Så enade musiken en delad nation - och bidrog till murens fall

Stipendiat
Nordhemsskolan, klass 9G

Stipendiebelopp
35000 kr

Sammanfattning
Att utforska vilken roll musiken spelade i de händelser som ledde till Berlinmurens fall, och samtidigt lära sig mer om betydelsen av detta historiska ögonblick. Idén är att på plats i Berlin göra en resa i tid och rum och återuppleva förloppet, från sångerna som via radion samlade massorna och gav hopp om en bättre framtid, till de avgörande konserter och festivaler som förde öst och väst samman. Resan ska ge klassen förståelse för hur musik kan vara en katalysator för historisk förändring.

Uppdatering
Kan musik riva ner murar och bidra till fred?
Klass 9G på Nordhemsskolan gör studieresa till Berlin
Kan musik förena människor? Finns det en kraft i musik som kan knyta band över gränser och bidra till förändring på fredlig väg? Den frågan ska Nordhemsskolans musikelever i klass 9G utforska på en studieresa till Berlin. Målsättningen är att försöka ta reda på vilken betydelse musiken hade för samhällsutvecklingen när Berlin var en delad stad.
Bidrog musiken rent av till murens fall?

I år är det 35 år sedan Berlinmuren föll. Den avskydda muren hade stått i nästan 30 år när den revs nästan lika plötsligt som den hade byggts upp. Händelsen blev en enorm världsnyhet och samtidigt ett symboliskt startskott för enandet av Öst- och Västtyskland som skedde ett år senare. Kanske mest fantastiskt av allt var att hela förloppet skedde på fredlig väg, genom folkliga protester, diplomatiska förhandlingar och demokratiska beslut.
Även om Berlinmuren gjorde slut på människors rörlighet mellan Öst- och Västberlin, kunde den aldrig stoppa flödet av idéer, konst och kultur som fortsatte att förena stadens båda sidor. Under 1960- och 1970-talen kunde alla Berlinbor lyssna på samma förföriska rockmusik på radion. En ungdomlig motkultur skapades som sträckte sig över muren.
30 år av motstånd och en tro på förändring
Motkulturen byggde inte bara på en gemensam kärlek till musik och en tro på förändring. Båda sidor enades också i ett gemensamt motstånd mot spridningen av kärnvapen som under kalla kriget utgjorde ett allvarligt hot mot hela världen. På 1980-talet togs hippiekulturen gradvis över av punkrockscenen, som blev en ventil för en ny generation unga att kanalisera sitt missnöje och sin kreativitet.
I 30 år knöt populär- och undergroundmusik samman öst- och västberlinare som ett sätt att uttrycka den gemensamma känslan av rädsla och ångest, men också hopp.
Eleverna guidas genom historien
På sin studieresa till Berlin träffar klass 9G från Nordhemsskolan den före detta punkaren Hans Narva som har jobbat med musik hela sitt liv. Han föddes på 1960-talet och växte upp i Östberlin där den hemliga säkerhetspolisen Stasi höll invånarna under stenhård kontroll.
Han satt själv i fängelse som tonåring, dömd för något som polisen kallade för uppvigling. Han säger själv att han uttryckte fel sak på fel plats.

Hans Narva kommer ta med eleverna på en resa i tid och rum. Han kommer visa viktiga platser i forna Östberlin och berätta om människor, spelningar och klubbar som hade stor betydelse när han växte upp. Han kommer förmedla Berlins historia under 1970- och 80- talen genom ett musikaliskt perspektiv.
Spontana framföranden i Berlin
Som en del i projektet ska eleverna själva uppleva hur det är att sjunga och uttrycka sig på plats i Berlin. Tanken är att de tillsammans med Hans Narva ska välja ut några historiskt viktiga platser där klassen ska göra spontana framföranden av några inövade låtar.
Klassen har också ett inplanerat besök på Svenska kyrkan i Berlin, där de kommer uppträda på nationaldagen den 6 juni. På programmet står också besök på Judiska museet där eleverna får möjlighet att utforska den judiska musikens betydelse före, under och efter andra världskriget.
Ytterligare en upplevelse på plats är en konsert med klassisk musik som framförs i Kaiser- Wilhelm-Gedächtniskirche, kyrkan som bombades under andra världskriget, vars ruin har bevarats som ett minne av krigets brutalitet.
Lärande för djupare förståelse
Förhoppningen med resan är att eleverna upplever en djupare förståelse för en svår period i Europas historia, men också ser paralleller till vår samtid och kulturens betydelse för fred, demokrati och yttrandefrihet. I Berlin kommer de uppleva exempel på vilken enande kraft musik kan ha och de kommer att skapa själva på platser präglade av kulturarv. På så sätt ökar de sin förståelse för att musiken kan vara en katalysator för utvecklingen av historiska skeenden. Det är lätt att glömma idag när mycket av musikindustrin som riktar sig mot unga människor står för något helt annat än att driva förändring i samhället, men kanske aldrig har varit viktigare.
Klass 9G:s studieresa till Berlin finansieras med stöd av Palmestipendiet. Övriga intäkter till resan kommer från en rad olika aktiviteter såsom luciatåg, konserter, försäljningsinsatser, funktionärsjobb på Tough Viking och Nordhemsskolans loppmarknad. Resan äger rum den 6-9 juni 2024.

Tillbaka