Demokratiträffar kring antirasism i Storstockholm

Stipendiat
StreetGäris

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning
StreetGäris vill, i synnerlighet nu efter valet, fokusera arbetet kring demokrati och antirasism genom att arrangera en serie demokratiträffar runt om i Stockholm.
Dessa träffar ska besökarna tillsammans med experter, forskare och aktivister ta del av folkbildning tillika opinionsbildning för demokrati och mot rasism. Med träffarna vill StreetGäris främja det antirasistiska ställningstagandet och det gemensamma arbetet i att skapa ett mer jämlikt samhället.

Målet är att hålla i sex träffar, ca en i månaden under december 2022 till maj 2023.

Uppdatering
I snart tio år har StreetGäris drivit antirasistiska och feministiska frågor. Under vintern och våren bjuder vi in till en serie demokrati träffar i Stockholm med stöd från Olof Palmes minnesfond.
- Det här är en respons på den starka frustration, oro och kraft som finns bland våra medlemmar efter valet i september, säger Manel Rodrick, från StreetGäris styrelse.
Syftet med att träffarna är att främja ett antirasistiskt arbete i en gemenskap för att i längden skapa ett mer jämlikt samhälle.
StreetGäris ska vara en aktör som bidrar till tryggare forum och som erbjuder en mötesplats för personer som vill utmana, granska och omfördela makten i samhället utifrån ett antirasistiskt perspektiv.
- Träffarna går hand i hand med vårt uppdrag som förening. Vi ska vara en modig och stadig plattform i ett samhälle som idag präglas av stor ojämlikhet och rasistiska diskurser, säger Manel Rodrick.
Under demokrati träffarna kommer deltagarna få lyssna till föreläsare och panelsamtal från olika delar av samhället. Det kommer också finnas tillfälle att i en gemenskap ställa frågor, lära sig nya perspektiv och få verktyg för att skydda och förbättra demokratin.

Läs mer om StreetGäris verksamhet på streetgaris.se

Slutrapport
SLUTRAPPORT
Palmestipendiet 2022-2023

Street Gäris Antirasistisk Arbete


I snart tio år har StreetGäris drivit antirasistiska och feministiska frågor. Under hösten 2022 och 2023 bjöd vi in till en serie demokrati träffar med stöd från Olof Palmes minnesfond.
Syftet med träffarna är att främja ett antirasistiskt och demokrati byggande arbete i en gemenskap för att i längden skapa ett mer jämlikt samhälle.
Under träffarna har deltagarna fått lyssna till föreläsare och panelsamtal från olika delar av samhället.


1. 5 antirasistiska träffar- Motståndscirkel
Efter valet 2022 erbjöd vi en utforskande studiecirkel för våra medlemmar för att lära sig mer om hur motstånd kan se ut och vad vi kunde göra tillsammans för att förändra den politiska utvecklingen som vi såg skulle påverka både våra egna och andras liv. Studiecirkeln bestod av fem träffar. Vid den första träffen förläste Lina Mohageb om hur rörelser i historien har gjort motstånd. Lina Mohageb är aktivist och sakkunnig inom flera områden, där bland dekolonial feminism. Vid den sista träffen bjöds organisationen Ort till Ort in för att föreläsa om innovativa sätt att göra motstånd. Ort till ort är en organisation som arbetar för allas rätt till ett bra boende. Studiecirkeln hjälpte till att skapa gemenskap i en tid då många kände hopplöshet.


2. Seminarium om islamofobi
Den 22 juni anordnade vi ett seminarium om islamofobins aggressiva framfart och motstånd. Under detta seminarium dök vi ner i lägesbilden: Vad får islamofobin för reella konsekvenser för muslimer och hur kan vi på en bred front göra motstånd. Seminariet hölls i centrala Stockholm med cirka 40 deltagare.
I samtalet medverkade:

Fatima Doubakil, människorättsaktivist som bland annat varit anställd på Amnesty International USA, haft flertalet uppdrag på EU-nivå inom ämnen som antirasism, jämlikhet


och som är expert på folkrätten.

Warda Abdalla, förbundsordförande för Rädda Barnens ungdomsförbund, som just nu driver ett gediget arbete inom islamofobi, rasprofilering och barns rätt till trygghet.
Abdirahman Hassan, jobbar som jurist på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders. Hans fokusområden är bland annat muslimers rättigheter och kampen mot antimuslimsk rasism och islamofobi.


3. Community kväll - Göteborg
Den 18 november anordnade Street Gäris en Community kväll tillsammans med Folkets hus Hammarkullen i Göteborg för att diskutera strategier för organisering och syskonskap i syfte att främja demokrati och antirasism. Det kom cirka 100 personer som njöt av syskonskapet. Panelen bestod av Galdem a Talk, Laila Warsame (Laila fitness) och Safa Al Amitaha (Förenade förorter).Stipendiet användes till fika till träffarna, arvode till panelister och lokalhyra.

Aktiviteterna under 2022 och 2023 blev en plats för diskussion och lärande. Deltagarna fick konkreta verktyg för att bygga och delta i demokratin. Genom att diskutera svåra frågor som hotar demokratin och freden, till exempel islamofobi, bidrar Street Gäris till en ökad förståelse för maktens språk. Träffarna erbjöd också konkreta verktyg för att främja organisering, särskilt bland unga vuxna. De centrala budskapen i alla träffar var att bygga demokrati genom organisering, att erkänna de strukturella hindren som rasism och islamofobi och att stärka det kollektiva för att bekämpa rasism och islamofobi.

Tillbaka