Resa för att förstå och främja insatser som upprätthåller mänsklig värdighet för flyktingar i Grekland

Stipendiat
Distribute Aid

Stipendiebelopp
31000 kr

Sammanfattning
Syftet med denna resa är att bättre förstå hur hjälporganisationer på gräsrotsnivå i Grekland möter migranters grundläggande behov och hur de kämpar mot rasistiska och migrantfientliga sentiment i Grekland. Resan har två mål:


1) Att förstå biståndsbehov så att vi kan kommunicera dem till våra biståndspartner i Europa genom vårt arbete.
2) Att producera en dokumentärvideo som belyser dessa behov och uppmuntrar unga människor att engagera sig att hjälpa migranter i Europa.

Uppdatering
Hösten 2022 har Olof Palmes Minnesfond tilldelat hjälporganisationen Distribute Aid ett stipendium på 31,000kr. Organisationen, som är grundad av Lundatjejen Sara Lönegård, jobbar med logistik för gräsrotsorganisationer, för att förhindra svinn och se till att mindre, lokala organisationer och människor kan hjälpa sina samhällen utan att vänta på stöd från internationella hjälporgan.

Det var under 2018 som Sara och Taylor (Distribute Aids medgrundare) började fundera på att starta en välgörenhetsorganisation för att hjälpa andra med att organisera fysiska donationer. Dom båda jobbade med insamlingar av tex kläder, datorer, symaskiner, tält och filtar, som kunde doneras vidare till flyktingläger eller behövande i närområdet. Dock hade dom problem med att veta exakt var det dom samlade in behövdes mest. Dom ville nå ut direkt till dom som bodde i drabbade områden och hade en bra kunskap av vad som faktiskt behövdes, och undvika att skicka gods som tog upp användbar plats men inte gjorde nytta. Efter månaders efterforskning och besök hos över 50 välgörenhetsorganisationer i Europa hade dom en bättre förståelse av problemen med koordination sinsemellan gräsrotsorganisationer och vilka resurser som fattades.

Idag representerar Distribute Aid över 200 gräsrotsorganisationer som jobbar med allt från flyktinghjälp till matleveranser för behövande. Genom att representera många mindre grupper kan Distribute Aid organisera stora donationer av nya och behövda föremål från företag som vill donera men inte kan hantera små förfrågningar från lokala organisatörer. Genom att hantera logistiken åt individer och företag som vill donera å ena sidan, och genomföra kontinuerliga behovsundersökningar för gräsrotsorganisationer å andra sidan, kan Distribute Aid se till att just det som behövs i varje region hamnar hos en organisation som kan ta hand om det.

Palmestipendiet har tilldelats Distribute Aid för att stärka deras internationella arbete, och för att främja förståelsen av behov för flyktingar i Europa 2023.

År 2020 fick Distribute Aid pris av FNs Teknologi och Innovationslabb för deras unika sätt att främja gräsrotsrörelser och koordinera krisresponser. Under 2021-2022 har organisationen levererat över 4 miljoner föremål till behövande i Europa, Mellanöstern, och USA, med ett kommersiellt värde som uppskattas till 155 miljoner kronor.

Kontaktperson: Sara Lönegård, sara@distributeaid.org Webbadress: https://distributeaid.org/
Instagram: @distributeaid / https://www.instagram.com/distributeaid/

Tillbaka