Fake news och betydelsen av korrekt information

Stipendiat
Katedralskolan i Lund

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning
Idag finns valda politiker som sprider osanningar på sociala medier och ger “nätkrigare” order att piska upp hat mot myndigheter. I en tid då den som uttalar sig på det mest grövsta sättet får mest uppmärksamhet, har behovet av korrekt information blivit en av samtidens viktigaste frågor. Vi vill tillsammans med en klass elever skapa en utställning som handlar om fake news. Utställningen ska göras tillsammans med formgivare och filmare och användas för att utbilda ungdomar i detta ämne.

Uppdatering
Fake news och betydelse av korrekt information
Ett demokratiprojekt på Katedralskolan i Lund
Idag lever vi i en värld där det inte är ovanligt att folkvalda politiker sprider osanningar på sociala medier, eller t.o.m. ger “nätkrigare” order att piska upp hat mot myndigheter. I en tid då den som uttalar sig mest grovt får mest uppmärksamhet, har behovet av korrekt information blivit en av samtidens viktigaste frågor. Begrepp som fake news, post-truth society och filterbubblor är idag del av vår dagliga vokabulär, och frågan om vad vi verkligen kan lita på är högaktuell. Vi menar att desinformation och behovet av korrekt information har blivit en av samtidens viktigaste frågor.

För att fördjupa oss och sprida kunskap om frågor som berör desinformation vill vi - i ett samarbete med HD-Sydsvenskan - skapa en mobil pedagogisk utställning. Utställningen ska handla om fake news och liknande begrepp samt betydelsen av korrekta nyheter och god journalistik.

Vår utställning är en utbildningssatsning som riktas mot Lund med omnejd. Genom att göra utställningen lätt att transportera och enkel att sätta upp på grundskolor, gymnasium och bibliotek i vår region. Stor vikt kommer att läggas vid att utställningen blir interaktiv. Besökarna kommer efter hand som de studerar texter och bilder få ta ställning till relevanta frågeställningar kopplat till ämnet. Tanken är att lärare, och bibliotekarier på grundskolor och gymnasium kommer att kunna boka utställningen och sedan sätta upp den i skolbibliotek eller motsvarande.

Varför vill vi göra utställningen?
De fall som beskrevs i inledningen av texten ovan är inte unika. Vi vet att konspirationsteorier om covid19-vaccinets påstådda skadeverkningar har spridits i sociala medier; demonstrationer har organiserats och vaccinmotståndare har fått utrymme på kända poddar. Fake news håller på att få spridning. Vi anser att vi måste hitta sätt att hindra denna utveckling. Och det bästa sättet att på sikt få till en förändring är att medvetandegöra barn och ungdomar.

Vi vill påverka! Vi vill sprida kunskapen om frågor om fake news, konspirationsteorier och desinformation! Vi vill få till en förändring. För att lyckas tror vi att man behöver informera, lära och undervisa den unga generationen. Idag är det färre och färre som läser dagstidningen eller följer nyheter i radio eller tv. Vi hoppas kunna hjälpa till att vända utvecklingen och framför allt inspirera andra till att ta krafttag i det viktiga demokratiska arbetet.

Kontaktpersoner:
Marcus Karlsson Marcus.karlsson@lund.se
Louise Callmer Louise.Callmer@lund.se

Tillbaka