Studieresa till Rwanda

Stipendiat
Utrikespolitiska Föreningen Uppsala

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
Syftet och målet med resan är att ge intresserade studenter en närmare inblick i ett utrikespolitiskt fascinerande land. Detta genom att faktiskt besöka landet i fråga och prata med individer och organisationer som verkar på plats för att främja värden som demokrati, rättvisa och jämlikhet. Ett ytterligare mål är att ge en större kulturell förståelse för ett land som skiljer sig mycket från Europa.

Uppdatering
Studenter på studieresa till Rwanda
I början av juni 2022 reste en grupp universitetsstuderande från Uppsalatill Rwanda för att lära sig mer om landet. Gruppen reste genom den Utrikespolitiska föreningen i Uppsala, en politiskt och religiöst oberoende organisation som arbetar för att främja intresset för utrikespolitiska och internationella frågor hos unga.
En grundpelare i vår syn på internationalisering är att man aldrig fullt kan förstå alla nyanser och aspekter av ett land eller en kultur utan att besöka det – oavsett hur många videosamtal som organiseras. Detta var alltså den grundläggande orsaken till att vi reste till Rwanda. Vi ville lära oss mer om hur samhället fungerar i praktiken och faktiskt prata med människor som lever där dagligen för att få en djupare förståelse för den väldigt speciella kontext det moderna Rwanda tagit form i. Syftet med resan var att få nya kunskaper för att sedan kunna förmdela vidare dessa hemma i Uppsala. Väl på plats genomfördes olika studiebesök hos lokala och internationella organisationer med varierade fokusområden, bland annat kvinnors rättigheter och hållbarhet. Besöken gav en tydlig insikt i regionens och landets tidigare och framtida utmaningar och framgångar. Resans mål att ge en fördjupad förståelse för ett land som skiljer sig mycket från det vi själva bor i uppnåddes och alla deltagare upplevde resan som väldigt lärorik och givande. Nu fortsätter arbetet på hemmaplan med att förmedla våra upplevelser i vår omgivning, detta genom bland annat en reseblogg, radioinslag på Studentradion samt en artikel i organisationens medlemstidning Uttryck.
Jenny Blomsterlund,
Head of Travels emerita

Tillbaka