Stipendier våren 2020

2020-05-12

Styrelsen har den 12 maj 2020 tagit beslut om vårens stipendiater som tilldelas totalt
729 000 kronor.

Klicka här för att läsa mer om Palmestipendiaterna våren 2020!
Vårens stipendiater redovisas under rubriken BEVILJADE STIPENDIER – VÅREN – 2020