Kriget och litteraturen

Stipendiat
Författaren/Sveriges Författarförbund

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning
För första gången på mer än ett halvt sekel har vi ett nytt storkrig i Europa. Rapporter om kriget i Ukraina kommer ständigt via medier, men krig har också alltid satt avtryck i litteraturen. Vi söker stöd för projektet "Krigets röster" för att översätta nyskriven litteratur som berör konflikten i Ukraina skriven av unga, företrädelsevis, ukrainska författare. Det kan också röra sig av litteratur av ryska oppositionella. Texterna publiceras i Författaren och på Författarnas hemsida.

Uppdatering
För första gången på mer än ett halvt sekel har vi ett nytt storkrig i Europa. Rapporter om kriget i Ukraina kommer ständigt via medier, men krig har också alltid satt avtryck i litteraturen. Projektet "Krigets röster" har som syfte att översätta nyskriven litteratur som berör konflikten i Ukraina skriven av unga, företrädelsevis, ukrainska författare. Det kan också röra sig av litteratur av ryska och belarusiska oppositionella. Texterna publiceras i Författaren och på Författarnas hemsida.
Projektet kommer att ledas av Författarens chefredaktör Anders Rydell i samarbete med översättarna Nils Håkansson och Mikael Nydahl som står för översättning och kontakter. Håkansson och Nydahl är två av Sveriges mest framstående översättare som sedan 2022 arbetar intensivt för att öka kompetensen i Sverige för att översätta från ukrainska
Projektet kommer behandlas under ett översättarseminarium i Varberg 13-15 oktober då det definitiva urvalet av texter som ska översättas spikas. De fem texterna kommer att publiceras i Författaren 2023 och på Författarens hemsida.

Tillbaka