Antirasistiska filmdagar - 30 år!

Stipendiat
FilmCentrum Syd

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
Syftet med festivalen är att genom filmvisningar och samtal öka kunskapen bland barn & unga om vad rasism är och vilka konsekvenser den har samt erbjuda dem verktyg för att hantera rasism.

Målet är att medvetandegöra hur rasismen fungerar och vad som krävs för att förändra dess mekanismer och strukturer. Att motverka rasistiska attityder och främja antirasistiska värderingar samt öka känslan av tillhörighet bland utsatta barn och unga. Vi vill med festivalen nå 2 000 skolelever.

Uppdatering
Antirasistiska filmdagar 30 år – en festival med film och samtal mot rasism och för allas lika värde.
Med anledning av att Antirasistiska filmdagar fyller 30 år, återgår ARF hösten 2023 till sin
ursprungliga festivalform. En festival riktat till skolor kommer att äga rum 13-21 november med
slutna visningar för skolklasser med efterföljande samtal. Vi vill sätta antirasismen i fokus och ge
kraft och uppmuntran åt de elever och lärare som på olika sätt kämpar mot rasism och för allas lika
värde.
Programmet, bestående av 16 filmtitlar med efterföljande samtal för skolor, äger rum 13-17
november samt 20 och 21 november dagtid. Alla visningar äger rum på biograf Panora i Malmö.
Bland filmerna finns nyare filmer som EXODUS (Sverige 2022), FADER OCH SOLDAT (Frankrike 2023),
WANNSEE 1942 (Tyskland 2022), VIFTEN (Danmark 2023), BREAKING SOCIAL (Sverige 2023) - samt
ett urval av äldre filmer som KRIGAREN (Tyskland 2011), LAST STOP FRUITVALE STATION (USA 2013),
BINTI (Belgien 2019).
Alla filmvisningar följs upp av ett samtal med inbjudna gäster. Bland gästerna finns filmregissörer
som Abbe Hassan och Fredrik Gertten, samt erfarna föreläsare inom antirasism och mänskliga
rättigheter såsom Alan Ali, Hanin Shakrah och Taliah Pollack.
Vi samarbetar med organisationer såsom Rädda Barnen på Barnkonventionens dag 20 november,
och Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa.
Om ARF:
ARF startade i Malmö 1993, som en respons mot växande högerextremism och främlingsfientlighet.
Huvudman för ARF var från start den ideella föreningen FilmCentrum Syd, där den fortfarande finns.
ARF var en festival fram till 2016 och sedan dess varit en verksamhet året runt med film och samtal
för både skolor och allmänheten. Nu återgår ARF till sin ursprungliga festivalform för att
uppmärksamma 30 år av oavbruten verksamhet, och för att kraftsamla mot rasism, intolerans och
främlingsfientlighet.

Tillbaka