Reportageresa till Bosnien

Stipendiat
S-studenters tidskrift Libertas

Stipendiebelopp
33000 kr

Sammanfattning
Syftet är att åka till Bosnien för att göra en reportageresa. Texterna ska sedan publiceras som en tidning som skickas till, i huvudsak, S-studenters medlemmar samt publiceras på Libertas hemsida och eventuellt Folkhemmet. På detta sätt ska bidra till medlemmarnas engagemang och förståelse för internationella frågor öka genom reportage på olika ämnen såsom valet den 2 oktober, demokrati, kamp mot nationalism, miljö och klimat och hur krig påverkar ett samhälle i efterkrigsperioden.

Uppdatering
Vi i Tidskriften Libertas redaktion kommer tack vare stipendium från Olof Palmes Minnesfond genomföra en reportageresa till Bosnien och Hercegovina 28 september - 5 oktober. Två medlemmar från S-studenter kommer också åka med oss på resan och vi blir sammanlagt 6 personer. Under resan kommer vi att möta olika organisationer för en intervju eller ett reportage. Vi har fått kontaktuppgifter från Palmecentret och har kontaktat olika organisationer för att boka möten. Vi kommer också bevaka och analysera valet som är den 5 oktober och tänker ta kontakt med socialdemokratiska partiet lokalt för ett möte och se hur de valarbetar och prata om det stundande valet.

Syftet med att göra reportageresan är att vi ska skriva minst två texter var och sedan publicera det i en specialutgåva av Tidskriften Libertas som kommer skickas till S- studenters alla medlemmar. Vi kommer också publicera texterna på Tidskriften Libertas hemsida och dela texterna på våra sociala medier. Vi kommer också kontinuerligt uppdatera våra sociala medier under veckan vi är på reportageresan så folk kan följa oss under resan. Vi ska också kolla av intresset hos S-studenters internationella nätverk att ha ett digitalt möte eller liknande för S-studenters medlemmar om Bosnien och Hercegovina.

Tanken är att öka medlemmars kunskap om Bosnien och Hercegovina och intresse generellt för internationella frågor som fred, mänskliga rättigheter och solidaritet. I en tid av ett hårdare samhällsklimat och ifrågasättande av biståndsbudgeten från flera partier vill vi i redaktionen gärna bidra till ökad solidaritet och engagemang för internationella frågor. Vi vill bland annat skriva om nationalism, demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter och hur organisationer arbetar med att läka människor och samhället efter ett krig.

Bosnien och Hercegovina är ett intressant och relevant exempel med tanke på Bosnienkriget 1992-1995 och de etniska spänningar som fortfarande finns kvar. Inte minst i uttryck av den ökande separatismen i Republika Srpska och från ledaren Milorad Dodik som visar detta. Vi har på senare år sett en oroande utveckling med ökad nationalism i Bosnien och Hercegovina, med våld och oroligheter som följd. Vi tror också det finns en poäng i att öka intresset för vad som händer inom Europa och EU. Vi hoppas kunna träffa någon från EU-representationen under vår resa till Bosnien och Hercegovina.

Tillbaka