Stöd Olof Palmes minnesfond, bli autogivare!

Du som tecknar dig som autogivare för Olof Palmes minnesfond senast den 30 november 2019 får som tack för ditt engagemang boken Palme – Ett liv i bilder

Olof Palmes minnesfond delar årligen ut stipendier på cirka 2 miljoner kronor. De ska främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte, studier kring fred och nedrustning stödja arbete mot rasism och främlingsfientlighet, eller på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet.

Fonden uppmärksammar freds- och människorättsaktivister runt om i världen genom det årliga Olof Palmepriset.

Genom din gåva ger du minnesfonden ökade möjligheter för stipendier och andra insatser i Olof Palmes anda.

Klicka på länken för närmare information om hur du ansluter till autogiro https://www.palmefonden.se/att-ge-en-gava/bli-manadsgivare/

Välkommen som autogivare!