En global utbildning – Youth Global Awareness Programme (YGAP)

Stipendiat
Arbetarnas Bildningsförbund - ABF

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning
YGAP är en utbildning för unga inom den globala arbetarrörelsen. Syftet är att ge unga människor aktiva inom arbetarrörelsen nya eller fördjupade kunskaper inom internationellt arbete, och chansen att få träffa likasinnade människor och organisationer som alla kämpar för en bättre värld. Målet med utbildningen är att främja utvecklingen av nästa generations folkbildare som kan förse den globala arbetarrörelsen med den utbildning som krävs för att tackla vår tids största utmaningar.

Uppdatering
YGAP är en utbildning för unga inom den globala arbetarrörelsen. Syftet är att ge unga människor aktiva inom arbetarrörelsen nya eller fördjupade kunskaper inom internationellt arbete, och chansen att få träffa likasinnade människor och organisationer som alla kämpar för en bättre värld. Målet med utbildningen är att främja utvecklingen av nästa generations folkbildare som kan förse den globala arbetarrörelsen med den utbildning som krävs för att tackla vår tids största utmaningar.

YGAP består av tre delar, förberedande digitala träffar där förutsättningar skapas för deltagarna att lära känna varandra och varandras sändande organisationer och med det finna gemensamma nämnare. Väl på plats i Kapstaden inleds den fysiska delen av kursen med två dagars seminarieprogram vilket följs av en kortare praktik hos en civilsamhällesorganisation baserad i eller runt Kapstaden samt efterföljande informationsinsats.
Utbildningen ger förutom nya kunskaper också möjligheter till nätverkande, samt utbyte av idéer och visioner för arbetarrörelsens fortsatta utveckling.

Fem deltagare från den breda arbetarrörelsen i Sverige kommer att delta, tillsammans med deltagare från Turkiet, Zimbabwe, Pakistan, Filippinerna, Uganda, Bolivia och Finland.

Tillbaka