Praktik på SEI i Nairobi, Kenya.

Stipendiat
Sebastian Dahlström

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Praktikplats på Stockholm Environment Institute i Nairobi, Kenya. SEI Afrika stödjer nära samarbeten med afrikanska organisationer och nätverk i viktiga miljö- och utvecklingsfrågor. Detta görs inom ramen för min akademiska utbildning, masterprogrammet i globalisering, miljö och social förändring vid Stockholms Universitet. Då jag strävar efter att få engagera mig och jobba inom hållbar utveckling och miljö kommer detta utbyte generera ökad internationell förståelse och ovärderlig livserfarenhet

Uppdatering
Stockholm Environment Institute (SEI) är glada att meddela att vi har beviljat en praktikplats vid vårt kontor i Nairobi, Kenya. Praktiken är en del av SEI Afrikas initiativ att stödja nära samarbeten med afrikanska och internationella organisationer och nätverk inom viktiga miljö och utvecklingsfrågor.
Praktikanten är en student vid Stockholms Universitet och är inskriven i masterprogrammet i globalisering, miljö och social förändring. Genom detta praktikprogram får studenten möjlighet att tillämpa sin akademiska utbildning på verkliga miljöutmaningar och delta i projekt som främjar hållbar utveckling i Afrika.
Denna praktikplats är en fantastisk möjlighet för praktikanten att engagera sig och arbeta inom hållbar utveckling och miljö. Genom att vara en del av SEI Afrikas team kommer praktikanten att få ovärderlig livserfarenhet och ökad internationell förståelse, vilket kommer att vara till stor nytta för deras framtida karriär inom området.
Stockholm Environment Institute är en globalt erkänd forskningsorganisation som fokuserar på att hitta lösningar på de mest pressande miljöutmaningarna vi står inför. Genom att bedriva forskning, samarbeta med partners och påverka beslutsfattare arbetar vi för att främja en hållbar och rättvis framtid för alla.

Tillbaka