Välkommet beslut om fristad för Ardalan

2010-03-15

2007 års Palmepristagare, Parvin Ardalan, har under många år kämpat för kvinnors rättigheter i Iran. För det har hon förföljts, trakasserats och hotats. Hon tilläts inte heller att lämna landet för att delta på prisutdelningen som hölls för henne i Stockholm våren 2008.
I augusti 2009 kunde hon äntligen besöka Sverige och intresset av hennes arbete har varit mycket stort såväl här som i andra länder.

Pierre Schori, ordförande för Olof Palmes minnesfond, välkomnar Malmö Stads beslut att erbjuda 2007 års Palmepristagare Parvin Ardalan en fristad i Malmö:

– Det har varit glädjande att se det intresse som finns kring hennes arbete och det är min övertygelse att Parvin Ardalan ska kunna bidra till såväl kulturlivet i Malmö som till ett ökat engagemang för de mänskliga rättigheterna i Iran.

– Parvin Ardalan är en inspiration för många kvinnor inte bara i sitt hemland. Genom möjligheten att få uttrycka sig fritt utan det ständiga hotet om förföljelse kan hon fortsätta inspirera de demokratiska krafterna i Iran.

***
2007 års Olof Palmepris gick till PARVIN ARDALAN med följande motivering:
"/…/för att hon har lyckats göra kravet på lika rättigheter för män och kvinnor till en central del av kampen för demokrati i Iran. Tack vare detta har kvinnorörelsen för de medborgerliga fri- och rättigheterna nått stor spridning såväl geografiskt som inom breda samhällsskikt. Trots förföljelse, hot och trakasserier har Parvin Ardalan omutligt fortsatt strida för sina ideal. Med alltmer uppfinningsrika metoder har hon och hennes medsystrar förmått öka stödet för allas lika rättigheter. Den pågående och uppmärksammade kampanjen för en miljon namnunderskrifter mot diskriminering är ett lyckat exempel på detta. Deras enträgna arbete förtjänar internationell uppmärksamhet som en demokratins och fredens väg i denna oroliga och konfliktfyllda region."

OLOF PALMEPRISET, arbetarrörelsens största och mest prestigefyllda pris, inrättades den 6 februari 1987 då styrelsen beslutade att dela ut ett årligt pris för en särskilt betydande insats i Olof Palmes anda.

Läs mer om Parvin Ardalan och Palmepriset på: http://www.palmefonden.se/index.php?sid=1&pid=25&tid=67

Stockholm den 15 mars 2010
FÖR OLOF PALMES MINNESFOND

Pierre Schori
Ordförande