Unga medicinares engegemang ledde till samarbete mellan medicinska fakultet i Göteborg och Palestina

2010-04-16

Måndag den 19 april arrangerar Sahlgrenska akademin i Göteborg sin årliga internationaliseringsdag ” Se Världen” som vänder sig till studenter och anställda vid akademin. 

Ett projekt som lyfts fram är det nu officiella samarbetet mellan Sahlgrenska Akademin och Medicinska Fakulteten vid Al-Quds University i Palestina. Samarbetet fakulteten emellan har vuxit fram utifrån de kontakter som skapats genom ett nätverk mellan unga medicinare och medicinstudenter i Sverige och Palestina som möjliggjorts genom flerårigt stöd från Palmefonden. 

På temadagen medverkar bl a Olof Palmes minnesfonds ordförande Pierre Schori och professor Hani Abdeen från Al-Quds University. 

Palmefonden gläds åt att de unga medicinarnas engagemang inom Palestinanätverket har medfört att samarbetet också lever vidare i nya former. Palestinanätverket är ett fortsatt aktivt och engagerat forum för internationellt engagemang och för internationell förståelse bland unga medicinare i Sverige och Palestina.