UNITAR/Olof Palme Memorial Fund Workshop on Effective Negotiation in Multilateral Conferences

2007-02-25

Samarbetet – som är det första i sitt slag – genomförs av UNITAR (United Nations Institute for Training & Research) och Olof Palmes minnesfond den 27 och 28 feb i FN:s högkvarter i NY. Där kommer deltagarna genom föreläsningar, praktiska övningar och exempel får ta del av kunskaper från experter i förhandlingsteknik och från erfarna diplomater.

Målsättningen med kurserna är att ge diplomater från tredje världen ett verktyg att göra sin röst hörd i förhandlingar på den internationella arenan och därmed få ett större inflytande och en bättre möjlighet att påverka.

– Ofta har diplomater från tredje världen svårigheter att mäta sig med kollegor från Europa och USA i förhandlingar i t ex säkerhetsrådet. Därför har Olof Palmes minnesfond tagit detta initiativ för att ge dessa representanter ökade möjligheter till inflytande och påverkan i multilaterala sammanhang, säger minnesfondens ordförande Pierre Schori.

Pierre Schori leder en session av seminariet med erfarenheter från förhandlingar med Sovjetunionen och USA under kalla kriget, av Olof Palmes insatser för kärnvapennedrustning, samt från sin egen erfarenhet som chef för FN:s fredsbevarande mission i Elfenbenskusten.

Kurserna är mycket efterfrågade och av 70 anmäla kunde 31 beredas plats till det första seminariet. Ytterligare två kurstillfällen planeras fram t o m 2008.