Masteruppsats med förståelse för infromell ekonomi, politisk och mänskliga rättigheter i Sydafrika

Stipendiat
Nora Hattar

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Jag har valt att fokusera min masterforskning på Sydafrikas informella ekonomi, och dess påverkan på mänskliga rättigheter, fattigdomsreducering och demokrati, med ett särskilt fokus på unga. Syftet med denna forskning är att få fördjupad förståelse för hur den utbredda informella ekonomin i Sydafrika är sammankopplad med människorättsliga frågor, och målet är att finna svar på den komplexa paradoxala frågan om informella ekonomier och människors rättigheter, och skyldigheter.

Uppdatering
Som slutexaminerande uppgift på mina masterstudier kommer jag att skriva en D-uppsats, och jag har valt att fokusera denna forskning på Sydafrikas informella ekonomi, och dess påverkan på mänskliga rättigheter och fattigdomsreducering med ett särskilt fokus på unga kvinnors ekonomiska egenmakt. Forskningsresultaten kommer baseras på intervjuer med kvinnor inom den informella sektorn som jag kommer att utföra under ett fältarbete på plats i Sydafrika.
Sydafrika rankades nyligen som det mest ojämlika landet i världen enligt en rapport från Världsbanken. ”Ojämlikheter i tillgången till möjlighet” och kvarlevorna av kolonialism och apartheid angavs som en av huvudorsakerna till ojämlikheten enligt rapporten. Som potentiella lösningar anger Världsbanken vikten av att öka entreprenörskap, egenföretagande och småföretagsutveckling genom att ta bort flaskhalsar i lagstiftningen, stödja affärsutveckling och socioemotionell kompetensutveckling.
Förutom att vara dt mest ojämlika landet i världen har Sydafrika också en formell arbetslöshet på 35%. Dessutom drabbade pandemin landet extremt hårt där president Cyril Ramaphosa deklarerade ett nationellt katastroftillstånd med perioder av hårda lockdowns och restriktioner som varade i 750 dagar. Inom de två förta månaderna av pandemin hade nästan 3 miljoner människor förlorat sina jobb i Sydafrika. Av dessa 3 miljoner människor var 2 miljoner kvinnor. Pandemin har haft en stor inverkan på Sydafrika som land, och särskilt på människor som bor i informella bosättningar. Kvinnor har drabbat särskilt hårt där man har sett en ökad trend av könsbaserat våld bland kvinnor som tvingats stanna hemma med våldsamma partners. Under en period under lockdown rapporterades en ökning med 500% av kvinnor som ringde till hjälplinjer för att söka hjälp för kvinnobaserat våld i relationer.
Den informella sektorn i Sydafrika tar upp en stor del av landets ekonomi. Statistik visar att cirka 4,8 miljoner människor arbetar inom den informella ekonomin, varav 47,6% av dessa är kvinnor. Den informella sektorn beräknas stå för 17% av sysselsättningen, en siffra som inte räkas med i den totala, nationella summan av arbetslöshet i landet. Den informella ekonomin ses som oreglerad och är ganska tabubelagd, men är en viktig inkomstkälla för många fattiga sydafrikaner. Den informella ekonomin ger jobb till dem som misslyckats med att få en formell anställning och är därmed en viktig sektor för att driva ekonomisk utveckling och minska fattigdomen. Den informella sektorn är utan tvekan avgörande för att miljoner människors överlevnad i Sydafrika. Detta har blivit ännu tydligare efter effekterna av pandemin, de skenande ojämlikheterna och den stigande arbetslösheten. Den informella ekonomin ses ofta som en ”parallell värld” och med denna forskning vill jag titta närmare på om denna ”parallella värld” kan skapa möjligheter till ekonomisk egenmakt för unga kvinnor i bristen på formell sysselsättning.

Tillbaka