Studieresa till koncentrationsläger i Polen

Stipendiat
Getingeskolan Halmstad

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
Syftet med projektet är att samtliga elever i årskurs 9 på Getingeskolan ska få en djupare insikt i historiska skeenden samt hur främlingsfientlighet och rasism kan få konsekvenser som raserar såväl den enskilda människans liv som det demokratiska samhällets grundvalar. I projektet ingår att arbeta med detta i skolan och att åka på en studieresa till Gdansk med ett besök på koncentrationslägret Stutthof.

Uppdatering
De som inte minns det förflutna är dömda att upprepa det.
Förintelsens mycket starka påverkan på 1900-talets historia och kultur gör att vi under överskådlig tid kan få svårt att tänka på framtiden utan att reflektera över Förintelsen och dess minnesplatser. Före Förintelsen var det som hände i de olika koncentrationslägren en otänkbarhet. Nu är det ett faktum som vi måste förhålla oss till, eftersom vi inte vet vilka etiska konflikter, religiösa eller politiska motsättningar som kan leda till nästa etniska rensning. Det vi vet är att människan besitter en ondskefull förmåga till total självutplåning. Studieresorna till dessa platser handlar därför inte enbart om historien, utan väcker samtidigt en fundamental fråga hos oss alla, elever som pedagoger: Vilka är vi?
Ett syfte med resan var ” Vi ska aldrig glömma …” och med detta i sina tankar har Getingeskolans elever genom besöket på Stutthof, Andra världskrigets museum och Solidaritetsmuseet fått göra sin egen subjektiva tolkning av folkmord.

Slutrapport
Eleverna från årskurs 9 på Getingeskolan i Halmstad har varit på en studieresa i Polen mellan den 22–25/5 2023.

Under denna resa har eleverna besökt koncentrationslägret Stutthof och staden Gdansk. I Gdansk fick de besöka Andra Världskrigets museum och Solidaritetsmuséet.

Syftet med projektet var att samtliga elever i årskurs 9 på Getingeskolan ska få en djupare insikt i historiska skeenden samt hur främlingsfientlighet och rasism kan få konsekvenser som raserar såväl den enskilda människans liv som det demokratiska samhällets grundvalar. I projektet ingick att arbeta med detta i skolan och att åka på en studieresa till Gdansk med ett besök på koncentrationslägret Stutthof.

Vi som har varit med och arbetat med att ta fram och planera resan anser att projektet var lyckat. Redan i förberedelsestadiet har eleverna visat väldigt mycket intresse för temat. Vi har arbetat med det i form av genomgångar, visat filmer, har tittat på berättelser från överlevande, och gjort olika övningar som belyste till exempel åskådarrollen. Eleverna fick en förförståelse för tidsperiodens samhälle och levnadsvillkor.

Väl på plats, genom att se utställningarna och att besöka förintelselägret, har eleverna kunnat sätta sig in i en annan människas livsöde och fått en större förståelse för hur främlingsfientlighet och rasism kan påverka människornas liv. Samtidigt fick eleverna en förståelse för att den tidens människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar. I och med detta har eleverna också fått en fördjupad förståelse för hur historisk utveckling kan präglas av både kontinuitet och förändring och att de med denna kunskap kan själva bidra till förändring.Eleverna från årskurs 9 på Getingeskolan i Halmstad har varit på en studieresa i Polen mellan den 22–25/5 2023.

Under denna resa har eleverna besökt koncentrationslägret Stutthof och staden Gdansk. I Gdansk fick de besöka Andra Världskrigets museum och Solidaritetsmuséet.

Syftet med projektet var att samtliga elever i årskurs 9 på Getingeskolan ska få en djupare insikt i historiska skeenden samt hur främlingsfientlighet och rasism kan få konsekvenser som raserar såväl den enskilda människans liv som det demokratiska samhällets grundvalar. I projektet ingick att arbeta med detta i skolan och att åka på en studieresa till Gdansk med ett besök på koncentrationslägret Stutthof.

Vi som har varit med och arbetat med att ta fram och planera resan anser att projektet var lyckat. Redan i förberedelsestadiet har eleverna visat väldigt mycket intresse för temat. Vi har arbetat med det i form av genomgångar, visat filmer, har tittat på berättelser från överlevande, och gjort olika övningar som belyste till exempel åskådarrollen. Eleverna fick en förförståelse för tidsperiodens samhälle och levnadsvillkor.

Väl på plats, genom att se utställningarna och att besöka förintelselägret, har eleverna kunnat sätta sig in i en annan människas livsöde och fått en större förståelse för hur främlingsfientlighet och rasism kan påverka människornas liv. Samtidigt fick eleverna en förståelse för att den tidens människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar. I och med detta har eleverna också fått en fördjupad förståelse för hur historisk utveckling kan präglas av både kontinuitet och förändring och att de med denna kunskap kan själva bidra till förändring.

Tillbaka