I Sverige

På hösten 1953 blev Olof Palme kallad till kanslihuset av Tage Erlander som hade hört talas om honom och lagt märke till honom i debatter. Palme blev medarbetare i Stadsrådsberedningen som assistent till statsministern.

I tolv år arbetade han sida vid sida med Tage Erlander. Han skrev tal och artiklar, han fungerade som tolk och var statsministerns samtalspartner i praktiskt taget alla politiska frågor. I november 1963 avlade Olof Palme statsrådseden inför kungen, två år senare, 1965, blev han kommunikationsminister och ytterligare två år senare, 1967, blev han utbildningsminister.

I mer än 16 år, från 1969 till 1986 var Olof Palme socialdemokraternas partiordförande. I två omgångar var han statsminister och i sex år, mellan 1976 och 1982, var han oppositionsledare. Olika frågor har dominerat valen, men orden på valaffischerna – arbete, rättvista, fred, jämlikhet – har varit desamma även om uttryckssätten växlat.

Arbetslivets förnyelse

Under början av 70-talet hade Olof Palme ”arbetslivets förnyelse” som tema och då stöptes arbetsrätten, lagarna som styr arbetsmarknaden, om.

Den socialdemokratiska regeringen drev igenom lagar om anställningsskydd, arbetsmiljö, hälso- och miljöfarliga ämnen, styrelserepresentation, studieledighet och förtroendemännens ställning.

Familjepolitiken

Barnen och deras villkor och behov var centrala i Olof Palmes politik. På 70-talet infördes föräldraförsäkringen som förändrade livet för många barnfamiljer.Samtidigt byggdes den kommunala barnomsorgen ut ordentligt.

”Vi föds,växer upp och söker vänner. Vi utbildar oss och förbereder oss till vuxenlivet, vi väljer ett yrke och söker en bra plats i arbetslivet. Vi skaffar bostad, bildar familj och fostrar barn. Vi söker värna om vår hälsa, bota sjukdomar och undgå olycka. Vi vill leva som fria medborgare och vara med i ansvaret för allas väl. Vi vill säkra försörjning och värdighet inför ålderdomens oundvikliga skröplighet. Allt detta är sådant som ständigt återkommer i människors liv. De stora livsprojekten är gemensamma för oss alla…Vad vi socialdemokrater eftersträvar är ett samhälle som ger alla människor möjligheter att förverkliga sina livsprojekt.”