Demokratiträffar kring antirasism i Storstockholm

Stipendiat
StreetGäris

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning
StreetGäris vill, i synnerlighet nu efter valet, fokusera arbetet kring demokrati och antirasism genom att arrangera en serie demokratiträffar runt om i Stockholm.
Dessa träffar ska besökarna tillsammans med experter, forskare och aktivister ta del av folkbildning tillika opinionsbildning för demokrati och mot rasism. Med träffarna vill StreetGäris främja det antirasistiska ställningstagandet och det gemensamma arbetet i att skapa ett mer jämlikt samhället.

Målet är att hålla i sex träffar, ca en i månaden under december 2022 till maj 2023.

Uppdatering
I snart tio år har StreetGäris drivit antirasistiska och feministiska frågor. Under vintern och våren bjuder vi in till en serie demokrati träffar i Stockholm med stöd från Olof Palmes minnesfond.
- Det här är en respons på den starka frustration, oro och kraft som finns bland våra medlemmar efter valet i september, säger Manel Rodrick, från StreetGäris styrelse.
Syftet med att träffarna är att främja ett antirasistiskt arbete i en gemenskap för att i längden skapa ett mer jämlikt samhälle.
StreetGäris ska vara en aktör som bidrar till tryggare forum och som erbjuder en mötesplats för personer som vill utmana, granska och omfördela makten i samhället utifrån ett antirasistiskt perspektiv.
- Träffarna går hand i hand med vårt uppdrag som förening. Vi ska vara en modig och stadig plattform i ett samhälle som idag präglas av stor ojämlikhet och rasistiska diskurser, säger Manel Rodrick.
Under demokrati träffarna kommer deltagarna få lyssna till föreläsare och panelsamtal från olika delar av samhället. Det kommer också finnas tillfälle att i en gemenskap ställa frågor, lära sig nya perspektiv och få verktyg för att skydda och förbättra demokratin.

Läs mer om StreetGäris verksamhet på streetgaris.se

Tillbaka