Besök utställning Malmö "Förintelsen & Flyktingförläggning"

Stipendiat
Centralskolan, Kristianstad kommun, årskurs 5.

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning
Vi hade väldigt gärna åka till Malmö muséum och se utställningen "Välkommen till Sverige". Här är en kort sammanfattning av utställningen "Under krigsslutet 1945 förvandlades Malmö Museum från ett offentligt museum till en flyktingförläggning för de kvinnor och män som räddats ur nazismens koncentrationsläger genom Röda Korsets räddningsaktion De vita bussarna." Vi vill att eleverna ska ha med sig detta minnet för livet då vi har många elever som inte varit på muséum.

Uppdatering
Vi är två årskurs sexor från Centralskolan i Kristianstad som ska genomföra en utflykt till Malmö museum. Där ska vi besöka muséet och titta på de kända vita bussarna. Vi kommer att göra för och efter-arbete kring temat.

Syfte: Att lära eleverna om rasismens negativa påverkan och samtidigt ge dem en möjlighet att uppleva och lära sig om historia på ett mer konkret sätt genom besök på ett museum.

Slutrapport
Klass 6a och 6b, besökte Malmö museum där vi tillbringade en hel dag och deltog i olika utställningar samt tog del av de vita bussarna. Eleverna fick möjlighet att utforska museet och delta i lärorika aktiviteter, något som var en ny och spännande upplevelse för dem då många av dem aldrig tidigare besökt ett så stort museum.

Projektets Genomförande och Resultat

Förberedande arbete.

Innan vårt besök på Malmö museum, arbetade vi med Barnkonventionen inom samhällskunskap. Vi hade även en särskild lektion om andra världskriget, där vi fokuserade på Sveriges roll och pratade om de vita bussarna – ett humanitärt initiativ under kriget för att rädda människor från koncentrationsläger.

Utställningen på Malmö museum:

Malmö museum hade en utställning som täckte både Barnkonventionen och historiska perspektiv på mänskliga rättigheter. Eleverna fick också se och lära sig om de vita bussarna som var en del av Sveriges insats under andra världskriget. Dessutom diskuterade vi hur vår skola användes under kriget för att ta hand om ensamkommande kvinnor med barn, vilket gav en lokal anknytning till historien.

Elevernas upplevelser:

Alla elever tyckte att museibesöket var väldigt intressant och lärorikt. Många av dem uttryckte att de lärde sig mycket om både historiska och nutida frågor, och de inspirerades till att engagera sig i att förhindra att liknande hemska händelser inträffar i framtiden. De diskuterade också hur viktigt det är att Barnkonventionen nu är lag i Sverige och hur den kan skydda barns rättigheter.

Förväntningar och utvärdering

Våra förväntningar infriades fullt ut. Vi hade hoppats att eleverna skulle få en djupare förståelse för barns rättigheter och historiska händelser, vilket de verkligen gjorde. Genom att koppla samman teorin från klassrummet med praktiska upplevelser på museet, blev lärandet mycket mer levande och meningsfullt för eleverna. Det blev dessutom ett fint minne för barnen.

Konkreta resultat:

Ökad medvetenhet - Eleverna har utvecklat en starkare förståelse för barns rättigheter och historiska kontexter som påverkar dagens samhälle.

Engagemang och reflektion - De har visat ett ökat engagemang för att arbeta med och diskutera frågor som rör mänskliga rättigheter och fred.

Fortsättning på projektet;

Vi planerar att fortsätta vårt arbete med dessa frågor genom:

Fördjupning i mänskliga rättigheter. Fortsätta arbeta med teman kring mänskliga rättigheter i klassrummet och inkludera fler interaktiva element såsom besök på andra museer och kulturella institutioner.

Samarbete med organisationer. Söka samarbete med organisationer som arbetar för barns rättigheter och mänskliga rättigheter för att ge eleverna möjlighet att delta i konkreta aktiviteter och projekt.

Utveckling av undervisningen. Vidareutveckla våra lektioner och inkludera fler aktuella händelser och diskussioner om hur Barnkonventionen och andra rättighetsdokument kan påverka och förbättra barns liv idag.

Reflektion om Internationell Förståelse, antirasism och fred.

Genom vårt arbete med Barnkonventionen och besöket på Malmö museum har vi bidragit till en ökad internationell förståelse och ett starkare engagemang för antirasistiskt arbete och fred bland eleverna. De har fått insikt i hur historiska händelser kan påverka nutida samhällen och hur viktigt det är att arbeta för att skydda och främja mänskliga rättigheter. Detta har inte bara ökat deras kunskap utan också deras vilja att delta i arbetet för en rättvisare och fredligare värld.

Tillbaka