Uttalande om Waleed Sami Abu al-Khair

2014-04-22

Det är med stor oro som vi nåtts om uppgifterna om fängslandet av advokat Waleed Sami Abu al-Khair och att ställts inför den speciella brottsdomstolen , som sattes upp 2008 för att bekämpa terrorism i Saudiarabien.

Vi känner Waleed Sami Abu al-Khair som en seriös försvarare av mänskliga rättigheter och fredliga reformer i det land han älskar. Vi är övertygade om att han agerar i enlighet med universellt erkända principer. Vi förenar oss med många andra röster i världen för att vädja till de saudiska myndigheterna om hans frigivande från al-Ha’ir-fängelset i Riyadh.

Våra tankar går också till hans hustru Samar Badawi som bär på deras gemensamma barn.

Pierre Schori
Ordförande i Olof Palmes Minnesfond

STATEMENT ON WALEED SAMI ABU AL-KHAIR

It is with great concern that we have received the information regarding the detention of lawyer Waleed Sami Abu al-Khair, and his trial at the special criminal court, which was set up in 2008 to combat terrorism in Saudi Arabia.

We know Waleed Sami Abu al-Khair as a serious human rights defender for peaceful reforms in the country he loves. We are confident that he is acting in accordance with universally recognized principles. We join many other voices in the world to appeal to the Saudi authorities for his release from al-Ha’ir prison in Riyadh.

Our thoughts are also with his wife, Samar Badawi, who carries their child.

Pierre Schori
Chairman of the Olof Palme Memorial Fund

* * * * *
Waleed Sami Abu al-Khair tilldelades 2012 års Olof Palmepris för en uthållig och rakryggad insats till försvar för mänskliga och medborgerliga rättigheter för såväl män som kvinnor i Saudiarabien.

Waleed Sami Abu al-Khair received the 2012 Olof Palme Prize for his strong, self-sacrificing and sustained struggle to promote respect for human and civil rights for both men and women in Saudi Arabia.