Barnby i Östersund

Stipendiat
Children´s International Summer Villages i Östersund - "CISV-Östersund"

Stipendiebelopp
45000 kr

Sammanfattning
Syfte är att barn från olika länder/kulturer i tidig ålder förstår hur lika vi alla är, likväl att olikheter är naturligt. Genom att lära av varandra kan vi också förstå varandra och förebygga/förstå konflikter – vi låter alla växa som människor och medmänniskor.
Målet är en fredligare värld.

Uppdatering
Tack för att ni beviljat oss 45 000 kr för att kunna genomföra ett barnläger som har som syfte att få en fredligare värld.
Barnlägret vänder sig till 48 st 11-åriga barn från 12 olika länder, tillsammans med deras 12 ledare, 21-25 år och ytterligare 7 juniorledare i 16-års-åldern. Alla dessa kommer tillsammans med fem pedagogiska stab-personer ha ett läger i fyra veckor. Varje dag börjar och slutar med Flag-time då alla 72 lägerdeltagarna hissar CISV-flaggan och sjunger CISV-sången. Under varje dag har man sedan tre aktiviteter/övningar/lekar som alla syftar till att lära sig om varandra, varandras länder och kulturer, förstå olikheter o likheter, orättvisor och sätta ord på tankar och känslor. I början av lägret är övningarna inriktade på att lära känna och bli trygga. Mot slutet mer utmanande och konfronterande då de tex får känna på orättvisor, fördomar mm. Efter övningarna har man debriefing för att förstå sina känslor och sätta ord på dem. Dagarna slutar med lullabies.
Sådana här läger brukar ge fantastisk gemenskap, glädje, bus, energi och kärlek! Både barn och ledare utvecklas enormt till mer involverande, nyanserade och förstående världsmedborgare.

Slutrapport
Vi hade ett barnläger för 48 st 11-åringar samt 24 ledare och stab på Innovitaskolan i Östersund 14/7-10/8 2023.
Lägret är i grunden ett fredsläger genom att ge barn möjlighet att verkligen lära känna barn från hela världen genom att umgås, berätta om sina resp länder och kulturer genom tex delegations-kvällar med uppträdande och bjudningar av national-rätter mm men också genom att de är med varandra i fyra hela veckor utan tillgång till mobiler el datautrustning och bara fokuserar på att ha det fint tillsammans. Dagsprogrammet är lika i princip varje dag med flagghissning, matstunder, städ och dusch-tid men framför allt innehåller varje dag tre aktiviteter som initialt syftar till att lära känna varandra men varteftersom de blir trygga mer, genom upplevelsebaserade övningar, syftar till att problematisera över orättvisor, olikheter och likheter, fördomar, konflikthantering mm. De gör aktiviteter som "känns" och därefter debriefar de för att reflektera och sätta ord på det de upplevt. Det är otroligt vilka kloka tankar och diskussioner vi hört under lägret från dessa 11-åringar.
CISV har fyra grundpelare i sin verksamhet: Mänskliga rättigheter, mångfald, konflikthantering och hållbar utveckling. Genom att dessa 11-åringar och ledare levt tillsammans i fyra veckor, varje dag utmanats i aktiviteter som tar upp dessa frågor, har de alla utvecklats till mer kloka, inkluderande och nyanserade världsmedborgare.

All Stab och alla ledarna har gått en tvådagars-utbildning i säkerhet för barn vilket innefattar allt från ren säkerhet till uppträdande, involvering och respekt för allas olikheter. Under lägret innebar det också att alla uppmuntrades till att uppmärksamma eventuella avsteg så att miljön verkligen skulle vara säker för alla barn och rapportering av ev avvikelser syftar också till kontinuerlig förbättring av ev svagheter i organisationen. Inga allvarliga händelser skedde på lägret!

Lägret förlöpte fantastiskt fint. Staben, 5 medlemmar från 3 olika länder och världsdelar sågs före lägret i 4 dagar och stakade ut den grova planen, ledord och regler. Sen kom de 12 delegationerna med alla ledare och barn. De bodde och levde på en skola. Sov i sovsalar och fick mat som värd-föreningen bjöd på. Redan efter några dagar hördes skratt och stoj. Under de 4 veckorna ingick också att barnen under 2 helger bodde i värdfamiljer i Östersund då barnen fick vara delaktiga i ett svenskt hem och familjerna träffa 2 eller 4 barn från ett helt annat land.

Under de fyra veckorna gjordes också tre utflykter för alla barn och ledare, en dagsvandring i fjällen, ett besök på Nationalmuseum Jamtli och ett till en älg-farm. En eftermiddag bjöds allmänheten in till skolan där varje delegation (land) hade varsitt bord där de satt och berättade om sitt land, visade på kartor och bilder, kanske bjöd på något gott från sin nation och svarade på frågor. Eventet hade säkert 200 besökare i alla åldrar och blev en riktig succé. Denna avslutades med samling i stora salen där alla deltagare och besökare gemensamt i ring sjöng och gjorde så kallade energizers dvs rörelseramsor/sånger.

Under lägrets gång uppmärksammades lägret med intervjuer i båda lokaltidningarna Östersundsposten och Länstidningen. Det blev också ett väldigt fint reportage i SR Jämtland.

Mot slutet av lägret var alla väldigt sammansvetsade. De hade övningar som gav starka gemensamma upplevelser, gav varandra mycket kärlek och skriftliga hälsningar och det var många tårar som fälldes sista dagarna. Många barn vittnar om att dessa läger ger minnen och upplevelser för livet! Vi vuxna som står bredvid ser att både barnen och ledarna växer enormt och tar stormkliv mot förståelse av olikheter, förmågor att kunna förstå, medla, kompromissa och hantera sig själv och sina känslor.
Vi som sitter i styrelsen och jobbat med detta läger känner en stor stolthet över att ha bidragit till att detta läger kunde genomföras där vi sett dessa barn och ledare växa.

Tillbaka