Global hälsa

Stipendiat
Alma Strömberg

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
På 90-talet startade Hans Rosling kursen ”Global Hälsa” på Karolinska Institutet. Syftet var och är än idag att ge studenter en insikt i folkhälsan på en global nivå. Varför lever befolkningen i vissa länder längre än i andra och vad är det som avgör vilka sjukdomar som påverkar en population? Vad har man för förutsättningar till god hälsa internationellt? Målet är att öka förståelsen kring hälsa i andra länder än Sverige och hur man kan uppnå lika möjlighet för god hälsa oavsett var man bor.

Uppdatering
I slutet av december 2023 kommer jag åka till Tanzania för att gå kursen ”Global Hälsa” som startades av Hans Rosling på 90-talet. Kursen hålls för studenter på Karolinska Institutet där syftet är att få ett grepp om olika sjukvårdssystem och vad det finns för förutsättningar till god hälsa i olika delar av världen. Varför lever befolkningen i vissa länder längre än i andra och vad är det som avgör vilka sjukdomar som påverkar en population? Hur kommer det sig att man i andra delar av världen besväras av sjukdomar som man som svensk vårdpersonal nästan aldrig stöter på och vad kan vi lära av varandra för att förbättra sjukvården och hälsan världen över? Kursen består av en teoretisk del i Sverige med föreläsningar och seminarier samt en praktisk del som för min del kommer att vara i Tanzania. Där kommer vi bland annat prata med och lära oss av sjukvårdspersonal och lokalbefolkningen för att utöka vår kunskap i Global hälsa.

Slutrapport
I början av året befann jag mig i Tanzania för att går en 2 veckors kurs i Global Hälsa vilket hålls för studenter på Karolinska Institutet. Kursen innefattade studiebesök på olika nivåer av vårdinstanser, hembesök och besök på organisationer. Under våra besök på vårdinstanser fick vi se Tanzanias motsvarighet till vårdcentral, mindre sjukhus och större universitetssjukhus. Dessa besök skedde både på landsbygden och i Tanzanias största stad Dar es Salam. På dessa vårdinstanser fick vi dels lära oss om hur deras sjukvårdssystem är uppbyggt, dels se vad de har för förutsättningar och hur de arbetar. Under ett hembesök fick vi intervjua en familj som bodde på landsbygden för att få en större förståelse för hur deras vardag ser ut, hur de försörjer sig, deras vardagliga hygien, matintag samt se hur de bodde. Sammanfattningsvis fick vi en större insikt i deras förutsättningar till god hälsa. Utöver detta fick vi möjlighet att besöka en organisation som arbetar med att få bort stigmat för HIV/AIDS. I Tanzania är spridningen av HIV mycket mer uttalad än i Sverige och man jobbar därmed hårt med att öka information kring hur det sprids, men också med att öka förståelsen kring att det inte längre är en dödsdom och att man kan ha sexuella relationer utan att riskera att smitta den andra parten. Under hela kursen fick vi stöd av lärare från Tanzania som också hade möjlighet att ge oss ännu större insikt under våra studiebesök.

Kursen har lyckats överträffa alla mina förväntningar – OCH lite till. Det har verkligen varit en ”en gång i livet” upplevelse där jag har fått komma nära intill befolkningen och lära mig av dem på ett sätt som man inte får möjlighet till om man åker dit som turist. Jag har fått se olika delar av sjukvårdssystemet på ett öppet och ärligt sätt. Lära mig hur man kan utnyttja sina resurser på ett annat sätt samt hur ökad kunskap kring bland annat kultur och religion kan bidra till en mer patientsäker vård där förtroende mellan patient och vårdgivare står i centrum.

Mitt vidare arbete med detta kommer att innefatta min fortsatta utbildning till läkare. Jag har även en stor förhoppning och längtan om att få fortsätta utbildas inom global hälsa och tränas inför arbete utomlands, bland annat genom självvalda kursen inom läkarprogrammet.

Bara efter 2 veckor i Tanzania har jag lärt mig så mycket! Jag ser på vår vård i Sverige med andra ögon. Jag ser andra styrkor och svagheter som jag inte gjorde innan och jag har fått en större förståelse i hur olika människor har olika förutsättningar till god hälsa samt olika förutsättningar att hantera sjukdom. Jag ser fram emot att spendera bra mycket mer tid utanför Sveriges gränser för att fortsätta vidga mitt perspektiv i hopp om att bli en läkare som kan ge ett gott bemötande och god vård till patienter som kommer från alla Sveriges hörn.

Tillbaka