Polen resa

Stipendiat
Alftaskolan åk 8

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
En ökad förståelse för andra kulturer. Vad rasism kan orsaka om man inte lär sig och arbetar aktivt mot rasism. Vi kommer att besöka Auschwitz-Birkenau. Vi kommer även besöka olika judiska platser och de judiska områden som fanns före andra världskriget. Vi gör den här resan för hur man förhåller sig till alla människors lika värde. Det är viktigt att det faktiskt har betydelse vad man väljer att göra eller inte göra har betydelse.

Uppdatering
Syftet med denna resa som sker genom SKMA är att eleverna ska få se verkligheten och vad hat och okunskap kan göra. Vi kommer att göra besök i förintelsens väg i Polen. Vi kommer att göra studiebesök till Rabka, Auschwiz 1 och 2, Birkennau, fördetta ghetto i Podgorze. Varje kväll kommer vi att ha en timme då vi samtalar om vad vi har sett och bearbeta det. Det blir olika besök varje dag på olika ställen så som Oswiecim och besöka en synagoga. Vi lever i en tid då hatet verkar öka i hela värden och man inte acceptera olikheter. Den här resan har eleverna själv önskat och jag är mycket glad att vi har fått det här stipendiet så att deras dröm gick att uppfylla. Vi har fortfarande pengar vi ska jobba in men er stipendium har gjort att resan kan bli verklighet. Tack.

Slutrapport
Dag 1. Bussen gick till Oswiciem 8.15. Där besökte vi det judiska centret. Vi pratade lite om det judiska livet i staden och om synagogan. Vi pratade om det judiska livet i staden före kriget och vad som hände under kriget. Vi promenerade i staden och såg om vi kan hitta judiska spår. Vi besökte även den judiska begravningsplatsen.
EM. Efter lunch besökte Auschwitz I, det första koncentrationsläger som tyskarna byggde i Polen. Auschwitz I var från början ett arbetsläger för polska politiska fångar. Senare användes lägret som koncentrationsläger för andra fångar, framför allt judar och ryska krigsfångar. Auschwitz I var ett så kallat huvudläger och började byggas 1940. Efter hand fick lägret en massa underläger, det kunde vara små arbetsplatser eller stora läger som låg en bit längre från huvudlägret.
Dag 2. Vi åkte söderut för att besöka en mindre ort ca åtta mil från Krakow. Resan tog ca 2 tim. Vi åkte till den lilla staden Rabka. Under Förintelsen grundade den nazistiska säkerhetstjänsten – SD, en av sina så kallade träningsskolor här. Det var en ”skola” för soldater, som bland annat skulle tjänstgöra i de så kallade insatsgrupperna. Dessa grupper var särskilt aktiva under den tyska arméns framryckning österut. De samlade ihop och dödade framför allt judar, men även politiska aktivister och ibland även romer i de byar tyska armén lade under sig. Vid skolan utbildades även högre befäl i den nazistiska ideologin.
EM. Efter lunch åkte vi tillbaka mot Oswiciem och där besökte några platser som kom att spela en stor roll under Förintelsen. Der Alte judenramp. (Den gamla judiska rampen). Den Röda ladan, en ombyggd ladugård till gaskammare från 1942 och det ryska monumentet.
Dag 3. Birkenau är den del av Auschwitz-lägret som framför allt var ett förintelseläger. Direkt efter att tågen kört in på perrongen bestämdes vilka som skulle tas ut till arbete och vilka som skulle föras direkt till gaskamrarna. De flesta baracker förstördes efter kriget, men det finns rester av baracker, vakttorn, gaskammare och krematorier på området.
EM. Harmeze. En liten by just utanför Oswiecim som också var ett litet läger under kriget. Ett jordbruksläger. Idag är det ett kloster (franciskanerkloster). Där finns även en utställning gjord av Mariana Kołodzieja, som var polsk lägerfånge i Auschwitz-Birkenau.
Dag 4. Vi besökte Kazimierz, den före detta judiska stadsdelen. Före andra världskriget bodde de flesta judar i denna del av Krakow. Här finns många synagogor och bönehus bevarade. När kriget startade 1939 fanns cirka 60 000 judar i Krakow, ungefär en tredjedel av den totala befolkningen. Vi besökte även det före detta gettoområdet. När den tyska ockupationen inleddes i september 1939, började de tyska nazisterna systematiskt fängsla och mörda judar. I mars 1941 upprättades ett getto i ett fattigt område av Krakow kallat Podgorze. Nazisterna tvingade judarna i Krakow att lämna sina hem och flytta till gettot. Hit fördes också judar från omkringliggande byar och mindre städer. Gettot fanns kvar fram till 1943, då det tömdes helt.
Jag tror att eleverna har fått en tankeställare om vad hat kan göra. Flera frågade varför gjorde de så och varför, om varför just judarna. Vi kunde jämföra att saker händer just nu och andra folkmord som har skett i världen. En mycket lärorik resa.

Tillbaka