara olika. Den ökade förståelsen ger eleverna verktyg och perspektiv på hur de kan hjälpa människor i framtiden som utsätts för orättvis behandling. Målet är att öka elevernas kunskaper & förståelse för vår mörka historia men samtidigt ge dem verktygen och förutsättningarna för att göra världen till en bättre plats.

Uppdatering
Syftet med resan är att ge eleverna en ökad förståelse för människors olikheter, och acceptans att vara olika. Den ökade förståelsen ger eleverna verktyg och perspektiv på hur de kan hjälpa människor i framtiden som utsätts för orättvis behandling. Människans värde är okränkbart och det är yttersta vikt att undervisa kommande generationer om den delen av historien som många vill blunda för i dagens samhälle, där främlingsfientligheten och rasismen växer sig allt starkare.

Målet med projektet är att öka elevernas kunskaper och förståelse för människans mörka historia, men samtidigt ge dem verktygen och förutsättningarna för att göra världen till en bättre plats, genom att de får lära sig om vikten av förståelse för människors olikheter och dess acceptans.

Tillbaka