Toleransresa till Berlin och Sachsenhausens koncentrationsläger.

Stipendiat
Betelskolan klass 9

Stipendiebelopp
19000 kr

Sammanfattning
Syftet med resan är att ungdomarna ska få uppleva historien och dess konsekvenser på plats med egna sinnen. Under resan ges tid för diskussion och reflektion för förståelse och målet att kunna ta ställning i svåra frågor. Målet är att ungdomarna ska få en grund att stå på för att själva bygga sin egen värdegrund och i framtiden reagera på rasism och icke tolerans. Det känns extra värdefullt för våra elever som går på en liten skola och lever på en liten ö med en homogen befolkning.

Uppdatering
Sammanfattande beskrivning av projektet
Vi är en skola belägen på Hönö i Göteborgs skärgård. Vår avsikt var att besöka Berlin och koncentrationslägret Sachsenhausen och Förintelsemonumentet samt andra viktiga historiska
platser, men svårigheten för flera elever att få pass har gjort att vi ändrat resmålet och förlagt resan till Malmö och Köpenhamn.
Auschwitz. Not long ago, Not far Away är en prisbelönt vandringsutställning som snart visas på Malmömässan, och som vi ska besöka den 1 juni tillsammans med klass 9 från Hönö; många av förintelsens överlevande offer anlände just till Malmö med de vita bussarna. Det är inte bara en samling föremål som visas utan man berättar även berättelser om den fysiska platsen Auschwitz men också om mänsklig grymhet och dess historiska konsekvenser. Vi stannar över natten i Malmö
för att dagen efter resa med tåg till Köpenhamn där vi upplever staden innan vi åker tillbaka hem igen. Vi hoppas att ni har förståelse för att vi ändrat på den geografiska resplanen. Syftet är ju detsamma: att eleverna under resans gång ska reflektera och skapa en vidgad förståelse kring betydelsen av tolerans.

Syfte
Syftet med resan är att ungdomarna ska få uppleva historien och dess konsekvenser med egna sinnen för att öka medvetenheten och öka förståelsen för Förintelsen, dess framväxt och vikten av medmänsklighet. Under resan ges tid för diskussion och reflektion för förståelse och målet är att kunna ta ställning i svåra frågor och motverka rasism.

Med vänliga hälsningar
Viveka Engström, Betelskolan, Hönö
viveka.engstrom@betelskolan.nu

Slutrapport
Vi är en skola belägen på Hönö i Göteborgs skärgård. Vår avsikt var att besöka Berlin och koncentrationslägret Sachsenhausen och Förintelsemonumentet samt andra viktiga historiska platser, men svårigheten för flera elever att få pass har gjort att vi ändrat resmålet och förlagt resan till Malmö och Köpenhamn.

Auschwitz. Not long ago, Not far Away är en prisbelönt vandringsutställning som visas på Malmömässan, och som vi besökte den 1 juni tillsammans med klass 9 från Hönö; många av förintelsens överlevande offer anlände just till Malmö med de vita bussarna. Vi anlände tillsammans på eftermiddagen och fick digitala hjälpmedel i form av ljudspår som beskrev många levnadsöden. Parallellt visades autentiskt rörligt material i form av arkivfilmer, propaganda och fångade ögonblick i vardagen. Dessutom kunde vi ta del av riktigt bra skrivet material på informationstavlor, och även porträtt, grafer och kartor mm som tydligt illustrerade omfattningen. Sammanfattningsvis blev upplevelsen där eleverna var på mässan en i ganska hög grad en individuell upplevelse, på gott och ont där du själv upplevde en persons levnadsöde genom berättarrösten i lurarna. Under vistelsen tog eleverna notis om övriga elever som i vissa fall var påtagligt berörda, vilket de kommenterade lågmält. Efter besöket summerade vi mässans innehåll och hur det ”landade” hos klassen: väldigt blandade känslor för mässan. Vissa elever slår i från sig och känner ett väldigt starkt obehag, flera nämnde parallellerna till kriget som pågår just nu i Ukraina.
Vi lärare tyckte att mässan var väldigt bra avvägd, och pedagogisk kring händelser och konsekvenser på både individ och gruppnivå, där man kände det som att man fysiskt besökte platsen Auschwitz, kanske mycket tack vare ljussättning, ljudbild och de många vagnar, väggar, dörrar och föremål som vittnade om mänsklig grymhet. Vi diskuterade flera citat, varibland meningar som ”gör inte skillnad mellan människor”. ”Tolerera dina medmänniskor” stannade hos flera deltagare. Vi stannade över natten i Malmö för att dagen efter resa med tåg till Köpenhamn där vi upplevde staden innan vi vände tillbaka hem igen. Vid en enkät efter hemkomsten summerade klassen att mässan var angelägen. Vi är alla väldigt nöjda med resan som vi anser vidgat perspektivet för eleverna på vår skola.


Med vänliga hälsningar
Viveka Engström, Betelskolan,
viveka.engstrom@betelskolan.nu

Syftet med resan är att ungdomarna ska få uppleva historien och dess konsekvenser med egna sinnen för att öka medvetenheten och öka förståelsen för Förintelsen, dess framväxt och vikten av medmänsklighet. Under resan ges tid för diskussion och reflektion för förståelse och målet är att kunna ta ställning i svåra frågor och motverka rasism.

Tillbaka