Veingeskolans nior åker till Auschwitz

Stipendiat
Veingeskolan klassresa åk 9

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
Projektets mål är att tillsammans åka till Krakow och Auschwitz. Vi bokar en resa via ett resebolag som har stor erfarenhet och de kommer att ta oss runt i de judiska kvarteren Kazimierz och Oskar Schindlers fabrik, samt besöka Auschwitz och Birkenau. Syftet med resan är att vi ska få en förståelse för vad som hände under andra världskriget och kunna koppla det till vad som händer i världen idag.

Uppdatering
Niorna på Veingeskolan får bidrag till Auschwitz
Nyligen fick niondeklassarna på Veingeskolan det glädjande beskedet att Palmefonden sponsrar deras resa till Auschwitz i maj 2023 med hela 70 000 kr! De har under snart ett och ett halvt års tid sålt saker och samlat in pengar för att kunna ge sig av på en bussresa till Krakow och Auschwitz. Föräldrar och ungdomar har tillsammans sålt chips, kakor, julpapper och mycket annat för att de ska komma i väg.

- Det ska bli intressant att få besöka de gamla koncentrationslägren och på riktigt se vad som hände under andra världskriget, säger en av eleverna från Veingeskolan. Och det är så nice att vi fått pengar av Palmefonden, så att alla som vill har råd att åka med.

Det är 66 elever som ska följa med på resan, som ordnas av alla klasser tillsammans utanför skolans regi. Det är även 16 föräldrar som åker med på resan.

- Det här är en viktig del av vår historia, som vi inte får glömma, kommenterar en av föräldrarna som är med och organiserar resan. Det finns många paralleller till de strömningar som finns idag i vårt samhälle och det är viktigt att vi tillsammans med ungdomarna diskuterar och reflekterar över rasism och främlingsfientlighet.

Klasserna har sökt pengar för att, i mitten av maj, åka till Krakow och Auschwitz. De har bokat en resa via ett resebolag som har stor erfarenhet som kommer att ta dem runt i de judiska kvarteren Kazimierz och Oskar Schindlers fabrik, samt besöka Auschwitz och Birkenau. Syftet med resan är att de ska få en förståelse för vad som hände under andra världskriget och kunna koppla det till vad som händer i världen idag.

De har förutom Palmefonden sökt pengar hos Lions och Sparbanken Laholm, som bidrar med olika summor.

För att redovisa projektet och sprida kunskap till andra från resan är tanken att ungdomarna ska skapa en resedagbok digitalt. Där kan ungdomarna skriva ner vad de upplever och känner under resan och även vilka tankar och känslor som kommer efteråt. Resedagboken ska administreras av några ungdomar från olika klasser, och fungera som en blogg. Den kan sen användas av andra klasser inför att de ska åka till Auschwitz kommande år.

Slutrapport
Bakgrund
Vi sökte pengar från Olof Palmes minnesfond för att tillsammans åka till Krakow och Auschwitz. Sedan sommaren 2022 har föräldrar och ungdomar tillsammans planerat och samlat in pengar för att den här resan ska bli av. Syftet med resan var att vi skulle få en förståelse för vad som hände under andra världskriget och kunna koppla det till vad som händer i världen idag.
Beskrivning av projektet och resan
Efter mycket möten, försäljning av chips, kakor och mycket annat och ansökningar till er och två andra organisationer fick vi ihop tillräckligt för att kunna genomföra den här resan. Totalt 63 ungdomar och 15 föräldrar reste den 18 maj, kl. 06.00, söderut i en gemensam buss.
Första dagen var bara resa och vi anlände sent på kvällen till första hotellet. Under bussresan berättade guiden om bakgrunden till att Hitler kom till maken och hur andra världskriget startade.
Dag 2 var det tidig morgon igen och vi åkte mot Krakow och koncentrationslägren. Efter lunch startade vi guidningen i Auschwitz 1, i olika grupper. En del fick guidning på svenska och en del på engelska. Det var mycket att ta in och vi var alla väldigt berörda.
Efter denna tur gick vi vidare mot Birkenau, som även kallas dödslägret. Där var det inte lika mycket byggnader bevarade, men på många vis ännu värre än i Auschwitz 1, eftersom de som kom till Birkenau aldrig kom därifrån. Ganska sent åkte vi till hotellet i Krakow för middag.
Dag 3 fick vi lite sovmorgon och den guidade turen startade kl. 9.00. Vi gick i olika grupper genom Krakow, gamla stan, slottet och mycket annat. Vi fick veta att Krakow var ganska förskonat från bombningar och förstörelse eftersom nazisterna valde att använda staden som huvudkvarter. Den här dagen var enda stunden vi fick lite fritid – mellan 12.00 och 15.30, då vi själva kunde gå runt, shoppa lite och äta glass!

På eftermiddagen gick vi till saltgruvorna och fick en guidad tur där. Vi gick genom tunnlar och salar och såg bland annat Chapel of the Blessed Kinga, en utställning om hur de grävt salt i Polens, figurer ristade av salt och mycket mer. Nästan alla åkte i de skrangliga hissarna ner, men några stannade kvar lite längre upp på grund av klaustrofobi.
Det var en lång, intressant, men tröttande dag och när vi ätit middagen den kvällen satte vi oss på bussen igen och reste norrut mot Sverige. Vi kom hem till Veinge vid 13.30 på söndagen den 21 maj.

Resultat
Projektet har gått över förväntan. Framför allt för att så många ungdomar följde med, även om det inte var alla som går i årskurs 9 på Veingeskolan, så var det många. Resan gick bra, även om det var utmattande på många sätt, både ungdomar och medföljande föräldrar var mycket nöjda.
Kostnadsmässigt gick det nästan ihop, beroende på hur mycket klasserna sålt och tjänat in fick en del betala en mindre summa. Vi fick även bidrag för någon elev från Majblommefonden.

Ni kan se ungdomarnas redovisning på TikTok på kontot Veingeskolan_auschwitz där de har dokumenterat resan med egna videos och även en del intervjuer på bussresan hem. Det bildades en grupp med ungdomar innan resan, två från varje klass, som tillsammans planerade och la upp dokumentation från resan.
I skrivande stund är det 12 400 personer som har gillat kontot och en av filmerna har setts av 429 600 personer! Det hade vi aldrig kunnat tänka oss och det är roligt att ungdomarnas upplevelser kan sprida till så många.

Som sagt så gick resan över förväntan. Det var en stor grupp som reste tillsammans, men mycket gick väldigt smidigt. Ungdomarna lyssnade, kom i tid och visade stor mognad och intresse för hela resan. Alla var tagna av koncentrationslägren och även av besöket i saltgruvan. Ungdomarna säger själva att de har fått ett nytt perspektiv på andra världskriget, som förstärker och nyanserar det som de har läst om i skolan.
Eftersom de går ut högstadiet nu i dagarna kommer inte skolan kunna arbeta vidare med detta särskilt mycket, men detta är något ungdomarna har med sig hela livet.
Reflektion
För en del av ungdomarna som var med, var detta deras första resa utanför Norden. Det i sig har gett en internationell förståelse och nya erfarenheter. Några ungdomar hade aldrig åkt färja eller bott på hotell.
Innan resan såg vi ett stort behov av att diskutera och förstå vad som hände under andra världskriget för att kunna förstå vad som händer i vår värld idag. Ungdomarna kan ha svårt att relatera till andra världskriget och förintelsen eftersom det var så länge sen, och i och med den här resan kan fler få en förståelse för vad som kan hända om vi delar upp oss i "vi" och "dem". I vår kommun finns en utbredd främlingsfientlighet och en ganska stor
segregation i vissa delar. I skolorna finns en viss jargong, att det är coolt att tala illa om vissa elever med utländsk bakgrund, att skämta rasistiskt och så vidare. Genom den här resan hoppas vi att förståelsen av vad rasism faktiskt innebär har ökat, vilken skada det gör och få alla som rest med att reflektera över hur vi själva pratar om och med varandra i samhället.

Om den här resan gett full effekt är svårt att veta så kort tid efter. Men baserat på de upplevelser som både ungdomar och föräldrar haft under resan och de samtal som varit på bussen och middagar har resan och studiebesöken gjort ett stort intryck på samtliga.
Flera av ungdomarna uttryckte att de har lärt sig saker och förstått saker om andra världskriget som de aldrig fått i skolan, trots att de läst om just andra världskriget nu i årskurs
9. De har även diskuterat kopplingar till det som händer i Ukraina nu och till omvärlden i stort.
Så utan att säga för mycket, tror vi att den här resan har bidragit till ett mindre rasistiskt klimat bland de unga och en större förståelse för olikheter – och inte minst hur viktigt det är att stå upp för medmänsklighet och allas lika värde.

Tillbaka