Hågkomstresa för att få djupare förståelse och intryck av nazism och förintelsen för att bla koppla till dagens Europa med kriget som pågår i Ukraina.

Stipendiat
Björksätra skola åk 9C

Stipendiebelopp
63000 kr

Sammanfattning
Vi ser negativa aspekter i Europas länder för närvarande, bla i kriget i Ukraina med hänvisningar till att landet ska rensas från nazister till hur den politiska dialogen förs i Sverige. Det är av otroligt hög vikt att våra ungdomar känner till mer om historian om nazism och främlingsfientlighet, samt har insikt i hur politiska beslut kan påverka människor lokalt och även globalt. De behöver insikter och kunskap för att påverka och främja demokrati och mänskliga rättigheter, nu och i framtiden.

Uppdatering
Hågkomstresa till Auschwitz och Birkenau för åk 9C Björksätra skola

Eleverna i åk 9C kommer att genomföra en hågkomstresa till Auschwitz och Birkenau våren 2023. Det kommer ge dem en djupare förståelse för och intryck av nazism och förintelsen, som är en fasansfull del i den europeiska historien, och de kommer att få koppla det till dagens Europa och kriget i Ukraina. En viktig del är att få en förståelse för de negativa aspekter det kan medföra utifrån läget i Europa och Sverige idag med bland annat hänvisningar att Ukraina ska rensas från nazister till hur den politiska dialogen förs i Sverige för närvarande. Det är av otroligt hög vikt att alla ungdomar känner till mer om bakgrunden till nazism och främlingsfientlighet samt har insikt i hur politiska beslut kan påverka människor lokalt men även globalt. De behöver insikter och kunskap för att påverka och främja demokrati och mänskliga rättigheter, nu och i framtiden.

I slutet av maj månad 2023 kommer klassen att genomföra sin resa till Krakow med guidning i de två olika områdena Auschwitz och Birkenau. De kommer även att göra relaterade guidningar inne i staden Krakow, där man bland annat kommer att besöka de judiska kvarteren i Kazimierz samt även besöka en synagoga. Klassen har gjort egna försäljningar och insamlingar, men det är tack vare att de har blivit beviljade ett stipendium från Olof Palmes minnesfond som möjliggör denna resa. Under våren kommer förberedelser i form av utbildning inom arbetsområdet som berör folkmord att bearbetas i de samhällsvetenskapliga ämnena i skolan. Eleverna kommer att undervisas i imperialismen och världskrig där förtyck, folkdrivningar och folkmord har förekommit både i Europa i form av Förintelsen samt i Gulag som några exempel men även ge en bild av människors motstånd mot förtryck. Kopplat till detta kommer även en del av undervisningen att beröra antisemitismen och hur den ser ut idag. Efter genomförd resa kommer elevernas intryck att presenteras för övriga klasser på skolan för att sprida insikter och tankar samt skapa mer förståelse hos andra ungdomar.

Tillbaka