Spela för insikt: Taiwans relation till Kina

Stipendiat
Rebecca Ramsey

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Syftet med projektet är att efterforska historien, konflikterna och den aktuella politiska situationen mellan Taiwan och Kina. Vi vill förmedla denna kunskap genom att kombinera grafisk design, speldesign och litteratur i formen av ett brädspel för att stimulera människors intresse. Projektet kommer ske i samarbete med taiwaneser, vilket gör det unikt och autentiskt. Vi vill utforska hur brädspel kan vara en brygga för människor att lära sig om vikten av internationell förståelse.

Uppdatering
Jag är 28 år och har sedan gymnasiet studerat och arbetat med dans och konst både i Sverige och utomlands. Under några års vistelse i Taiwan har jag kommit i kontakt med konstnärer från olika konstnärliga områden som jag nu vill göra projekt med.

Syftet med projektet är att efterforska historien, konflikterna och den aktuella politiska situationen mellan Taiwan och Kina. Vi vill förmedla denna kunskap genom att kombinera grafisk design, speldesign och litteratur i formen av ett brädspel för att stimulera människors intresse. Projektet kommer ske i samarbete med taiwaneser, vilket gör det unikt och autentiskt. Vi vill utforska hur brädspel kan vara en brygga för människor att lära sig om vikten av internationell förståelse.

Vår målgrupp är bred och vi hoppas nå ut till människor i alla åldrar och från olika stadier i livet. Vi planerar göra spelet på två språk: engelska och kinesiska. Det kinesiska språket är en viktig del av den kinesiska kulturen och mycket information, historia och kultur finns i de uråldriga karaktärerna, därför ser vi det som en viktig del att inkludera. Det engelska språket riktar sig internationellt, till resten av den engelskspråkiga världen, Sverige inkluderat, med syfte att nå ut till så många människor som möjligt.
Vi tror att spelet kan passa i många miljöer, hos vanliga familjer hemma, i en konstintresserad miljö, klubbar för brädspel och i kulturellt eller politiskt inriktade sammanhang är några exempel. I undervisningsmiljön för skolelever tror vi också spelet kan vara till nytta och bidra till utbildningen och vidga det internationella perspektivet.

Vi har valt att jobba utifrån ett brädspel eftersom det inte bara bär på en lång historia av utmaning, lärdom och övning av livssituationer för människan, utan också är en allt mer utvecklad modern konstform som speciellt unga är mottagliga för. Vi tror att genom brädspel kan den viktiga historiska och politiska kunskapen lättare nå ut till fler och framför allt väcka intresse hos de yngre generationerna.
Rebecca Ramsey

Tillbaka