En resa i Förintelsens fotspår; för att erfara och känna det mörka så att eleverna ska kunna odla och sprida det ljusa – alla människors lika värde

Stipendiat
Nösnäsgymnasiet

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
I en tid när samtalstonen hårdnar och intoleransen växer blir det desto viktigare att tala om medmänsklighet och solidaritet. Syftet med projektet är, som ett av Förintelsens ögonvittnen, Emrich Roth säger att “lära om Förintelsen för att lära av Förintelsen”. Resan skulle på ett oslagbart sätt levandegöra intoleransens mekanismer och konsekvenser för eleverna.
Vi vill aktivt arbeta för att ge eleverna redskap för att kunna stå upp för demokratin och allas lika värde i sin vardag.

Uppdatering
En resa i Förintelsens fotspår; för att erfara och känna det mörka så att eleverna ska kunna odla
och sprida det ljusa - alla människors lika värde
I en tid när samtalstonen hårdnar och intoleransen växer blir det desto viktigare att tala om medmänsklighet och solidaritet. Syftet med projektet är, som ett av Förintelsens ögonvittnen, Emrich Roth säger att "lära om Förintelsen för att lära av Förintelsen". Resan kommer att på ett oslagbart sätt levandegöra intoleransens mekanismer och konsekvenser för eleverna i 21SASAM. Vi vill aktivt arbeta för att ge eleverna redskap för att kunna stå upp för demokratin och allas lika värde i sin vardag.

Tillbaka