Utvecklingsländer lär sig förhandla

2011-08-30

Utvecklingsländer lär sig förhandla

Olof Palmes minnesfond stödjer tillsammans med FN en utbildning i förhandlingsteknik för diplomater från utvecklingsländer.

"Med utbildningen vill vi bidra till en jämnstark spelplan, så att representanter från utvecklingsländer med större kraft kan påverka inriktningen på internationella frågor" säger Pierre Schori, ordförande för Olof Palmes minnesfond. "Diplomater från de minst utvecklade länderna är fortfarande i underläge i förhandlingar. Det innebär allvarliga konsekvenser för komplexa frågor som är av genomgripande betydelse för dessa länder"

Kända experter i förhandlingsteknik och mötesdiplomati utbildar över 200 diplomater i FN:s regi. Utbildningen, som är inne på sitt femte år, finansieras av utrikesdepartementet och är ett nära samarbete mellan UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) och Olof Palmes minnesfond.

Fokus på kvinnor
2011 års utbildning riktar särskild fokus på kvinnor. Hela utbildningen lanseras den 25 och 26 augusti genom en första workshop om kvinnor och diplomati. Närvarar gör FN:s högsta polischef Ann-Marie Orler och ambassadör Signe Burgstaller, biträdande chef för Sveriges FN-representation i New York. Michelle Bachelet, chef för UN Women poängterar nödvändigheten av att flytta fram kvinnors positioner och deras ledarskap på alla nivåer i det offentliga livet, från parlament till regering till diplomatisk tjänst.

"Att öka kvinnors kapacitet och närvaro i internationella förhandlingar är av avgörande betydelse, eftersom globala angelägenheter som fred och säkerhet eller klimatförändringar endast kan angripas effektivt genom att också inkludera kvinnornas röst" avslutar Pierre Schori.

Mer information om 2011 års utbildning finns på http://www.unitar.org/ny/skills-strengthening/negotiation-mediation-in-multilateral-conferences

För ytterligare information kontakta Pierre Schori:
Styrelseordförande för Olof Palmes minnesfond: 0709-58 38 38 eller
Dr. Yvonne Lodico, Head, UNITAR Office in New York +1 212 963 9683, lodicoy@un.org