Veingeskolans nior åker till Auschwitz

Stipendiat
Veingeskolan klassresa åk 9

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
Projektets mål är att tillsammans åka till Krakow och Auschwitz. Vi bokar en resa via ett resebolag som har stor erfarenhet och de kommer att ta oss runt i de judiska kvarteren Kazimierz och Oskar Schindlers fabrik, samt besöka Auschwitz och Birkenau. Syftet med resan är att vi ska få en förståelse för vad som hände under andra världskriget och kunna koppla det till vad som händer i världen idag.

Uppdatering
Niorna på Veingeskolan får bidrag till Auschwitz
Nyligen fick niondeklassarna på Veingeskolan det glädjande beskedet att Palmefonden sponsrar deras resa till Auschwitz i maj 2023 med hela 70 000 kr! De har under snart ett och ett halvt års tid sålt saker och samlat in pengar för att kunna ge sig av på en bussresa till Krakow och Auschwitz. Föräldrar och ungdomar har tillsammans sålt chips, kakor, julpapper och mycket annat för att de ska komma i väg.

- Det ska bli intressant att få besöka de gamla koncentrationslägren och på riktigt se vad som hände under andra världskriget, säger en av eleverna från Veingeskolan. Och det är så nice att vi fått pengar av Palmefonden, så att alla som vill har råd att åka med.

Det är 66 elever som ska följa med på resan, som ordnas av alla klasser tillsammans utanför skolans regi. Det är även 16 föräldrar som åker med på resan.

- Det här är en viktig del av vår historia, som vi inte får glömma, kommenterar en av föräldrarna som är med och organiserar resan. Det finns många paralleller till de strömningar som finns idag i vårt samhälle och det är viktigt att vi tillsammans med ungdomarna diskuterar och reflekterar över rasism och främlingsfientlighet.

Klasserna har sökt pengar för att, i mitten av maj, åka till Krakow och Auschwitz. De har bokat en resa via ett resebolag som har stor erfarenhet som kommer att ta dem runt i de judiska kvarteren Kazimierz och Oskar Schindlers fabrik, samt besöka Auschwitz och Birkenau. Syftet med resan är att de ska få en förståelse för vad som hände under andra världskriget och kunna koppla det till vad som händer i världen idag.

De har förutom Palmefonden sökt pengar hos Lions och Sparbanken Laholm, som bidrar med olika summor.

För att redovisa projektet och sprida kunskap till andra från resan är tanken att ungdomarna ska skapa en resedagbok digitalt. Där kan ungdomarna skriva ner vad de upplever och känner under resan och även vilka tankar och känslor som kommer efteråt. Resedagboken ska administreras av några ungdomar från olika klasser, och fungera som en blogg. Den kan sen användas av andra klasser inför att de ska åka till Auschwitz kommande år.

Tillbaka