Oslo Dialogue on Democracy 2022

Stipendiat
Voksenåsen – Senter for svensk norsk samarbeid

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
Oslo Dialogue on Democracy (ODD) er et årlig, tredagers seminar for masterstudenter som studerer fred og konflikt, menneskerettigheter eller internasjonale relasjoner ved norske og svenske universitet.

Tanken bak seminaret er blant annet å tilby en arena for profesjonell utvikling og nettverksbygging for studenter som søker en karriere innen freds-/demokratibygging, menneskerettigheter eller internasjonale relasjoner.

Uppdatering
Oslo Dialogue on Democracy 2022

Oslo Dialogue on Democracy (ODD) er et årlig, tredagers seminar for masterstudenter som studerer fred og konflikt, menneskerettigheter eller internasjonale relasjoner ved norske og svenske universitet. Voksenåsen (senter for svensk-norsk samarbeid) arrangerer seminaret som planlegges og gjennomføres i samarbeid med Sveriges ambassade i Oslo.

Seminarets formål/syfte er:

– å tilby en arena for profesjonell utvikling og nettverksbygging for studenter som søker en karriere innen fredsarbeid, demokratibygging, menneskerettigheter eller internasjonale relasjoner
– å gi deltakerne en bredere innsikt i og tilnærming til feltet ved å fungere som et komplement til teori og litteratur deltakerne tilegner seg gjennom sine studier
– å utfordre, inspirere og motivere deltakerne
– å gi deltakerne innsikt i mulige karriereveier gjennom møter med relevante aktører på feltet
– å bidra til å styrke båndene mellom to naboland med en felles historie og et felles engasjement knyttet til fred og forsoning

ODD 2022 gjennomføres 12.-14. desember på Voksenåsen hotell i Oslo. Programmet utvikles med utgangspunkt i innspill fra årets deltakere, og vil bestå av workshops, diskusjoner, relevante gjester og interaksjon mellom deltakerne. Innholdsleverandører vil være makthavere, eksperter, forskere og representanter fra sivilsamfunn i Norge og Sverige. Faste innslag i programmet er besøk hos Sveriges ambassade for møte med ambassadøren, og
«career speed dating» med relevante aktører.

ODD har totalt 50 plasser. I 2022 inviteres masterstudenter som studerer fred og konflikt, menneskerettigheter eller internasjonale relasjoner ved Uppsala Universitet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Sørøst-Norge og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet til å søke plass på seminaret. Utvelgelse skjer på bakgrunn av:

– et ønske om god balanse mellom deltakere fra Uppsala og de norske universitetene (25 deltakere fra Uppsala, resten av plassene fordeles mellom de norske universitetene)
– et ønske om kjønnsfordeling
– et ønske om mangfold blant deltakerne
– søkernes motivasjon for å delta på seminaret

En stor andel av søkerne til seminaret er internasjonale. I 2021 hadde seminaret 63 søkere fra hele 27 ulike land fra hele verden. Mangfoldet i deltakergruppen bidrar til å gjøre ODD til en spennende og relevant møteplass for studenter som er opptatt av internasjonalt samarbeid, fredsarbeid, menneskerettigheter og demokratibygging. Ulike perspektiver og erfaringer sørger for gode diskusjoner, utvekslinger og læring på tvers av landegrenser.
Voksenåsen er Norges nasjonalgave til Sverige som takk for den humanitære hjelpen under andre verdenskrig. Voksenåsen er heleid av den svenske stat og drives i dag som et senter for svensk-norsk samarbeid og et hotell med tilhørende restaurant.

Louise Hamran Myklebust Prosjektleder
Louise@voksenaasen.no

Tillbaka