Tre Palmestipendiater i fredsprojekt utvisade från Israel

2010-04-08

Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF) och Palestinska Föreningen (PF) beviljades i november 2009 60.000 kronor från Olof Palmes minnesfond för en studieresa till Israel och Palestina inom ramen för "Skolprojektet". Detta fredsprojekt samlar unga svenskar med judisk och palestinsk bakgrund som tillsammans föreläser i svenska gymnasieskolor.

Torsdag den 1 april reste så en grupp till Israel för att delta i studieresan. Tre tjejer/stipendiater med arabiskt ursprung blev på Tel Avivs flygplats efter timslånga förhör direkt utvisade av "säkerhetsskäl".

Läs Pierre Schoris uttalande om händelsen i Stockholm City 100408, pdf-fil.

Information om "Skolprojektet"