Hågkomstresa för att få djupare förståelse och intryck av nazism och förintelsen för att bla koppla till dagens Europa med kriget som pågår i Ukraina.

Stipendiat
Björksätra skola åk 9C

Stipendiebelopp
63000 kr

Sammanfattning
Vi ser negativa aspekter i Europas länder för närvarande, bla i kriget i Ukraina med hänvisningar till att landet ska rensas från nazister till hur den politiska dialogen förs i Sverige. Det är av otroligt hög vikt att våra ungdomar känner till mer om historian om nazism och främlingsfientlighet, samt har insikt i hur politiska beslut kan påverka människor lokalt och även globalt. De behöver insikter och kunskap för att påverka och främja demokrati och mänskliga rättigheter, nu och i framtiden.

Uppdatering
Hågkomstresa till Auschwitz och Birkenau för åk 9C Björksätra skola

Eleverna i åk 9C kommer att genomföra en hågkomstresa till Auschwitz och Birkenau våren 2023. Det kommer ge dem en djupare förståelse för och intryck av nazism och förintelsen, som är en fasansfull del i den europeiska historien, och de kommer att få koppla det till dagens Europa och kriget i Ukraina. En viktig del är att få en förståelse för de negativa aspekter det kan medföra utifrån läget i Europa och Sverige idag med bland annat hänvisningar att Ukraina ska rensas från nazister till hur den politiska dialogen förs i Sverige för närvarande. Det är av otroligt hög vikt att alla ungdomar känner till mer om bakgrunden till nazism och främlingsfientlighet samt har insikt i hur politiska beslut kan påverka människor lokalt men även globalt. De behöver insikter och kunskap för att påverka och främja demokrati och mänskliga rättigheter, nu och i framtiden.

I slutet av maj månad 2023 kommer klassen att genomföra sin resa till Krakow med guidning i de två olika områdena Auschwitz och Birkenau. De kommer även att göra relaterade guidningar inne i staden Krakow, där man bland annat kommer att besöka de judiska kvarteren i Kazimierz samt även besöka en synagoga. Klassen har gjort egna försäljningar och insamlingar, men det är tack vare att de har blivit beviljade ett stipendium från Olof Palmes minnesfond som möjliggör denna resa. Under våren kommer förberedelser i form av utbildning inom arbetsområdet som berör folkmord att bearbetas i de samhällsvetenskapliga ämnena i skolan. Eleverna kommer att undervisas i imperialismen och världskrig där förtyck, folkdrivningar och folkmord har förekommit både i Europa i form av Förintelsen samt i Gulag som några exempel men även ge en bild av människors motstånd mot förtryck. Kopplat till detta kommer även en del av undervisningen att beröra antisemitismen och hur den ser ut idag. Efter genomförd resa kommer elevernas intryck att presenteras för övriga klasser på skolan för att sprida insikter och tankar samt skapa mer förståelse hos andra ungdomar.

Slutrapport
Till klassens stora glädje fick de e3 beviljat s6pendium som hjälpte dem a3 genomföra en klassresa med e3 högre sy>e och med goda möjligheter a3 få insikter och förståelse över en av de vidrigaste händelser under 1900-talet.

Klassen reste 6llsammans med 3 vuxna med den planerade reseagendan spikad i ansökan. Vi reste ner torsdagen den 25 maj och åkte hem igen på söndagen den 28 maj. Vid ankomsten 6ll Krakow stad gjorde vi först en stadsvandring med lokal guide, fick berä3elsen om Polen, Krakow historiskt för a3 sedan få se de judiska kvarteren och de ge3on som upprä3ades under andra världskriget inne i Krakow stad. Guiden gav alla god insikt i Polens historia och Krakow som e3 nav under lång 6d. Under hela fredagen den 26e besökte vi Auschwitz och Birkenau 6llsammans med en mycket kompetent och engagerad guide. Eleverna fick uppleva och se mycket av det som de inför resan enbart läst om, men inte se3 i verkligheten. Här kommer en del av deras egna tankar när vi reste med bussen 6llbaka 6ll Krakow:

Nilla
Jag tycker a3 besöket var väldigt lärorikt och man fick en bra inblick i hur livet såg ut i lägren. Det var också ganska obehagligt a3 komma 6ll dessa platser då det är en helt annan känsla a3 fak6skt vara här på plats än a3 bara läsa om det i skolan. Även fast det var obehagligt och hemskt finns den där känslan som känns lite fel och kons6gt a3 ha i denna situa6on, a3 vara fascinerad av det som nazisterna har byggt. Man måste ändå beundra hur de verkligen gick in med allt och lyckades göra den så effek6v. Sen är det även extremt hemskt a3 alla dessa människor har dö3 här. Men trots det är jag väldigt tacksam för a3 ha få åkt hit.

Frida
Jag har lär mig mycket om andra världskriget som jag inte visste innan. Det var hemskt allt som hänt och man fick en klump i magen när de berä3ade om hur inhumant dem hade det.
Något jag minns extra är experimenten som u`ördes på de stackars människorna.
Ebba
Mina tankar kring den vistelsen var så blandat, intressant, hemskt, obehagligt och overkligt. Än idag känns de som jag bara gick in i en saga a3 de inte har hänt på rik6gt, jag vart lixom inte så ledsen för jag tror for`arande i min hjärna a3 de är en saga. Även fast jag vet a3 de är sanning. Något jag tror man lär uppsöka två gånger för a3 inse.
Krestena
Det var väldigt intressant a3 få se det i verkligheten e>ersom vi bara har lärt oss om det i skolan, men nu fick jag gå och se det själv och allt blev mycket lä3are a3 förstå. Det var också intressant a3 få se alla bilder och kläderna som var 6ll de som dog i Auschwitz. Medan vi var där hade jag många olika känslor och tankar, det kändes kons6gt a3 vi var på e3 ställe där många hade dö3. När jag var där förstod jag hur mycket e3 krig kan ta mångas liv och förstöra. Det var en bra upplevelse men också sorgligt a3 se allt. Det som berörde mig mest var barnen som dog, de var små barn och tonåringar som var runt vår ålder. Jag tänkte också på alla släkt som de hade och har, hur dem kände/känner a3 någon i deras släkt fick gå igenom de3a.
Erik
Min upplevelse om när jag gick runt i Auschwitz var inte a3 jag höll på a3 kräkas och a3 det var förfärligt men snarare a3 det var e3 obehag som gick runt i kroppen. Jag visste a3 om det hade hänt framför mina ögon så hade jag svimmat, men nu så såg jag bara en del av det
Markus
Jag upplevde besöket på Auschwitz som väldigt skrämmande. Jag blev väldigt berörd av de vi både såg och fick berä3ade 6ll oss av vår guide/guider. Jag fick en mycket värre känsla när jag var på själva moderlägret än på Birkenau för a3 det fanns inte lika mycket a3 se på Birkenau med tanke på a3 de flesta byggnader var sönderbombade eller ned rivna medans moderlägret var nästan helt intakt. Jag fick också en lite besviken känsla på människorasen för a3 de gjorde så extremt hemska saker…
Amy
Jag tyckte a3 upplevelsen på Auschwitz och Birkenau var väldigt spännande. Det är verkligen kul a3 lyssna på guiden som verkligen kan mycket om hur det var men även a3 man kan uppleva något som man bara kunnat föreställa sig. Det som var mest intressant var fängelset i Auschwitz 1 där man hade stå-celler där man blev instängd i en liten kammare i tegel väldigt länge. Det känns hemskt a3 folk verkligen har genomlidit det. Sen var det också väldigt intressant a3 få se uppbyggnaden av gaskammare, både i modell och i verkligheten. I Birkenau var det väldigt intressant a3 se hur man bodde där. Hur folk har sovit 4 stycken på samma ”hylla” i e3 litet hus. Jag har verkligen varit intresserad av det här länge och det är så kul a3 jag få3 uppleva de3a.
Narges
Under resan så kände jag mig obekväm, det var inte från smärtan som mina fö3er kände, men a3 det var väldigt hemskt. A3 oskyldiga som fak6skt hade hänt. Jag förstod vad som hänt när de förklarade a3 det vi kollade på var människors hår gjorda 6ll tyg men kände knappt något från mina egna känslor. Jag tror de3a är för a3 jag inte kan föreställa det helt på platsen men det är mycket oklart 6ll mig. människor blir straffad på det värsta sä3et möjligt. När man hör a3 100 000 + folk dör så tänker man inte rik6gt på det, e>ersom det är bara e3 nummer som man inte kan se. Men sen när man ser alla skor, resväskor med namn, barn kläder, alla bilder på folk som har dö3, då känner man rik6gt hur hemskt det verkligen var. Den här resan var väldigt e3 vik6gt, jag tror inte a3 jag kan glömma det jag har lärt mig. När man lär sig om det i skolan kan man inte uppleva det man har se3 i första hand. Jag tycker a3 det var e3 bra resa, vi som ungdomar är landets fram6d och det är vik6gt a3 vi vet vad vi ska undvika.
Malin
Jag tycker a3 besöket på Auschwitz var väldigt lärorikt och det var intressant a3 verkligen få se med egna ögon hur fångarna hade det och inte bara läsa om det i böcker. Men man fick även en obehaglig känsla när man var där, man vet liksom a3 det vi gick på och där vi var är ställena där fångarna dog. Det var väldigt jobbigt tt3 se alla kläder, hårtussar, glasögon, skor och väskor, man fick en helt annan bild om hur många människor som faktskt dog där.

Efter hemkomsten till Sverige så fortsatte arbetet för eleverna som påbörjats innan resan. De har gjort mycket research och med sina egna tankar, bilder och erfarenheter skapat en föreläsning som de sedan presenterade för andra klasser i Sandviken.

De har fått ökad förståelse för hur illa det kan gå när de som är belästa, högre studerade och kunniga tas bort och det blir en masspsykos för resten av samhället, hur manipulation kan leda till fruktansvärda hemskheter och hur viktigt det är att granska och förstå de bakomliggande orsakerna när någon vill rättfärdiga att grymt och horribelt ledarskap.

Alla elever kommer att bära upplevelserna med sig genom livet och det kommer a6 påverka deras val och deras sätt att tänka. En av elevernas storasyster gjorde samma resa med sin klass för 5 år sedan. Hon arbetar idag aktivt i en hjälporganisation inne i Ukraina och har som ledstjärna at stå upp för dem svaga och göra en insats. Jag tror på de goda som alla får med sig från en resa av det här slaget och på den styrka de kommer att kunna uppvisa om det krävs i framtiden.

Alla elever är mycket tacksamma till Olof Palmes minnesfond som hjälpte dem att genomföra denna resa på ett utomordentligt sätt. Stort tack!

Tillbaka