Vi sitter i samma båt

Stipendiat
Blombackaskolan

Stipendiebelopp
59000 kr

Sammanfattning
Projektets syfte är att ge elever chans att vidga sina vyer, bildligt och bokstavligt, få uppleva lugn, naturliv, gemenskap och samarbete på ett självklart och naturligt sätt, oavsett ursprung och förutsättningar.

Genom praktiska uppgifter som t.ex. att paddla, laga mat, sätta upp tält och städa tältplatsen blir samarbete och kommunikation på vårt gemensamma språk (svenska) centralt, samtidigt som de lär känna varandra och lär sig mer om respekt, för varandra och för omgivningen/miljön.

Uppdatering
Ny tradition för åk 9 på Blombackaskolan i Södertälje

I augusti i år är det dags för eleverna i åk 9 på Blombackaskolan att vidga sina vyer, bildligt och bokstavligt, och uppleva lugn, naturliv, gemenskap och samarbete på ett självklart och naturligt sätt, oavsett bakgrund och förutsättningar. Inom projektet ”Vi sitter i samma båt” flyttas delar av undervisningen från de vanliga skolsalarna ut i naturen, till skog, mark och sjöar.

Precis som vid all annan undervisning är uppgifter och platser valda för att möta våra elevers behov på bästa sätt och en förutsättning för projektets genomförande är att eleverna är väl förberedda. Den förberedelsen har till stor del skett i skolan under tidigare läsår, när man bl.a. arbetat teoretiskt med allemansrätt, sjövett och badvett samt respekt för varandra och vår omgivning/miljö.

Genom praktiska uppgifter som t.ex. att paddla, laga mat, sätta upp tält och städa tältplatsen blir samarbete och kommunikation centralt samtidigt som eleverna lär känna varandra bättre och lär sig mer om respekt, för varandra och för omgivningen/miljön.

I samband med projektets uppstart har skolan beviljats medel från Prins Carl Gustafs Stiftelse och Olof Palmes Minnesfond, vilket inte bara har inneburit hjälp till årets projekt utan också bidragit till att det ska kunna bli årligen återkommande.

Målet är att skolan ska genomföra det här ämnesövergripande projektet varje år i början av åk 9 och att det ska bidra till ökad förståelse, respekt och kamratskap, vilket i sin tur förväntas leda till ett ännu bättre klimat i skolan och förhoppningsvis ge ringar på vattnet även utanför skolans väggar.

Tillbaka