Remissvar – Utredningen av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen

2019-05-07

Styrelsen för Olof Palmes Minnesfond ansluter sig härmed till det remissvar som insänts den 18 april 2019 av Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret), Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU), Socialdemokratiska studentförbundet (S-Studenter), Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (S-kvinnor), Socialdemokrater för tro och solidaritet och HBT-Socialdemokrater Sverige (HBT-S.

http://www.palmefonden.se/wp-content/uploads/2019/05/DNR_UD2019-00979-NIS_OlofPalmesIntCenter_et_al_201904.pdf